Valmistaudu menestyksekkääseen Azure-siirtymiseen

Harkitsetko Azureen siirtymistä? Autatko asiakastasi siirtymään? Microsoftin Cloud Adoption Framework tekee matkasta helpon.

Helpota ja kiihdytä pilveen siirtymistä

Ei ole olemassa yhtä, kaikille sopivaa lähestymistapaa pilveen siirtyessä. Pääasialliset käyttöönoton vaiheet ovat kuitenkin yhteneväisiä valtaosalle organisaatioita. Nämä vaiheet on hahmoteltu Microsoft Cloud Adaptation Frameworkissa, joka on suunniteltu opastamaan organisaatioita pilveen siirtymisen prosessin lävitse.

Tätä lähestymistapaa suositellaan myös IT-kumppaneille, jotka haluavat tarjota yksinkertaistetun pilvimatkan, joka vastaa täysin heidän asiakkaidensa liiketoiminnan tarpeita ja strategioita.

Strategy

Määritä liiketaloudelliset perustelut ja odotetut tulokset.

Plan

Kohdista liiketaloudellisille perusteille toimintakelpoiset siirtymissuunnitelmat.

Ready

Valmista pilviympäristö suunnitelluille muutoksille.

Adopt Migrate Innovate

Siirrä ja nykyaikaista olemassa olevat työmäärät.

Govern

Hallinnoi ympäristöä ja työmääriä.

Manage

Hallitse pilvi- ja hybridiratkaisujen operaatioita.

Vaihe 1: Strategia

Pilveen siirtyminen tarjoaa monia liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten parantuneen ketteryyden, vähentyneet kustannukset ja nopeamman markkinoille saattamisen. Potentiaalin täydeksi hyödyntämiseksi on elintärkeää määritellä pilveen siirtymisen taustalla oleva strategia. Näin varmistetaan, että tekninen käyttöönotto on täysin linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Seuraavat harjoitukset ovat hyödyllisiä tässä vaiheessa:

 • Tutki motiivit: Tapaa keskeiset sidosryhmät ja johtajat pilveen siirtymisen taustalla olevien motiivien dokumentoimiseksi.
 • Dokumentoi liiketoiminnan tulokset: Sitouta motivoituneet sidosryhmät ja johtajat dokumentoimaan erityiset liiketoiminnan tulokset.
 • Määritä liiketaloudelliset perustelut: Kehitä liiketoimintatapaus hyväksyäksesi rahoitusmallin, joka tukee sekä motiiveja että tulosta.
 • Valitse oikea ensimmäinen projekti: Ensimmäinen pilveen siirtymisen projekti auttaa yhdistämään motivaatiot teknisiin ponnisteluihin, joten projektin valinta on tärkeää

Vaihe 2: Suunnitelma

Tämä vaihe käsittää suunnitteluvaiheessa tunnistettujen pyrkimyksellisten tavoitteiden kääntämisen toimintakelpoiseksi pilveen siirtymisen suunnitelmaksi, joka on ankkuroitu liiketoimintastrategiaan. Seuraavat toiminnot auttavat suuntaamisen varmistamisessa:

 • Tarkasta omaisuus: Suorita inventaario ja rationalisoi digitaalinen omaisuus perustuen olettamuksiin, jotka yhdensuuntaistavat motiivit ja halutut tulokset.
 • Laadi organisaation suuntaus: Ota käyttöön suunnitelma organisaation yhtenäistämiseksi. Tämä tukee siirtymisprosessia.
 • Valmistele kykyjen valmiussuunnitelma: Kehitä suunnitelma kykyjen ja valmiusaukkojen osoittamiseen.
 • Valmistele pilveen siirtymisen suunnitelma: Kehitä suunnitelma, jolla hallitset vaihdosta kaikkialla digitaalisessa omaisuudessa ja laajemmassa organisaatiossa.

