ALSO CLOUD MARKKINAPAIKKA

Pilvipalveluiden ja lisäarvopalveluiden markkinapaikka

ALSO Cloud on paljon muutakin kuin automaattista pilvipalveluiden toimittamista. Se on markkinoiden kattavin verkkopohjainen työkalu pilvipalveluiden myymiseen, tukipalveluihin, raportointiin ja omatoimiseen hallintaan.

  1. takaisin

ALSO Cloud Markkinapaikka

Pilvipalveluntarjoajat
ALSO Cloud Markkinapaikka tarjoaa ALSO Cloudin palveluntarjoajille nopean ja helpon tavan tarjota omaa palveluaan tuhansille jälleenmyyjille ja heidän asiakkailleen. Palveluntarjoajat ja ALSO voivat yhteistyössä optimoida palveluiden jakelun.

Itsenäiset pilvisovelluskehittäjät (ISV)
Pilvi-ISV:t ympäri maailmaa, joilla on kuukausiveloitteinen liiketoimintamalli, voivat hakea ALSO Cloud Markkinapaikkaan. Markkina vertikaaliratkaisuille ja paikalliselle ohjelmistolle kasvaa nopeasti. ALSO Cloud Markkinpaikka yhdistää pilvi-ISV:t tuhansien eurooppalaisten jälleenmyyjien ja heidän loppuasiakkaidensa kanssa.

ALSO Cloud Markkinapaikka
ALSO Cloud Markkinapaikan avulla pilvipalveluntarjoajat, pilvi-ISV:t ja jälleenmyyjät yhdistelevät, integroivat, räätälöivät ja hallinnoivat erilaisia pilvipalveluita personoiduissa pilvimarkkinapaikoissa. ALSO Cloud Platform automatisoi pilvipalveluiden elinkaaren myynnistä laskutukseen sekä helpottaa ja mahdollistaa halutuille asiakassegmenteille tarjottavien hybriditarjoamien sekä lisäarvopalveluiden tuottamisen.

Jälleenmyyjäkumppanit
Kumppanit voivat käyttää ALSO Cloud Markkinapaikkaa yhdistelläkseen, myydäkseen ja hallinnoidakseen pilvipalveluita paikallisesta ALSO Cloud Markkinapaikastaan. He voivat yhdistellä niihin omia tuotetarjoamiaan ja lisäarvopalveluitaan luoden uniikin hybriditarjoaman, joka parhaiten sopii heidän markkinaansa.

Asiakkaat
Käyttävät ALSOn jälleenmyyjien luomia ja hallinnoimia palvelutarjoamia.

Käyttäjät
Käyttävät pilvipalveluita, joita työnantaja on heille hankkinut ALSOn jälleenmyyjältä.

Miksi ALSO Cloud Markkinapaikka on oikea ratkaisu sinulle?

EDUT JÄLLEENMYYJILLE

  • Laaja valikoima pilvipalveluita. Laaja kirjo maailmanluokan pilvipalveluita useilta palveluntarjoajilta ja ISV:ltä.
  • Yhden pysähdyksen ostospaikka. Ainutlaatuinen sekoitus kysyttyjä palveluita yhdisteltävissäsi, myytävissäsi sekä hallinnoitavissasi.
  • Lisäarvopalvelut. Hyödynnä ALSOn tarjoamia lisäarvopalveluita, kuten finanssi- ja markkinointipalveluita tukemaan nopeaa ja helppoa pilviliiketoiminnan aloittamista.

EDUT PALVELUNTARJOAJILLE JA PILVI-ISV:LLE

  • Nopea tie ansaintaan. Pilvipalveluntarjoajat ja pilvi-ISV:t kasvattavat liikevaihtoaan saavuttamalla nopeasti ja helposti tuhansia paikallisia jälleenmyyjiä ja heidän asiakkaitaan.
  • Nopea tie markkinaan. Lanseeraa palvelusi nopeasti ALSO Cloud Markkinapaikkaan ja keskity luomaan lisäarvoa.
  • Vähennä kuluja. Käytä ALSOn palveluportfoliota ja ALSOn ammattilaispalveluita optimoimaan ja hallinnoimaan omia palveluitasi.
  • Kasvata lisäarvoa. Hyödynnä kasvava kysyntä pilvipalveluille ja tule luotetuksi palveluntarjoajaksi tai pilvi-ISV:ksi ratkaisutarjoamasi kautta.

YHTEYSTIEDOT

ALSO Cloud Marketplace

sales.fi@also.cloud

https://also.cloud