Microsoft Azure -palvelupaketit ja hinnat

Arvioi kustannukset esimerkkeinä olevien Azuren työmäärien perusteella

Microsoft Azuren kilpailukykyinen, käyttöön perustuva hinnoittelu auttaa organisaatioita saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa talousarvion mukaisesti. Azure auttaa organisaatioita rakentamisessa ja käyttöönotossa jo ensimmäisestä työmäärän siirrosta aina monimutkaisten käyttöönottojen hienosäätöön asti. Yritykset voivat saada apua myös lisäosien ja palveluiden liittämisessä sekä skaalautumisessa. Ja yritykset maksavat vain käyttämistään palveluista.

Tutustu alla oleviin Azure-projektivaihtoehtoihin.

Työmääräesimerkki:Tietoarkkitehtuurit

Tietovarastointi ja analytiikka

Azure tarjoaa pilviratkaisuja, jotka mahdollistavat monista lähteistä peräisin olevien suurten tietomäärien integraation yhdistetylle analytiikka-alustalle. Tämä skenaario perustuu myynti- ja markkinointiratkaisuun, mutta suunnittelumallit ovat sovellettavissa mille tahansa toimialalle, joka tarvitsee suurten tietosarjojen edistynyttä analytiikkaa. Esimerkkejä tällaisista toimialoista ovat esimerkiksi verkkokauppa, vähittäismyynti ja terveydenhuolto.

Tässä esimerkissä yrityksen tavoitteena on yhdistää erilaiset tiedon lähteet yhdelle pilvialustalle, määrittää yhteinen taksonomia ja rakenne yksinkertaistamaan vertailua ja mahdollistamaan nopeaa analysointia, sekä vähentää paikallisen infrastruktuurin ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Tietovaraston laatiminen kaiken datan ainoaksi oikeaksi säilytyspaikaksi.
 • Relaatiotietolähteiden integroiminen muiden, strukturoimattomien tietosarjojen kanssa.
 • Semanttisen mallinnuksen ja tehokkaiden visualisointityökalujen käyttö yksinkertaisempaa tietojen analysointia varten.

Ratkaisuarkkitehtuuri

1. Jokaisen datalähteen kaikki päivitykset viedään säännöllisesti Azure Blob -tallennusvälineen valmistelualueelle.

2. Data Factory lataa datan vähitellen Blob-tallennusvälineestä Azure Synapse Analyticsin valmistelutauluihin. Data puhdistetaan ja muunnetaan tämän prosessin aikana. Polybase voi samansuuntaistaa prosessin suurille tietosarjoille.

3. Aiemmin luotu Analysis Services -taulukkomalli päivitetään, kun uusi dataerä on ladattu varastoon. Tämä semanttinen malli yksinkertaistaa yritystietojen ja -suhteiden analyysia.

4. Liiketoiminta-analyytikot käyttävät Microsoft Power BI:tä varastoidun datan analysointiin Analysis Servicesin semanttisen mallin avulla.

Hinnoitteluesimerkki

Näytekustannus kuukautta kohden datan varastointiratkaisulle, johon sisältyy Azure Synapse ja Power BI:

98 290,77 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Työmääräesimerkki: Tekoäly (AI)

Keskustelubotti

Käyttämällä Azuren palveluita, kuten Bot Servicea ja Language Understanding- tai Speech API -palveluita, yritykset voivat auttaa asiakkaita ja prosessoida tilauksia tai varauksia automaattisilla, skaalautuvilla boteilla.