Vaihe 3. Valmius

Organisaation, kulttuurin, ihmisten ja ympäristön valmisteleminen tulevia muutoksia varten lisää menestymisen mahdollisuuksia jokaisessa ponnistelussa ja kiihdyttää käyttöönottoa ja muutosprojekteja. Keskeiset toiminnot tässä vaiheessa ovat työntekijöiden valmiudet, jotka määritellään kykyjen ja oppimissuunnitelmien avulla, sekä landing zonen luominen pilveen siirtymisen tukemiseksi. Seuraavat harjoitukset opastavat näissä prosesseissa:

 • Tarkasta Azuren järjestelmäopas: Tarkasta Azuren järjestelmäopas tullaksesi tutuksi landing zonen luomisessa tarvittavien työkalujen ja lähestymistapojen kanssa.
 • Luo ensimmäinen landing zone: Arvioi Cloud Adoption Frameworkin siirtymisen laskeutumisalueen piirustukset. Käytä näitä piirustuksia luodaksesi ensimmäisen siirtymisvalmiin landing zonen nopeaa kokeilemista ja oppimista varten.
 • Laajenna piirustuksia: Käytä laskeutumisalueen näkökohtia tunnistaaksesi ja tehdäksesi mahdolliset tarvittavat muutokset pohjapiirustusmalliin.
 • Linjaa parhaat käytännöt: Tarkista landing zonen muutokset suhteessa parhaiden käytäntöjen osioon ja varmista näin nykyisen ja tulevien landing zonejen asianmukainen kokoonpano.

Vaihe 4: Käyttöönotto

Siirtymä

Siirrä työkuormat, jotka eivät vaadi arkkitehtuurin tai muotoilun uudistamista suoraan pilveen käyttäen soveltuvaa tapaa (esim. nosta ja siirrä). Seuraavat harjoitukset auttavat laatimaan prosessit näiden työkuormien arvioimiseksi, optimoimiseksi, turvaamiseksi ja hallitsemiseksi:

 • Laadi siirron ennakkoehdot: Varmista, että laskeutumisalusta on otettu käyttöön ja on valmiina isännöimään ensimmäiset työmäärät.
 • Siirrä ensimmäinen työmäärä: Käytä Azuren siirto-opasta ensimmäisen siirron aikana varmistamaan tottuminen niihin työkaluihin ja lähestymistapoihin, joita siirtymisponnistusten skaalaamisessa tarvitaan.
 • Laajenna siirtymisskenaariot: Käytä laajennetun sovellusalan tarkastuslistaa tunnistaaksesi skenaarioita, jotka saattavat vaatia muutoksia tulevaisuuden arkkitehtuurissa, siirtoprosesseissa, landing zonejen kokoonpanossa tai siirtymisen työkaluvalinnoissa.
 • Tarkasta parhaat käytännöt: Tarkista mahdolliset muutokset suhteessa parhaisiin käytäntöihin varmistaaksesi laajennetun soveltamisalan tai työkuorma-/arkkitehtuuri-spesifisten siirtojen lähestymistapojen asianmukaisen käyttöönoton.
 • Tunnista prosessin parannukset: Kun siirtoponnistukset skaalautuvat, käytä siirtojen näkökohtia -osiota arvioidaksesi ja kehittääksesi prosessien eri näkökulmia.

Innovoi

Suurin osa pilveen siirtymisen projekteista tuovat mukanaan myös olemassa olevien työmäärien nykyaikaistamisen. Sellaiset innovaatiot voivat tuoda suurta arvoa avaamalla uusia teknisiä kykyjä ja laajennettuja liiketoimintavalmiuksia. Cloud Adoption -sovelluskehys korostaa seuraavia harjoituksia nykyaikaistamisen valmistelemisessa:

 • Hanki konsensus liiketoiminnan arvolle: Ennen teknisestä ratkaisusta päättämistä, tunnista kuinka uusi innovaatio voi edistää liiketoiminnan arvoa, joka on normaalisti asiakkaan tarvitsema toiminto. Kartoita tämä arvo suhteessa pilvistrategiaan.
 • Tarkasta Azuren innovaatio-opas: Azure sisältää pilvityökalut, joita yhdistämällä voidaan kiihdyttää innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. On suositeltavaa luoda kannattavan vähimmäistason tuote perustyökaluilla.
 • Noudata parhaita käytäntöjä: Kaikkien arkkitehtuuripäätösten tulee noudattaa jokaisen pilvityökalun parhaita käytäntöjä. Tämä nopeuttaa kehitystä ja tarjoaa viittauskohdan kiinteille arkkitehtuurisuunnitelmille.
 • Kiihdytä palautejärjestelmää: Opi yhdessä asiakkaiden kanssa samalla, kun he sitoutuvat ratkaisuun. Nopea ja täsmällinen palautejärjestelmä mahdollistaa paremman testaamisen ja suorituskyvyn mittaamisen, ja ennen kaikkea vähentää markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa.

