1. takaisin

ALSO Finland Oy:n ympäristöpolitiikka

ALSO Finland Oy:lle myönnettiin ISO 14001 ympäristösertifikaatti vuonna 2017 ja olemme sitoutuneet pitämään sen. Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökohdat niin ympäristönsuojelun, ympäristöriskien kuin ympäristön kuormituksen näkökulmista. Tavoitteemme on toimia niin, että ympäristövaikutuksia syntyy mahdollisimman vähän: säästämme luonnonvaroja vähentämällä materiaalien ja energian kulutusta sekä tehostamme kierrätystä.

 

Henkilökunta

Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen on sitoutunut koko ALSOn henkilöstö. Koulutamme ja ohjaamme henkilöstöämme huomioimaan ympäristönäkökohdat toiminnassaan. Toimintaamme seurataan säännöllisillä ympäristöauditoinneilla, joiden tuloksia käytämme apuna toimintamme kehittämisessä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Logistiikkakeskus

Energiatehokkuus- ja ympäristönäkökohdat ovat olleet tärkeässä roolissa ALSO Finlandin vuonna 2016 käyttöönotetun logistiikkakeskuksen suunnittelussa ja käytössä.

Kiinteistö on ympärivuorokautisessa energiatehokkuusseurannassa

  • Lämmitys ja jäähdytys maalämmöllä
  • Standardeja paremmat eristykset
  • Valaistus uusinta led-tekniikkaa
  • Lithium-ion trukit
  • Monipuoliset jätteenlajittelu ja -kierrätysjärjestelmät

Aurinkovoimala

Pirkkalan logistiikkakeskuksessa otettiin käyttöön 31.5.2021 aurinkovoimala, joka tuottaa yrityksen käyttöön päästötöntä ja uusiutuvaa sähköä.

  • Aurinkovoimala koostuu 900 aurinkopaneelista
  • Sähköä tuotetaan vuosittain noin 260MWh, mikä on noin 20% vuosittaisesta kulutuksesta

Lue lisää

Jätteiden lajittelu ja jatkokäsittely

Lajittelemme toiminnastamme syntyvät jätteet ja huolehdimme asianmukaisesta jatkokäsittelystä kumppanimme toimesta. ALSOn logistiikkakeskuksen jätteiden jatkokäsittelyn hoitaa Encore Ympäristöpalvelut Oy, joka on ISO 14001 ympäristösertifioitu kumppani. Toimistoilla jätteiden jatkokäsittelystä huolehtii kiinteistöyhtiö.

Elektroniikan kierrätys

Toiminnassamme syntyvä elektroniikkajäte kierrätetään asianmukaisesti. Tämän lisäksi ALSO tuottaa EOL palvelua käyttökuntoisille ja/tai tietoturvasensitiivisille laitteille. EOL palvelun kautta kierrätetään sekä ALSOn omat, että asiakkaiden IT-laitteet ja vuonna 2022 niiden uusiokäyttöaste oli 91,2%.

Pakkaukset

Optimoimme pakkauksien kokoa IT-järjestelmien avulla, jotta pakkausjätettä syntyisi mahdollisimman vähän toiminnassamme. Olemme investoineet järjestelmiin jotka mittaavat jokaisen tuotteemme ja näitä tietoja käytetään hyväksi kun järjestelmä ohjaa työntekijää oikean kokoisen pakkauksen valinnassa. Täytteenä käytämme Fill-Air-ilmatyynyä, joka on suojausominaisuuksiltaan ja ympäristön kuormitukseltaan vaatimuksemme täyttävää. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia pakkausyksikkökokoja vähentääksemme lähetyskohtaista pakkausmateriaalin määrää.

Kuljetukset

Toimitamme kotimaan kuljetukset kuljetusyhtiöillä, jotka ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen sekä hiilijalanjäljen tavoitteelliseen pienentämiseen. Logistiikkakeskuksessamme teemme lähetysten lajittelua kuljetuskohtaisesti. Näin pystymme ohjaamaan lähetykset suoratoimituksina mahdollisimman lähelle lopullista määränpäätä ja vähentämään terminaaleissa tehtävää kuljetusten lajittelua ja pakettien ylimääräisiä kuljetuksia.