Tätä esimerkkiskenaariota voidaan soveltaa yrityksille, joiden tarvitsee integroida keskustelubotti sovelluksiin. C#-keskustelubotti on hotelliketjun käytössä, ja sen ansiosta hotellin asiakkaat voivat verkko- tai mobiilisovelluksen kautta tarkistaa majoituksen saatavuutta ja tehdä varauksia.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Ravintolan noutoruokalistojen katseleminen ja ruoan tilaaminen
 • Hotellimajoituksen saatavuuden tarkastelu ja varauksen tekeminen
 • Saatavilla olevien valokuvien haku ja tulosteiden tilaaminen

Ratkaisuarkkitehtuuri

1. Asiakas käyttää keskustelubottia sovelluksen avulla.

2. Käyttäjä todennetaan käyttämällä Azure Active Directory B2C:tä.

3. Käyttäjä on vuorovaikutuksessa bottipalvelun kanssa ja pyytää tietoa hotellin majoituksen saatavuudesta.

4. Cognitive Services prosessoi luonnollisella kielellä tehdyn pyynnön.

5. Kun käyttäjä on tyytyväinen, botti päivittää asiakkaan varauksen SQL-tietokantaan.

6. Application Insights kokoaa prosessin käytönaikaisen telemetrian auttaakseen DevOps-tiimiä suorituskyvyn parantamisessa.

Hinnoitteluesimerkki

Esimerkkialoituskustannus kuukautta kohden pienelle kaupalliselle keskustelubotille (50 000 kuukausittaista käyttäjää):

1 330,21 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Työmääräesimerkki: Verkkosovellukset

Sähköisen kaupankäynnin käyttöliittymä

Monet sähköisen kaupankäynnin verkkosivustoista kokevat ajan kuluessa liikenteen määrän vaihtelua. Kun tuotteiden tai palveluiden kysyntä kasvaa, PaaS-työkalut mahdollistavat omistajille suuremman asiakasmäärän ja useampien liiketoimien käsittelemisen automaattisesti. Tämä verkossa toimiva konserttilippualusta vähentää liikenteen määrän vaihteluiden aiheuttamia negatiivisia seuraamuksia käyttämällä hyväkseen pilvitaloutta. Näin omistajat maksavat vain siitä, mitä he käyttävät.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Mikä tahansa sovellus, jonka tarvitsee skaalautua pystyäkseen käsittelemään liikenteen määrän nopean kausittaisen kasvun.
 • Sovellukset, joiden käytettävyyden pitäisi olla hyvä eri Azure-alueilla ympäri maailmaa.

Ratkaisuarkkitehtuuri

1. Azure Traffic Manager reitittää käyttäjän pyynnön sähköisen kaupankäynnin sivustolle, jota isännöi Azure App Service.

2. Azure CDN tarjoilee staattiset kuvat ja sisällön käyttäjälle.

3. Käyttäjä kirjautuu sovellukseen Azure Active Directory B2C -vuokralaisen kautta.

4. Käyttäjä hakee konsertteja käyttäen Azure Searchia.

5. Verkkosivu hakee konsertin yksityiskohdat Azuren SQL-tietokannasta.

6. Verkkosivu viittaa ostettujen lippujen kuviin Blob Storagessa.

7. Tietokannan kyselyn tulokset tallennetaan välimuistiin Azure Cacheen suorituskyvyn parantamiseksi (Redis).

8. Käyttäjä lähettää lipputilaukset ja konserttiarvioinnit, jotka asetetaan jonoon.

9. Azure Functions käsittelee tilausten maksut ja konserttiarvioinnit.

10. Cognitive Services tuottaa analyysin konserttiarvioinnista määritelläkseen mielipiteen (positiivinen tai negatiivinen).

11. Application Insights tarjoaa suoritusarvot verkkosovelluksen kunnon valvomiseksi.

Hinnoitteluesimerkki

Esimerkkialoituskustannus kuukautta kohden keskikokoiselle kaupalliselle e-lippujen käyttöliittymälle (100 000 kuukausittaista käyttäjää):

774,25 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Työmääräesimerkki: Tietoarkkitehtuurit

Reaaliaikainen petosten havaitseminen

Perinteisiltä verkkoanalytiikkajärjestelmiltä voi viedä tunteja tietojen muuntamiseen ja analysointiin vilpillisten tapahtumien ja poikkeavan toiminnan tunnistamiseksi. Käyttämällä täysin hallittuja Azure-palveluita, kuten Event Hubsia ja Stream Analyticsia, yritykset voivat poistaa tarpeen hallita yksittäisiä palvelimia. Ne voivat samalla vähentää kustannuksia ja käyttää Microsoftin asiantuntemusta pilvi-mittakaavan tietojen tallentamisessa ja reaaliaikaisessa analytiikassa.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Vilpillisten matkapuheluiden havaitseminen televiestintäskenaarioissa.
 • Vilpillisten luottokorttitapahtumien tunnistaminen pankkilaitoksille.
 • Vilpillisten ostojen tunnistaminen vähittäismyynti- tai sähköisen kaupankäynnin skenaarioissa.