Vaihe 5: Hallinnointi

Siirtyminen pilveen vaatii muutoksia olemassa oleviin hallinnointikäytäntöihin, jotka on suunniteltu paikallisille It-järjestelmille – varsinkin, kun otetaan huomioon yhä vihamielisempi uhkaympäristö. Alla olevat harjoitukset antavat lähtökohdat pilvihallinnoinnin perustan rakentamiseen.

 • Metodologian ymmärtäminen: Hanki perusymmärrys metodologiasta, joka pyörittää pilvihallinnointia Cloud Adoption Frameworkissa, siltä osin kuin se soveltuu käsillä olevaan projektiin.
 • Vertailukohdat: Arvioi nykyinen ja tuleva tilasi laatiaksesi vision sovelluskehyksen käyttöä varten.
 • Rakenna perustus: Aloita pienellä, helposti käyttöön otettavalla hallinnointityökalujen sarjalla, jotta voit kehittää kannattavan vähimmäistason tuotteen.
 • Paranna: Lisää hallinnointityökaluja vähitellen prosessin kuluessa lopullista tilaa kohti edetessä, osoittaaksesi konkreettisia riskejä.

Vaihe 6: Hallinta

Suunnittelun, siirtymisen ja omaksumisen lisäksi avain konkreettisen liiketoiminnallisen arvon saavuttamiseen missä tahansa pilvimatkassa on tehokas ja jatkuva hallinta. Seuraavat esimerkit ohjaavat korkean suorituskyvyn pilvitoimintojen pyörittämiseen tarvittavien liiketoiminnallisten ja teknisten valmiuksien kehittämisprosessia:

 • Laadi hallinnan perustaso: Määritä kriittisyysluokitukset, pilvihallinnan työkalut ja prosessit, joihin tarvitaan vähimmäismäärä toimintojen hallintaa.
 • Määritä liiketaloudelliset sitoumukset: Dokumentoi tuetut työmäärät laatiaksesi liiketoiminnalle toiminnalliset sitoumukset, ja sovi pilvihallinnon investoinnista jokaiselle työmäärälle.
 • Laajenna hallinnan perustasoa: Perustaen liiketaloudellisiin sitoumuksiin ja toimintapäätöksiin, käytä hyödyksi mukana olevia parhaita käytäntöjä ottaaksesi käyttöön vaadittavat hallintatyökalut.
 • Edistyneet toiminta- ja suunnitteluperiaatteet: Alustat tai työmäärät, jotka vaativat korkeamman tasoista liiketaloudellista sitoutumista saattavat vaatia syvemmän arkkitehtuurin tarkastuksen täyttääkseen joustavuus- ja luotettavuussitoumukset.

Haluatko ryhtyä Azure-käyttöönottokumppaniksi?

ALSO tarjoaa työkaluja, koulutusta, tukea ja resursseja kannattavien Azure-käytäntöjen rakentamisessa auttamiseen. Yhdisty ALSOon ja nostata pilviliiketoimintaasi.

Etsitkö Azure-siirtokumppania?

Harkitsetko sinä tai asiakkaasi Azurea? Toimialan johtavana yrityksenä ja Microsoftin tärkeimpänä kumppanina Euroopassa ALSOlla on tarvittavat asiantuntijat ja resurssit tukeakseen sinun siirtymistäsi monimutkaiseen Azure-ympäristöön.

Suositut työkalut ja resurssit Microsoft Azurelle

Download center

Pääset käsiksi hyödyllisiin Microsoft Azure -resursseihin ja -työkaluihin.

Katso lisää

eLearning courses

Vieraile ALSO Academyssa saadaksesi asiantuntijoiden tarjoamaa Azure-koulutusta ilmaiseksi.

Katso lisää

Azure calculator

Arvioi Microsoft Azure -hintalaskurin avulla, paljonko matkasi pilveen kustantaa.

Napsauttamalla tätä linkkiä sinut ohjataan ulkoiselle Microsoft-sivustolle, ja sinua voidaan pyytää antamaan lisätietoja.

Katso lisää

Customer cases

Katso, kuinka muut yritykset ovat omaksuneet Microsoft Azuren.

Katso lisää