1. takaisin

ALSO Finland Oy:n ympäristöpolitiikka

ALSO Finland Oy:lle myönnettiin ISO 14001 ympäristösertifikaatti vuonna 2017 ja olemme sitoutuneet pitämään sen. Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökohdat niin ympäristönsuojelun, ympäristöriskien kuin ympäristön kuormituksen näkökulmista. Tavoitteemme on toimia niin, että ympäristövaikutuksia syntyy mahdollisimman vähän: säästämme luonnonvaroja vähentämällä materiaalien ja energian kulutusta sekä tehostamme kierrätystä.

 

Henkilökunta

Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen on sitoutunut koko henkilökunta yritysjohtoa myöten. Koulutamme ja kannustamme henkilökuntaamme huomioimaan ympäristönäkökohdat toiminnassaan. Toimintaamme seurataan säännöllisillä ympäristöauditoinneilla. Yritysjohtomme tekee näiden ympäristötarkastusten tuloksien pohjalta vaaditut muutokset toimintaamme, jotta ympäristöpäämäärät saavutetaan.

Lisäksi yrityksen toimistotyöntekijöillä on etätyömahdollisuus, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäristön näkökulmasta. ALSO Finlandin organisaatiorakenne on kevyt, joten ympäristöön vaikuttavia uusia toimintatapoja on helppo ja nopea ottaa käytäntöön.

Logistiikkakeskus

Energiatehokkuus- ja ympäristönäkökohdat ovat olleet tärkeässä roolissa ALSO Finlandin vuonna 2016 käyttöönotetun logistiikkakeskuksen suunnittelussa ja käytössä.

Kiinteistö on ympärivuorokautisessa energiatehokkuusseurannassa

  • Lämmitys ja jäähdytys maalämmöllä
  • Standardeja paremmat eristykset
  • Valaistus uusinta led-tekniikkaa
  • Lithium-ion trukit
  • Käyttämämme energia on 100% sertifioitua tuulivoimaa
  • Monipuoliset jätteenlajittelu ja -kierrätysjärjestelmät

Aurinkovoimala

Pirkkalan logistiikkakeskuksessa otettiin käyttöön 31.5.2021 aurinkovoimala, joka tuottaa yrityksen käyttöön päästötöntä ja uusiutuvaa sähköä.

  • Aurinkovoimala koostuu 900 aurinkopaneelista
  • Sähköä tuotetaan vuosittain noin 260MWh
  • Logistiikkakeskuksen katolle asennettu aurinkovoimala vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 30 000 kg

Lue lisää

Jätteiden lajittelu ja jatkokäsittely

Toiminnastamme syntyvät jätteet lajittelemme tarkoituksenmukaisesti ja varmistamme jätteiden oikean jatkokäsittelyn. ALSOn logistiikkakeskuksella jätteiden käsittelyn hoitaa Encore joka on ISO 14001 ympäristösertifioitu kumppani. ALSOn henkilökunta hoitaa jätteiden lajittelun ja Encore pitää huolen että henkilökunta toteuttaa jätteiden lajittelua sovitun mukaisesti ja raportoi tuloksista ALSOa.

Technopoliksella ja Triplassa ALSOn tiloissa roskat lajitellaan seka-, bio- ja pahvijätteisiin. Lisäksi keräyspaperille ja tietoturvalliseen hävitykseen menevälle materiaalille löytyy omat kierrätysastiat.

ALSO on määrittänyt hiilijalanjälkensä ja pyrkii aktiivisesti löytämään uusia keinoja yritystoiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Kuvassa ALSOlaisia tutustumassa lisäyksellisen metsän istuttamiseen Lempäälän Marjamäessä joutomaa-alueelle. ALSOn uusi hiilinielu tulee elinkaarensa aikana sitomaan yrityksen vuoden 2020 jätteistä syntyneiden päästöjen verran hiilidioksidia ilmakehästä.

Elektroniikan kierrätys

Toiminnassamme syntyy elektroniikkajätettä ja hoidamme elektroniikkajätteiden asianmukaisen kierrätyksen. Tämän lisäksi ALSO tuottaa EOL palvelua käyttökuntoisille ja/tai tietoturvasensitiivisille laitteille. EOL palvelun kautta kierrätetään sekä ALSOn omat, että asiakkaiden IT-laitteet ja vuonna 2019 niiden uusiokäyttöaste oli 87%.

Pakkaukset

Pyrimme optimoimaan pakkauksien kokoa IT-järjestelmien avulla, jotta pakkaus jätettä syntyisi mahdollisimman vähän toiminnassamme. Olemme investoineet järjestelmiin jotka mittaavat jokaisen tuotteemme ja näitä tietoja käytetään hyväksi kun järjestelmä ohjaa työntekijää oikean kokoisen pakkauksen valinnassa. Täytteenä käytämme Fill-Air-ilmatyynyä, joka on suojausominaisuuksiltaan ja ympäristön kuormitukseltaan vaatimuksemme täyttävää. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia pakkausyksikkökokoja vähentääksemme lähetyskohtaista pakkausmateriaalin määrää.

Kuljetukset

Toimitamme 92% kotimaan kuljetuksista hiilineutraaleilla kuljetuksilla. Teemme lähetysten lajittelua logistiikkakeskuksessa kuljetuskohtaisesti. Näin pystymme ohjaamaan lähetykset suoratoimituksina mahdollisimman lähelle lopullista määränpäätä ja vähentämään terminaaleissa tehtävää kuljetusten lajittelua ja pakettien ylimääräisiä kuljetuksia.