Surfacen myynninedistämis- ja hinnoitteluohjelmat

Kaupan rekisteröinti (Deal Registration)

Kaupan rekisteröintiohjelman tarkoituksena on jakaa tunnustusta niille jälleenmyyjille, jotka investoivat resursseja ja voimavaroja suhteiden kehittämiseen ja asiakaskauppojen loppuun saattamiseen. Kaupan rekisteröinnillä on kaksi tavoitetta: kumppanimyynnin investointien vauhdittaminen ja myyntiputkien näkyvyyden mahdollistaminen. Kaupan rekisteröinnin tarkoituksena on palkita jälleenmyyjiä, jotka käyttävät resurssejaan ja aikaansa tähän ohjelmaan soveltuvien tuotteiden ja asiakaskunnan Surface-voittojen synnyttämiseen ja tukemiseen.

Vähimmäistilausmäärä: 50 yksikköä soveltuvia laitteita, Studio: 25 yksikköä, Hub 2S: 3 yksikköä.

Bid Grid

Bid Grid on ennalta hyväksytty jakelijoille tarkoitettu alennusohjelma. Ohjelma määrittää suurimman sallitun alennuksen tarjouksille, jotka täyttävät rajamäärävaatimukset. Jakelijoiden tulisi määrittää alennus Readiness-sovelluksessa julkaistun Bid Grid -asiakirjan alennustasorakenteen avulla.

Vähimmäistilausmäärä: 1 000 yksikköä soveltuvia laitteita.

Erityishinnoittelu (Special Pricing)

Erityishinnoitteluohjelma on suunniteltu suuria myyntierien arvioimiseksi (yli 1 000 yksikköä) ja lisäalennuksen antamiseksi suurista myyntimääristä sekä strategisista sopimuksista. Alennukset perustuvat moniin tekijöihin ja myönnettyjen alennusten määrä voi vaihdella varastointiyksikkökohtaisesti. Hyvitys maksetaan jakelijoille hyvityspyynnön kautta.

Vähimmäistilausmäärä: 1 000 yksikköä soveltuvia laitteita.

Kulutukseen perustuva hinnoittelu (Accelerate Pricing)

Tämä ohjelma on Microsoftin ensimmäinen kulutukseen perustuva laitteistojen hinnoittelumalli. Sen tarkoituksena on kannustaa kumppaneita hankkimaan uusia Surface-asiakkaita ja kasvattamaan myyntiä nykyisille asiakkaille. Ohjelma on suunnattu myös asiakasuskollisuuden ja ostojen palkitsemiseen eikä se sisällä tavoitelukumääriin sitoutumista.

Vähimmäistilausmäärä: 1 soveltuva laite.

Pinoamissoveltuvuus

SSeuraavassa taulukossa esitetään Microsoftin tärkeimmät sopimusten pinoamisperiaatteet. Ellei toisin mainita, Microsoftin pinoamiskäytäntö toteutetaan sellaisenaan: