Microsoft Azure Plan ja hinnat

Arvioi kustannukset esimerkkeinä olevien Azuren työmäärien perusteella

Microsoft Azuren avulla organisaatiot saavuttavat liiketoimintansa tavoitteet talousarvion mukaisesti kilpailukykyisellä, käyttöön perustuvalla kertamaksuhinnoittelulla. Azure auttaa organisaatioita rakentamisessa ja käyttöönotossa jo ensimmäisestä työmäärän siirrosta aina monimutkaisten käyttöönottojen hienosäätöön asti. Apua tarjotaan myös osien ja palveluiden liittämisessä sekä skaalautumisessa tarpeen mukaan – ja maksaa tarvitsee vain siitä, mitä käyttää.

Alla vaihtoehtoja valituille Azure-projekteille.

Työmääräesimerkki:Tietoarkkitehtuurit

Tietovarastointi ja analytiikka

Azure tarjoaa pilviratkaisuja, jotka mahdollistavat monista lähteistä peräisin olevien suurten tietomäärien integraation yhdistetylle analytiikka-alustalle. Tämä skenaario perustuu myynti- ja markkinointiratkaisuun, mutta suunnittelumallit ovat olennaisia mille tahansa toimialalle, joka tarvitsee suurten tietosarjojen edistynyttä analytiikkaa, kuten verkkokaupoille, vähittäismyynnille ja terveydenhuollolle.

Tässä esimerkissä yrityksen tavoitteena on yhdistää erilaiset tiedon lähteet yhdelle pilvialustalle, määrittää yhteinen taksonomia ja rakenne yksinkertaistamaan vertailua ja mahdollistamaan nopeaa analysointia, sekä vähentää paikallisen infrastruktuurin ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Tietovaraston laatiminen ainoaksi totuuden lähteeksi kaikelle tiedolle.
 • Olennaisten tietolähteiden integroiminen muiden, strukturoimattomien tietosarjojen kanssa.
 • Semanttisen mallinnuksen ja tehokkaiden visualisointityökalujen käyttö yksinkertaisempaa tietojen analysointia varten.

Solution architecture

1. Jokaisen tietojen lähteen kaikki päivitykset viedään säännöllisesti Azure Blob -tallennusvälineen kokoamisalueelle.

2. Data Factory lataa vähitellen Blob-tallennusvälineestä Azure Synapse Analyticsin vaiheistustaulukoihin. Tiedot puhdistetaan ja muunnetaan tämän prosessin aikana. Polybase voi samansuuntaistaa prosessin suurille tietosarjoille.

3. Kun uusi tietoerä on ladattu varastoon, päivitetään aiemmin luotu Analysis Services -taulukkomalli. Tämä semanttinen malli yksinkertaistaa yritystietojen ja -suhteiden analyysia.

4. Liiketoiminta-analyytikot käyttävät Microsoft Power BI:tä varastoitujen tietojen analysointiin Analysis Servicesin semanttisen mallin avulla.

Hinnoitteluesimerkki

Näytekustannus kuukautta kohden tiedon varastointiratkaisulle, johon on sulautettu Azure Synapse ja Power BI:

98 290,77 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Työmääräesimerkki: Tekoäly (AI)

Keskustelubotti

Käyttämällä Azuren palveluita, kuten Bot Servicea ja Language Understanding tai Speech API -palveluita, yritykset voivat auttaa asiakkaita ja prosessoida tilauksia tai varauksia automaattisilla, skaalautuvilla boteilla.

