Noudattamamme periaatteet

Ensisijainen tavoitteemme ei ole noudattaa vain lain asettamia vähimmäisvaatimuksia, vaan olla yritysvastuun kärkijoukoissa.

Asianajaja Dr. Carsten Thiel von Herff toimii ALSO konsernin välimiehenä yhtiön periaatteiden noudattamiseen liittyvissä asioissa. Välimies on henkilökunnan jäsenten ja kolmansien osapuolien käytettävissä riippumattomana ja ulkopuolisena neuvonantajana ALSO konsernin periaatteiden rikkomista koskevissa asioissa, erityisesti jos on tapahtunut rikos tai kilpailunrajoitussopimuksia on loukattu.

Dr. Thiel von Herff on ammattinsa puolesta velvollinen säilyttämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Tarvittaessa hän tutkii myös nimettömänä tehdyt valitukset tai vihjeet. ALSO ei saa välimieheltä tietoja ilman tiedon luovuttajan suostumusta. Välimieskäytännön tarkoituksena on auttaa yhtiötä käsittelemään periaatteiden noudattamista koskevat rikkomukset siten, ettei niistä tietoja antavan henkilön tarvitse pelätä itseensä kohdistuvaa haittaa.

Yhteystiedot

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Puhelin: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

Sähköposti: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO periaatteiden noudattaminen: compliance@also.com

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet muodostavat yritysetiikkamme perustan. Ne ohjaajat kaikkea liiketoimintaamme ja päivittäistä kanssakäymistä. Eettiset ohjeemme voidaan tiivistää seuraaviin perussääntöihin:

  • Kunnioitamme ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Jokainen ALSOn työntekijä saa samat mahdollisuudet ilman syrjintää.
  • Noudatamme niin toimipaikkojemme lakeja kuin kansainvälistä lainsäädäntöä ja sitoumuksiamme. Erityisesti tätä sovelletaan kieltoon solmia kilpailua rajoittavia sopimuksia sekä kieltoon ottaa vastaan tai tarjota sopimattomia etuja.
  • Vältämme joutumasta ALSOlle haitalliseen eturistiriitaan, erityisesti on kiellettyä ryhtyä ALSOn kanssa kilpailevaan toimintaan.
  • Säilytämme luottamuksellisen tiedon kuten ALSOn liiketoiminta-, talous- ja tekniset tiedot sekä muut luottamukselliset sisäiset asiakirjat ja tiedot salaisina
  • Edesautamme ALSOn eettisten ohjeiden noudattamisen valvomista ja huolehdimme yrityksen julkisuuskuvasta.