Ratkaisuarkkitehtuuri

1. Matkapuheluiden metatiedot lähetetään alkuperäisestä järjestelmästä Azure Event Hubs -instanssille.

2. Stream Analytics -työ aloitetaan. Työ saa dataa tapahtuman keskuslähteestä.

3. Stream Analytics -työ suorittaa ennalta määritetyn kyselyn muuntaakseen syötevirran ja analysoidakseen sitä vilpillinen tapahtuma -algoritmiin perustuen. Tämä kysely käyttää tumbling-ikkunoita virran segmentoimiseksi erottuviksi ajallisiksi yksiköiksi.

4. Stream Analytics -työ kirjoittaa havaittuja vilpillisiä puheluita edustavan muunnetun virran kohdenieluun Azure Blob -tallennusvälineessä.

Hinnoitteluesimerkki

Esimerkkialoituskustannus kuukautta kohden keskikokoiselle prosessille, joka käsittelee 100 miljoonaa tapahtumaa viiden standardi-virtausyksikön läpi kuukaudessa:

909,88 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Azure ja ALSO Cloud Marketplace – täydellinen yhdistelmä

ALSO Cloud Marketplace tarjoaa paljon enemmän kuin vain automaattiset pilvipalvelut. Se on kokonaisvaltaisin verkkomarkkinapaikka myyntiä, tukea, raportointia ja itsehoitoa varten, ja se yhdistää monenlaisia pilvipalveluita.

 • Paikallisen asiantuntijan tuki
 • Laskutus minuuttia kohti – maksat vain siitä, mitä käytät
 • Yksinkertainen laskutus, eikä ennakkomaksua luottokortilla
 • Helppo maksaa laskulla
 • Ilmainen opastus Azure-tilausten toteuttamiseen

Voit hallita Azure-tilaustasi yhdellä ALSO Marketplacen laskutusjärjestelmällä yhtä saumattomasti kuin mitä tahansa ALSO Marketplace -sovellusta. Azure ja ALSO Cloud Marketplace ovat täydellinen yhdistelmä.

Astu sisään ALSO Cloud Marketplaceen

Tarvitsetko apua Azure-projektin aloittamiseen?

ALSO ylläpitää ammattimaista Azure-kumppanien verkostoa, joka voi auttaa Azure-vaatimusten arvioimisessa, laajuuden määrittämisessä ja budjetoinnissa. Jätä soittopyyntö ja aloita projektisi läpivienti.

Tarvitsetko tukea tai tarjouksen asiakkaasi Azure-projektia varten?

ALSO-kumppanina voit ottaa yhteyttä Azure-asiantuntijoihimme milloin tahansa asiakkaasi projektien laajuuden ja kustannusten määrittämiseksi. Voit lisäksi hyödyntää muitakin työkaluja ja resursseja ensiluokkaisen pilvipalvelun tarjoamisen varmistamiseksi.

Suositut työkalut ja resurssit Microsoft Azurelle

Download centre

Käytä hyödyllisiä Microsoft Azure -resursseja ja -työkaluja.

Katso lisää

E-Learning courses

Vieraile ALSO Academyssa ja hanki asiantuntijoiden tarjoamaa Azure-koulutusta ilmaiseksi.

Katso lisää

Azure calculator

Arvioi pilveen suuntautuvan matkasi kustannus Microsoft Azure -hintalaskurin avulla.

Napsauttamalla tätä linkkiä siirryt ulkoiselle Microsoft-sivustolle, ja sinua voidaan pyytää antamaan lisätietoja

Katso lisää

ALSO Value-Add Services

Katso lisää