Tätä esimerkkiskenaariota voidaan soveltaa yrityksille, joiden tarvitsee integroida keskustelubotti sovelluksiin. C#-keskustelubottia käyttää hotelliketju, joka mahdollistaa asiakkaille saatavuuden tarkistamisen ja majoituksen varaamisen verkko- tai mobiilisovelluksen kautta.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Ravintolan noutoruokalistojen katseleminen ja ruoan tilaaminen
 • Hotellimajoituksen saatavuuden tarkastelu ja varauksen tekeminen
 • Saatavilla olevien valokuvien haku ja tulosteiden tilaaminen

Solution architecture

1. Asiakas käyttää keskustelubottia sovelluksen avulla

2. Käyttäjä todennetaan käyttämällä Azure Active Directory B2C:tä

3. Käyttäjä on vuorovaikutuksessa bottipalvelun kanssa ja pyytää tietoa hotellin majoituksen saatavuudesta.

4. Cognitive Services prosessoi luonnollisella kielellä tehdyn pyynnön.

5. Kun käyttäjä on tyytyväinen, botti päivittää asiakkaan varauksen SQL Databaseen.

6. Application Insights kokoaa prosessin käytönaikaisen telemetrian auttaakseen DevOps-tiimiä suorituskyvyn parantamisessa.

Hinnoitteluesimerkki

Esimerkkialoituskustannus kuukautta kohden pienelle kaupalliselle keskustelubotille (50 000 kuukausittaista käyttäjää):

1 330,21 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Työmääräesimerkki: Verkkosovellukset

Sähköisen kaupankäynnin käyttöliittymä

Monet sähköisen kaupankäynnin verkkosivustoista kokevat ajan kuluessa liikenteen vaihtelua. Kun tuotteiden tai palveluiden kysyntä kasvaa, PaaS-työkalut mahdollistavat omistajille suuremman asiakasmäärän ja useampien liiketoimien käsittelemisen automaattisesti. Tämä verkossa toimiva konserttilippualusta käyttää hyväkseen pilvitaloutta lieventämään liikenteen vaihtelun varjopuolia, koska omistajat maksavat vain siitä, mitä he käyttävät.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Mikä tahansa sovellus, jonka tarvitsee skaalautua pystyäkseen käsittelemään liikenteen äkkinäiset runsastumiset eri aikoina.
 • Sovellukset, jotka on suunniteltu toimimaan korkealla käytettävyydellä eri Azure-alueilla ympäri maailmaa.

Solution architecture

1. Azure Traffic Manager reitittää käyttäjän pyynnön sähköisen kaupankäynnin sivustolle, jota isännöi Azure App Service.

2. Azure CDN tarjoilee staattiset kuvat ja sisällön käyttäjälle.

3. Käyttäjä kirjautuu sovellukseen Azure Active Directory B2C -vuokralaisen kautta.

4. Käyttäjä hakee konsertteja käyttäen Azure Searchia.

5. Verkkosivu vetää konsertin yksityiskohdat Azure SQL Databasesta.

6. Verkkosivu viittaa ostettujen lippujen kuviin Blob Storagessa.

7. Tietokannan kyselyn tulokset tallennetaan välimuistiin Azure Cacheen, Redisin suorituskyvyn parantamiseksi.

8. Käyttäjä lähettää lipputilaukset ja konserttiarvioinnit, jotka asetetaan jonoon.

9. Azure Functions käsittelee tilausten maksut ja konserttiarvioinnit.

10. Cognitive Services tarjoaa analyysin konserttiarvioinnista määritelläkseen mielipiteen (positiivinen tai negatiivinen).

11. Application Insights tarjoaa suoritusarvot verkkosovelluksen kunnon valvomiseksi.

Hinnoitteluesimerkki

Esimerkkialoituskustannus kuukautta kohden keskikokoiselle kaupalliselle e-lippujen käytöliittymälle(100 000 kuukausittaista käyttäjää):

774,25 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Työmääräesimerkki: Tietoarkkitehtuurit

Reaaliaikainen petosten havaitseminen

Perinteisiltä verkkoanalytiikkajärjestelmiltä voi viedä tunteja tietojen muuntamiseen ja analysointiin, vilpillisten tapahtumien ja poikkeavan toiminnan tunnistamiseksi. Käyttämällä täysin hallittuja Azure-palveluita, kuten Event Hubsia ja Stream Analyticsia yritykset voivat poistaa tarpeen hallita yksittäisiä palvelimia vähentäen samalla kustannuksia ja käyttäen Microsoftin asiantuntemuksen vipuvoimaa pilvi-mittakaavan tietojen tallentamiseen ja reaaliaikaiseen analytiikkaan.

