1. takaisin

ALSO TYÖNANTAJANA

Tukkuliiketoiminta palveluistuu ja toiminnan luonne muuttuu tämän myötä jatkuvasti. 2017 lopulla heräsimme ALSOlla ymmärtämään, että tarvittavat muutokset vaativat muuttumista kulttuurista lähtien. Työskentelimme porukalla sen parissa, minkälaista tekemistä tulevaisuudessa vaaditaan pysyäksemme suunnan näyttäjän roolissa alallamme. Työstön pohjalta muodostui tavoitekulttuurimme viisi elementtiä, jotka ohjaavat tulevaisuudessa toimintaamme.

ALSOn tavoitekulttuuri:

MYYNNILLINEN

Tavoittelemme aina markkinajohtajuutta tarjoten asiakkaillemme suurempaa lisäarvoa kuin kilpailijamme niin tuotteiden kuin palveluiden osalta. ALSOlla myynnillisyys on aktiivista otetta asiakkaisiin, halua ymmärtää asiakasta kokonaisvaltaisesti ja löytää asiakasta parhaiten palveleva ratkaisu koko ALSOn tarjoomasta. Myyntityön mahdollistajana on ammattitaitoinen ja asiakaslähtöinen henkilöstö, jota tukee datavetoinen, asiakassuhteiden läpinäkyvä hallinta CRM-järjestelmässä.

ASIAKASKESKEINEN

Kaikessa toiminnassamme mietimme, miltä asia näyttää asiakkaan näkökulmasta. Autamme asiakasymmärryksen kautta asiakasta kokonaisvaltaisesti kumppanina. Ymmärrämme asiakaspolun kautta ensisijaiset asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiat ja tuotamme jokaisessa kontaktissa ensiluokkaisen mitattavan asiakaskokemuksen huomioiden asiakaslupauksemme: Ensivaste max 2h, case ratkaistu max 8h.

HYVINVOIVA JA KEHITTYVÄ HENKILÖSTÖ

ALSOlla nähdään henkilöstö kokonaisina ihmisinä koostuen arjen elämisestä ja työstä. Henkilöstöstrategiamme KOKONAINEN ALSOLAINEN tuottaa valmennuksia ja hyvinvointia työntekijöidemme arkeen, sekä työkaluja tavoitteelliseen oman työn johtamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Hyvinvointi ja kehittyminen lähtee kuitenkin lopulta yksilöstä.

VALMENTAVA ESIMIESTYÖ

Esimiehet keskittyvät yrityksen johtamisstruktuurin ALSO WAY mukaisesti mahdollistamaan tiimiläisten menestystä sparraavalla ja valmentavalla tyylillä. Tämän tekee mahdolliseksi myynnin, asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden mittarointi sekä selkeät strategian konkreettiseksi tuovat prioriteettitavoitteet (OKR). Esimiesten onnistumista mitataan myös läpinäkyvästi johtamisen parantamiseksi.

BRUTAALI AVOIMUUS

ALSOlla olemme sitoutuneet opettelemaan brutaalia avoimuutta ytimessä dialogimaisuus ja läpinäkyvyys. Tämä tarkoittaa, että lain määrittämiä asioita lukuun ottamatta pyrimme keskustelemaan aikuisina ihmisinä kaikista asioista avoimesti nykyaikaisia viestintäkanavia (Teams) hyödyntäen.

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet muodostavat yritysetiikkamme perustan. Ne ohjaajat kaikkea liiketoimintaamme ja päivittäistä kanssakäymistä. Eettiset ohjeemme voidaan tiivistää seuraaviin perussääntöihin:

• Kunnioitamme ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Jokainen ALSOn työntekijä saa samat mahdollisuudet ilman syrjintää.

• Noudatamme niin toimipaikkojemme lakeja kuin kansainvälistä lainsäädäntöä ja sitoumuksiamme. Erityisesti tätä sovelletaan kieltoon solmia kilpailua rajoittavia sopimuksia sekä kieltoon ottaa vastaan tai tarjota sopimattomia etuja.

• Vältämme joutumasta ALSOlle haitalliseen eturistiriitaan, erityisesti on kiellettyä ryhtyä ALSOn kanssa kilpailevaan toimintaan.

• Säilytämme luottamuksellisen tiedon kuten ALSOn liiketoiminta-, talous- ja tekniset tiedot sekä muut luottamukselliset sisäiset asiakirjat ja tiedot salaisina

• Edesautamme ALSOn eettisten ohjeiden noudattamisen valvomista ja huolehdimme yrityksen julkisuuskuvasta.