Valmistaudu menestyksekkääseen Azure-siirtymiseen

Harkitsetko Azureen siirtymistä? Autatko asiakastasi siirtymään? Microsoftin Cloud Adoption Framework helpottaa siirtoa.

Helpota ja kiihdytä pilveen siirtymistä

Ei ole olemassa yhtä, kaikille sopivaa lähestymistapaa pilveen siirrossa. Käyttöönotossa on kuitenkin olemassa kolme päävaihetta, jotka pätevät useimpien organisaatioiden kohdalla. Nämä vaiheet on hahmoteltu Microsoft Cloud Adaptation Frameworkissa, joka on suunniteltu opastamaan organisaatioita pilveen siirtymisessä.

Tätä lähestymistapaa suositellaan myös IT-kumppaneille, jotka haluavat tarjota sellaisen yksinkertaistetun siirron pilveen, joka vastaa täysin heidän asiakkaidensa liiketoimintatarpeita ja -strategioita.

Strategy

Määritä liiketaloudelliset perustelut ja odotetut tulokset.

Plan

Määritä suunniteltuja lopputuloksia vastaavat toimintakelpoiset siirtymissuunnitelmat.

Ready

Valmista pilviympäristö suunnitellut muutokset huomioon ottaen.

Adopt Migrate / Innovate

Siirrä ja nykyaikaista olemassa olevat työmäärät.

Govern

Hallinnoi ympäristöä ja työmääriä.

Manage

Hallitse pilvi- ja hybridiratkaisuja.

Vaihe 1: Strategia

Pilveen siirtyminen tarjoaa monia liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten parantuneen ketteryyden, vähentyneet kustannukset ja nopeamman markkinoille saattamisen. Potentiaalin optimaalisen hyödyntämisen kannalta on elintärkeää määritellä pilveen siirtymisen taustalla oleva strategia. Näin varmistetaan, että tekninen käyttöönotto on täysin linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Seuraavat analyysit ovat hyödyllisiä tässä vaiheessa:

 • Tarkastele motiiveja: Tapaa keskeiset sidosryhmät ja johtajat pilveen siirtymisen taustalla olevien motiivien dokumentoimiseksi.
 • Dokumentoi liiketoiminnalliset lopputulokset: Sitouta motivoituneet sidosryhmät ja johtajat dokumentoimaan erityiset liiketoiminnalliset lopputulokset.
 • Määritä liiketaloudelliset perustelut: Kehitä liiketoimintatapaus sellaisen rahoitusmallin hyväksymiseksi, joka tukee sekä motiiveja että tulosta.
 • Valitse oikea ensimmäinen projekti: Ensimmäinen pilveen siirtymisen projekti auttaa yhdistämään motivaatiot teknisiin ponnisteluihin, joten on tärkeää valita projekti huolellisesti

Vaihe 2: Suunnitelma

Tämä vaihe käsittää suunnitteluvaiheessa tunnistettujen pyrkimyksellisten tavoitteiden muokkaamisen toimintakelpoiseksi pilveen siirtymisen suunnitelmaksi, joka on ankkuroitu liiketoimintastrategiaan. Seuraavat toiminnot auttavat tässä prosessissa:

 • Tarkasta omaisuus: suorita inventaario ja rationalisoi digitaalinen omaisuus käyttäen apuna olettamusta, joka yhdensuuntaistaa motiivit ja halutut tulokset.
 • Laadi organisaation tavoite: ota käyttöön suunnitelma organisaation yhtenäistämiseksi. Tämä tukee siirtymisprosessia.
 • Valmistele osaamisen valmiussuunnitelma: kokoa suunnitelma osaamisen ja osaamisen puutteen käsittelylle yrityksessä.
 • Valmistele pilveen siirtymisen suunnitelma: luo suunnitelma muutoksen hallitsemiseksi digitaalisessa omaisuudessa ja yrityksessä yleensä.