Potentiaalisia käyttötapauksia

 • Vilpillisten matkapuheluiden havaitseminen televiestintäskenaarioissa.
 • Vilpillisten luottokorttitapahtumien tunnistaminen pankkilaitoksille.
 • Vilpillisten ostojen tunnistaminen vähittäismyynti- tai sähköisen kaupankäynnin skenaarioissa.

Solution architecture

1. Matkapuheluiden metatiedot lähetetään alkuperäisestä järjestelmästä Azure Event Hubs -instanssille.

2. Stream Analytics -työ aloitetaan saaden tietoa tapahtuman keskuslähteestä.

3. Stream Analytics -työ suorittaa ennalta määritetyn kyselyn muuntaakseen syötevirran ja analysoidakseen sitä vilpillinen tapahtuma -algoritmiin perustuen. Tämä kysely käyttää tumbling-ikkunoita segmentoimaan virran erottuviksi ajallisiksi yksiköiksi.

4. Stream Analytics -työ kirjoittaa havaittuja vilpillisiä puheluita edustavan muunnetun virran kohdealtaaseen Azure Blob -tallennusvälineessä.

Hinnoitteluesimerkki

Esimerkkialoituskustannus kuukautta kohden keskikokoiselle prosessille, joka käsittelee 100M tapahtumaa viiden standardi-virtausyksikön läpi kuukaudessa:

909,88 €

Tarkenna arviota Azure-laskimen avulla

Azure ja ALSO Cloud Marketplace – täydellinen yhdistelmä

ALSO Cloud Marketplace tarjoaa paljon enemmän kuin vain automaattisen pilvipalveluiden tarjonnan. Se on kokonaisvaltaisin verkkomarkkinapaikka myyntiä, tukea, raportointia ja itsehoitoa varten, ja yhdistää monenlaisia pilvipalveluita.

 • Paikallisen asiantuntijan tuki
 • Laskutus minuuttia kohti – maksat vain siitä, mitä käytät
 • Yksinkertainen laskutus, eikä ennakkomaksua luottokortilla
 • Helppo maksaa laskulla.
 • Ilmainen opastus Azure-tilausten toteuttamiseen

Yhdellä ALSO Marketplacen laskutusjärjestelmällä voit hallita Azure-tilaustasi yhtä saumattomasti kuin mitä tahansa ALSO Marketplace -sovellusta. Azure ja ALSO Cloud Marketplace ovat täydellinen yhdistelmä.

Astu sisään ALSO Cloud Marketplaceen

Tarvitseeko sinun aloittaa Azure-projektisi?

ALSO ylläpitää ammattimaista Azure-kumppanien verkostoa, joka voi auttaa Azure-vaatimusten arvioimisessa, laajuuden määrittämisessä ja budjetoinnissa. Jätä soittopyyntö ja aloita projektisi.

Tarvitsetko tukea tai tarjouksen asiakkaasi Azure-projektia varten?

ALSO-kumppanina voit ottaa yhteyttä Azure-asiantuntijoihimme milloin tahansa määrittäessäsi asiakkaasi projektien laajuutta ja kustannuksia. Saat lisäksi pääsyn ylimääräisiin työkaluihin ja resursseihin varmistaaksesi sen, että tarjoat ensiluokkaista pilvipalvelua.

Suositut työkalut ja resurssit Microsoft Azurelle

Download center

Pääset käsiksi hyödyllisiin Microsoft Azure -resursseihin ja -työkaluihin.

Katso lisää

eLearning courses

Vieraile ALSO Academyssa saadaksesi asiantuntijoiden tarjoamaa Azure-koulutusta ilmaiseksi.

Katso lisää

Azure calculator

Arvioi Microsoft Azure -hintalaskurin avulla, paljonko matkasi pilveen kustantaa.

Napsauttamalla tätä linkkiä sinut ohjataan ulkoiselle Microsoft-sivustolle, ja sinua voidaan pyytää antamaan lisätietoja.

Katso lisää

Customer cases

Katso, kuinka muut yritykset ovat omaksuneet Microsoft Azuren.

Katso lisää