Ensiluokkaisen tehokasta tietosuojaa.

Työskentele viisaammin, mistä tahansa

With more employees working outside the office, and the rising threat of visual hacking, more organisations are requiring 3MTM Privacy Filters as part of their complete IT data security plan.Yhä useamman työntekijän tehdessä työnsä toimiston ulkopuolella, missä visuaalinen hakkerointi on entistä suurempi riski, useammat yritykset vaativat 3M -tietoturvakalvojen käyttöä IT- ja dataturvallisuuden takaamiseksi.

The world is changing, and so is the world of data security. Ten years ago, privacy filters were just another accessory. But as working outside of the office becomes more common, 3M Privacy Filters are an even more essential component of a comprehensive IT data security plan.

Maailma muuttuu ja niin muuttuu myös dataturvallisuus. 10 vuotta sitten tietoturvasuojat olivat vain yksi tarvike muiden seassa. Nyt ne ovat oleellinen osa yrityksen tietoturvasuunnitelmaa.

Protect your screens safe with 3MTM data privacy products - Suojele näyttöjäsi 3M(TM) tietoturvatuotteiden avulla

Protect your on-screen data from visual hacking with 3M™ Privacy Filters for monitors, laptops, tablets and smart phones. 3M’s innovative Privacy Filter technology prevents visual hackers from stealing sideways glances at your screen, while providing a crisp, clear view for intended users.

Suojele näytöillä näkyviä tietoja visuaaliselta hakkeroinnilta 3M tietoturvakalvoilla monitoreille, kannettaville ja älylaitteille. 3M-tietosuojatuotteiden avulla pidät kirjautumistiedot, palkkatiedot ja muut arkaluontoiset tiedot yksityisinä. 3M:n innovatiivinen teknologia estää visuaalisia hakkereita näkemästä näyttöäsi sivulta, mutta takaa silti terävän ja selkeän näytön varsinaiselle käyttäjälle.

 • Advanced microlouver technology blacks out unwanted side views
 • Kehittynyt Microlouver -teknologia tummentaa näytön siten, ettei sitä näe sivulta
 • Crisp, clean image clarity when directly in front of the screen
 • Terävä ja puhdas kuva, kun olet suoraan näytön edessä
 • Available for most devices, brands and screen sizes
 • Saatavilla useimmille laitteille, merkeille ja näytön kokovaihtoehdoille.

Product Selector

SUOSITTUJA 3M TIETOSUOJAKALVOJA

3M™ Gold kullankeltaiset tietosuojakalvot

3M Gold Privacy Filters provide greater data privacy protection and higher clarity for laptops and desktop displays.

3M™ Gold kullankeltaiset tietosuojakalvot takaavat paremman tietosuojan ja selkeyden kannettavien tietokoneiden ja pöytätietokoneiden näytöille.

Katso kaupassa

3M™ Mustat tietosuojakalvot

3M Black Privacy Filters and monitor Framed Privacy Filters provide data privacy protection by blocking unwanted side views of your laptop and desktop screens.

3M:n mustat tietosuojakalvot takaavat tietosuojan estämällä muita näkemästä sivulta kannettavan tietokoneen ja pöytätietokoneen näytöille.

Katso kaupassa

3M™ High Clarity -tietosuojakalvot

Help keep your private information private on your monitor, laptop or tablet, without sacrificing screen clarity.

3M™ High Clarity -tietosuojakalvot ovat kiiltäviä molemmilta puolilta, ja ne tarjoavat selkeämmän kuvan ja tehokkaan suojan.Katso kaupassa

3M™ Anti-Glare tietosuojakalvot

Don't let bright light and reflections get between yovvuand your screen.

Älä anna kirkkaan valon ja heijastusten tulla sinun ja näyttösi väliin

Katso kaupassa

Why use a Privacy Filter?
- Miksi näytön suojaus on tärkeää?

Protect your on-screen data from visual hacking with 3MTM Privacy Filters for monitors, laptops, tablets and smartphones. 70% of decision-makers agree that visual hacking is a significant risk for an organisation like theirs. 3M’s innovative Privacy Filter technology prevents visual hackers from sealing sideways glances at your screen, while providing a crisp, clear view for intended users.

Suojele näytöillä näkyviä tietoja visuaaliselta hakkeroinnilta 3M tietoturvakalvoilla monitoreille, kannettaville ja älylaitteille. 70% yrityksen päättäjistä myöntävät että visuaalinen hakkerointi on merkittävä riski heidän yritykselle. 3M:n innovatiivinen teknologia estää visuaalisia hakkereita näkemästä näyttöäsi sivulta, mutta takaa silti terävän ja selkeän näytön varsinaiselle käyttäjälle.

 • When it comes to protecting your data, don’t compromise; use the best-in-class privacy filters
 • Tietoturvaa käsiteltäessä ei ole varaa kompromisseihin, käytä luokkansa parhaita tietoturvakalvoja.
 • 3M Privacy Filters are the most trusted brand in quality for four years running
 • 3M tietosuojakalvot ovat laadultaan luotettavin brandi jo 4 vuotta peräjälkeen
 • Protection from just 30-degrees either side for best-in-class security against visual hackers
 • 3M™-tietosuojakalvon tummentava vaikutus alkaa, kun katselukulma on yli 30º
 • Näyttö muuttuu täysin mustaksi, kun katselukulma on yli 60º

 • Effective “black out” privacy from side angle views for total privacy rather than a blur/white out effect
 • Tehokas “black out” -suojaus sivulta katsottaessa, ei sumua eikä valkaisu -efektiä
 • Matt surface helps to reduce glare while enhancing visual privacy
 • Mattapinta auttaa vähentämään heijastuksia ja samalla parantaa yksityisyyttä
 • 3M Gold and High Clarity filters provide more clarity than standard black privacy filters
 • 3M™ Gold ja High Clarity -tietoturvasuojat mahdollistavat tarkemman kuvan kuin mustat tietoturvakalvot

Työkalut ja hyödylliset linkit

Yksityisyyden suoja terveydenhuollossa

Visuaalisen hakkeroinnin riskialueet : Terveydenhuolto (PDF)

Visuaalinen hakkerointi

Yhteystiedot

Photo of Jani Rajamäki
Jani Rajamäki Product Sales Manager Puh.+358 45 788 17400 E-mail jani.rajamaki@also.com
Photo of Mikko Nieminen<br>Suomen 3M Oy
Mikko Nieminen
Suomen 3M Oy
Product Executive
Display Materials & Systems Division
Suomen 3M Oy
Puh.Office: +358 9 5252 422
Mobile: +358 400 139 929
FaxKeilaranta 6 | 02150 Espoo | Finland E-mail mnieminen@mmm.com