Vaihe 3. Valmius

Organisaation, kulttuurin, ihmisten ja ympäristön valmisteleminen tulevia muutoksia varten lisää menestymisen mahdollisuuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa ja muutosprojektien läpivientiä. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa, että työntekijät ovat valmistautuneet siirtoon. Työntekijöiden tarvittava osaaminen tulee varmistaa ja tarvittaessa järjestää koulutusta sekä luoda Azure landing zone pilvipalvelujen käyttöönoton tukemiseksi. Seuraavat toiminnot auttavat näissä prosesseissa:

 • Tarkasta Azuren määritysopas: tutustu niihin työkaluihin ja käytäntöihin, joita Azure landing zonen luonnissa tarvitaan.
 • Luo ensimmäinen Azure landing zone: arvioi Cloud Adoption Frameworkin sisältämän siirron Azure landing zonen mallirakenteet. Käytä näitä mallirakenteita ensimmäisen siirtymisvalmiin Azure landing zonen luomiseen nopeaa kokeilemista ja oppimista varten.
 • Laajenna mallirakenteita: käytä Azure landing zonen tietoja mallirakenteeseen tarvittavien muutosten tunnistamiseen ja tee muutokset rakennemalliin.
 • Linjaa parhaat käytännöt: tarkista Azure landing zonen muutokset suhteessa parhaiden käytäntöjen osioihin ja varmista näin nykyisen ja tulevien Azure landing zones -ratkaisujen asianmukainen kokoonpano.

Vaihe 4: Käyttöönotto

Siirto

Siirrä suoraan pilveen työkuormat, jotka eivät vaadi arkkitehtuurin tai muotoilun uudistamista. Käytä soveltuvaa tapaa (esim. nosta ja siirrä). Seuraavat toiminnot auttavat laatimaan prosessit näiden työkuormien arvioimiseksi, optimoimiseksi, turvaamiseksi ja hallitsemiseksi:

 • Laadi siirron ennakkoehdot: varmista, että Azure landing zone on otettu käyttöön ja on valmiina isännöimään ensimmäiset työmäärät.
 • Siirrä ensimmäinen työmäärä: käytä Azuren siirto-opasta ensimmäisen siirron aikana. Näin voit tutustua ja tottua niihin työkaluihin ja lähestymistapoihin, joita siirtymistoimintojen skaalaamisessa tarvitaan.
 • Laajenna siirtymisskenaariot käytä laajennetun sovellusalan tarkastuslistaa sellaisten skenaarioiden tunnistamiseksi, jotka saattavat vaatia myöhemmin muutoksia arkkitehtuurissa, siirtoprosesseissa, Azure landing zone -ratkaisujen kokoonpanossa tai siirron työkaluvalinnoissa.
 • Tarkasta parhaat käytännöt: tarkista mahdolliset muutokset suhteessa parhaisiin käytäntöihin varmistaaksesi laajennetun soveltamisalan tai työkuorma-/arkkitehtuuri-spesifisten siirtojen lähestymistapojen asianmukaisen käyttöönoton.
 • Tunnista prosessin parannukset: kun siirtotoiminnot skaalautuvat, käytä siirtojen näkökohtia -osiota arvioidaksesi ja kehittääksesi prosessien eri näkökulmia.

Innovoi

Suurin osa pilveen siirtymisen projekteista sisältää myös olemassa olevien työmäärien nykyaikaistamisen. Tällaiset innovaatiot voivat tuoda suurta lisäarvoa, kun ne kasvattavat työntekijöiden teknistä osaamista ja lisäävät yrityksen liiketoimintavalmiuksia. Cloud Adoption -sovelluskehys korostaa seuraavia toimintoja nykyaikaistamisen valmistelussa:

 • Hanki konsensus liiketoiminnan arvolle: tunnista ennen teknisestä ratkaisusta päättämistä, kuinka uusi innovaatio voi edistää liiketoiminnan arvoa (normaalisti asiakkaan tarvitsema toiminto). Kartoita tämä arvo suhteessa pilvistrategiaan.
 • Tarkasta Azuren innovaatio-opas: Azure sisältää pilvityökalut, joita yhdistämällä voidaan kiihdyttää innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. On suositeltavaa luoda kannattavan vähimmäistason tuote perustyökaluilla.
 • Noudata parhaita käytäntöjä: kaikkien arkkitehtuuripäätösten tulee noudattaa jokaisen pilvityökalun parhaita käytäntöjä. Tämä nopeuttaa kehitystä ja tarjoaa viitekohdan kiinteille arkkitehtuurisuunnitelmille.
 • Kiihdytä palautejärjestelmää: opi yhdessä asiakkaiden kanssa samalla, kun he ovat vuorovaikutuksessa ratkaisun kanssa. Nopea ja täsmällinen palautejärjestelmä mahdollistaa paremman testaamisen ja suorituskyvyn mittaamisen, ja ennen kaikkea vähentää markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa.

