RATKAISULIIKETOIMINTA

Ratkaisuliiketoimintayksikkö (Solutions) tarjoaa jälleenmyyjillemme sertifioitujen asiantuntijoidemme osaamisen sekä ensiluokkaisen tuotevalikoiman.

ALSO edustaa johtavia tuotemerkkejä kuten Microsoft, HPE, Fujitsu, Lenovo, Adobe, APC, F-Secure, Eaton, Rittal, Kemp, Veritas, Symantec, Arcserve ja Acronis. Monipuolinen asiantuntemuksemme servereistä, storagesta, virtualisoinnista, verkoista ja lisensointiratkaisuista on hankittu vuosien koulutuksella ja työkokemuksella.

ALSOlta asiakkaamme saavat kokonaisvaltaiset ratkaisut konesalien rakentamiseen ja kehittämiseen sisältäen laitteet, ohjelmistot ja asiantuntijapalvelut. Lisäksi ALSO mahdollistaa joustavan kehityksen perinteisistä konesaleista palveluoperaattori- ja pilvimalleihin kehittämällä pilvipalveluiden liiketoimintaa. ALSO järjestää asiakkaille aktiivisesti teknisiä- ja myyntikoulutuksia, jotka antavat jälleenmyyjille eväitä uusien liiketoimintojen kehittämiseen ja ylläpitävät jälleenmyyjät ajan tasalla uusimista alan uutisista.

ALSO tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hankkia kaikki konesaleihin liittyvät tuotteet ja palvelut samasta paikasta. ALSO voi tukea jälleenmyyjiään jo konesaliratkaisujen presales-vaiheessa, jossa myyntiargumenttien esittäminen, kustannusanalyysit ja hinnoittelumallit ovat kriittinen osa onnistunutta myyntiprosessia. Presales-vaiheen jälkeen ALSO vastaa ratkaisujen toimittamisesta. Kaikki tuotteet voidaan esiasentaa jo ALSOn palvelukeskuksessa, mikä nopeuttaa toimitusta ja alentaa logistiikkakustannuksia. Toimituksen jälkeen ALSOn kautta saa hankittua tukipalvelusopimukset, joilla voidaan varmistaa asiakkaan konesalin toimivuus tuotannossa.

Palvelimet voidaan toimittaa joko yksittäisinä tuotteina tai osaksi suurempaa datakeskusta, jossa voi olla satoja tai tuhansiakin yksittäisiä palvelimia. Tällöin datakeskuksen luotettava sähkönsaanti, ilmastointi ja hyvät verkkoyhteydet muodostuvat tärkeäksi tekijäksi. Palvelimien vaatimukset vaihtelevat niissä ajettavien applikaatioiden mukaan. Olennaisimmat ominaisuudet ovat prosessorin nopeus, muisti, I/O kapasiteetti sekä verkkoyhteyksien nopeus. Palvelimissa kriittiset komponentit ovat kahdennettuja. Palvelimet sisältävät mm. kahdennetut virtalähteet, tuulettimet ja kiintolevyt, millä parannetaan vikasietoisuutta.

Vikasietoisuutta parannetaan myös hyvillä hallintaratkaisuilla, joilla kyetään ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita ennen niiden ilmaantumista.

Suuret konesaliympäristöt rakennetaan yleensä blade-palvelimista, joissa yhteen kehikkoon saadaan useita palvelimia. Tällöin hallinta yksinkertaistuu ja datakeskuksen laajentuessa saadaan kustannussäästöjä. Näissä ympäristöissä ALSOn esiasennuspalvelut ja joustavat hinnoittelumallit, kuten ”pay-per-use”, tuovat selkeää kilpailukykyä asiakkaillemme.

Parhaimmat ja kustannustehokkaimmat asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt konfiguraatiot saa ottamalla yhteyttä ALSOn asiantuntijoihin. Heillä on vankka kokemuspohja ja käytettävissään aina viimeisimmät tiedot niin tekniikan kuin erikoishinnoittelun osalta.

Tiedon määrä yrityksissä kasvaa nopealla tahdilla. Tämä lisää tarvetta sekä kehittää tallennus- ja varmistusratkaisuja että laajentaa tallenuskapasiteettia. Tallennusratkaisut joko NAS tai SAN laitteilla voidaan käyttää tietojen ensisijaiseen tallentamiseen.NAS-järjestelmät soveltuvat pienten toimistojen tai etäpisteiden tiedon tallennukseen, kun taas SAN-järjestelmät mahdollistavat yritystason suorituskyky- ja skaalautuvuusominaisuudet.

Tallennusten kasvava määrä asettaa yhä enemmän haasteita varmuuskopiointien ja –palautusten nopeaan, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen tekemiseen. ALSO auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan ja toimittamaan varmistusjärjestelmät mukaanlukien levyvarmistuslaitteet ja nauhakirjastot sekä luonnollisesti tarvittavat varmistusohjelmistot.

ALSOn tuotepäälliköillä on käytössään työkalut uuden järjestelmän konfiguroinnille ja kustannussäästöjen laskmiselle, joten asiakkaat saavat ALSOn asiantuntijoilta juuri tarpeidensa mukaiset konfiguraatiot ja tarjoukset.

Uudet palvelut asettavat jatkuvasti lisää vaatimuksia tietoverkoille, ja verkkojen toimivuus on erittäin tärkeätä koko yrityksen liiketoiminnan sujuvuudelle. Myös langattomien verkkojen merkitys kasvaa jatkuvasti ja uusia käyttökohteita tulee lisää.

Asiakkaille on tärkeää saada nopeat, turvalliset ja luotettavat verkkoratkaisut, joita on helppo hallita ja jotka ovat kustannustehokkaita pitkällä aikavälillä. ALSO tarjoaa standardipohjaiset verkkoratkaisut ja palvelut, joilla asiakkaamme voivat rakentaa sopivimman verkon loppuasiakkaan tarpeiden mukaisesti. ALSOlta löytyvät myös työkalut koko ympäristön tehokkaaseen hallintaan. ALSOn tuotevalikoimasta saat myös verkkoon sopivat load balancing ja palomuuriratkaisut, joilla asiakkaan kokonaistarpeet saadaan täytettyä.

Puuttuva tai puutteellinen sähkönhallinta voi aiheuttaa palvelin- ja reititinhäiriöitä ja pahimmassa tapauksessa pitkiä tuotantokatkoksia yrityksen IT-järjestelmissä tai jopa koko yrityksen toiminnassa. Toistuvat sähkökatkokset ja piikit sähköverkossa aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Ammattitaidolla suunniteltu ja toteutettu sähkönhallinta estää tämänkaltaiset häiriöit. Sähkönhallinta edellyttää ennen kaikkea riittävästi mitoitettua UPS-järjestelmää. Tarkkaan suunnitellut prosessit määrittelevät toimintatavat sähköhäiriötilanteissa. Tehokkaan sähkönhallinnan perustana UPS-järjestelmällä on kolme tehtävää: Liitettyjen IT-laitteiden suojaamiseksi jännitepiikit on suodatettava, lyhyissä katkoksissa tasainen virransyöttö on taattava ja liitetyt laitteet sammutettava hallitusti.

ALSO tarjoaa markkinoiden johtavat häiriöttömän sähkönsyötön ratkaisut (UPS) niin työpöydän yksittäiseen PC:hen kuin suurten konesalien IT-laitteisiin.

Jokainen palvelin tai henkilökohtainen tietokone tarvitsee erilaisia ohjelmistolisenssejä tai käyttöoikeuksia mukaanlukien käyttöjärjestelmän ja tarvittavat sovelluslisenssit. ALSOlta asiakkaat voivat hankkia ohjelmistot suurin ympäristöihin volyymilisensseillä, kun taas yksittäisiin pieniin käyttötarpeisiin ALSO tarjoaa sähköisiä lisenssejä tai perinteisiä ohjelmistopaketteja. Myös ohjelmistojen säännölliset uusinnat on helppo tehdä ALSOn kautta ja tuotepäälliköt auttavat jälleenmyyjiä tarjoamaan aina viimeisimmät ohjelmistot uusintojen yhteydessä.

Ohjelmistojen lisenssointi muodostaa monissa yrityksissä merkittävän osan IT- kustannuksista, joten kustannussäästöjen hakeminen eri lisenssimallien kautta on tärkeää. Toinen merkittävä asia on käyttöehtojen ymmärtäminen ja seuranta, koska lisensointiehdot muuttuvat ja yritysten on hankala itse ylläpitää tarvittavaa tietotasoa lisenssointiehdoista. ALSO tarjoaa niin ohjelmistot johtavilta ohjelmistotoimittajilta kuin asiantuntijapalveluita ja koulutuksia ohjelmistojen lisenssointiin ja myyntiin.