Vaihe 5: Hallinnointi

Siirtyminen pilveen vaatii muutoksia olemassa oleviin hallinnointikäytäntöihin, jotka on suunniteltu paikallisille IT-järjestelmille – varsinkin, kun otetaan huomioon yhä vihamielisempi uhkaympäristö. Alla olevat toiminnot antavat lähtökohdat pilvihallinnoinnin perustan rakentamiseen.

 • Metodologian ymmärtäminen: Hanki perusymmärrys metodologiasta, joka pyörittää pilvihallinnointia Cloud Adoption Frameworkissa, siltä osin kuin se soveltuu käsillä olevaan projektiin.
 • Vertailukohdat: Arvioi nykyinen ja tuleva tilasi. Näin voit laatia vision sovelluskehyksen käyttöä varten.
 • Rakenna perustus: Aloita pienellä, helposti käyttöönotettavalla hallinnointityökalujen sarjalla, jotta voit kehittää kannattavan vähimmäistason tuotteen.
 • Paranna: Lisää hallinnointityökaluja vähitellen prosessin edetessä konkreettisten riskien poistamiseksi.

Vaihe 6: Hallinta

Tehokas ja jatkuva hallinta on suunnittelun, siirtymisen ja omaksumisen lisäksi avain konkreettisen liiketoiminnallisen arvon saavuttamiseen missä tahansa pilveen siirtymisessä. Seuraavat esimerkit ohjaavat korkean suorituskyvyn pilvitoimintojen pyörittämiseen tarvittavien liiketoiminnallisten ja teknisten valmiuksien kehittämisprosessia:

 • Laadi hallinnan perustaso: määritä kriittisyysluokitukset, pilvihallinnan työkalut ja prosessit, joihin tarvitaan vähimmäismäärä toimintojen hallintaa.
 • Määritä liiketaloudelliset sitoumukset: dokumentoi tuetut työmäärät laatiaksesi liiketoiminnalle toiminnalliset sitoumukset, ja sovi pilvihallinnon investoinnista jokaiselle työmäärälle.
 • Laajenna hallinnan perustasoa: käytä perustana liiketaloudellisia sitoumuksia ja toimintapäätöksiä ja hyödynnä mukana olevia parhaita käytäntöjä ottaaksesi käyttöön vaadittavat pilvihallintatyökalut.
 • Edistyneet toiminta- ja suunnitteluperiaatteet: alustat tai työmäärät, jotka vaativat korkeamman tasoista liiketaloudellista sitoutumista, saattavat vaatia syvemmän arkkitehtuurin tarkastuksen täyttääkseen joustavuus- ja luotettavuussitoumukset.

Haluatko ryhtyä Azure-käyttöönottokumppaniksi?

ALSO auttaa kannattavien Azure-käytäntöjen rakentamisessa tarjoamalla työkaluja, koulutusta, tukea ja resursseja. Tee yhteistyötä ALSOn kanssa ja nostata pilviliiketoimintaasi.

Etsitkö Azure-siirtokumppania?

Harkitsetko sinä tai asiakkaasi Azurea? Toimialan johtavana yrityksenä ja Microsoftin tärkeimpänä kumppanina Euroopassa ALSOlla on tarvittavat asiantuntijat ja resurssit tukeakseen siirtymistäsi monimutkaiseen Azure-ympäristöön.

Suositut työkalut ja resurssit Microsoft Azurelle

Download centre

Käytä hyödyllisiä Microsoft Azure -resursseja ja -työkaluja.

Katso lisää

E-Learning courses

Vieraile ALSO Academyssa ja hanki asiantuntijoiden tarjoamaa Azure-koulutusta ilmaiseksi.

Katso lisää

Azure calculator

Arvioi pilveen suuntautuvan matkasi kustannus Microsoft Azure -hintalaskurin avulla.

Napsauttamalla tätä linkkiä siirryt ulkoiselle Microsoft-sivustolle, ja sinua voidaan pyytää antamaan lisätietoja

Katso lisää

ALSO Value-Add Services

Katso lisää