ALSO Konsultointipalvelut

Tuemme Microsoft-kumppaneita kannattavien pilviliiketoimintojen rakentamisessa tarjoamalla asiantuntijoiden neuvoja, tukea ja resursseja toimintaan monimuotoisilla pilvimarkkinoilla. Konsultointipalvelujemme tavoitteena on optimoida myyntistrategioita, parantaa teknistä tietämystä ja tunnistaa liiketoimintasi kasvumahdollisuudet.

Jätä takaisinsoittopyyntö

Palvelu

ALSO Consultancy services on kattava palvelu, joka on suunniteltu auttamaan Microsoft-kumppaneita navigoimaan monimuotoisilla pilvimarkkinoilla, optimoimaan myyntistrategioita sekä parantamaan teknistä tietämystä ja tunnistamaan kasvumahdollisuuksia. Asiantuntijatiimimme tarjoaa tukea muun muassa seuraaviin osa-alueisiin:

Myyntistrategian kehittäminen

Tehokkaiden myyntimenetelmien luominen pilviratkaisuille.

Tekninen tuki

Kumppaneiden ja heidän asiakkaidensa teknisten ongelmien jäljittäminen ja ratkaiseminen.

Liiketoiminnan laajennusmahdollisuudet

Uusien kasvumahdollisuuksien tunnistaminen Microsoft Cloud -ekosysteemissä.

Tyypillisiä skenaarioita

Riippumattomat ohjelmistokehittäjät (ISV:t):
Autamme ISV:itä integroimaan ja ottamaan käyttöön pilvipohjaisia sovelluksia ja palveluita asiakkailleen. Siten he voivat laajentaa tuotevalikoimaansa ja markkina-aluettaan.

Jälleenmyyjät:
Avustamme jälleenmyyjiä Microsoft Cloud -ratkaisujen tehokkaassa markkinoinnissa, myynnissä ja tukemisessa, jotta he voivat laajentaa tarjontaansa ja asiakaskuntaansa.

Järjestelmäintegraattorit:
Teemme yhteistyötä järjestelmäintegraattoreiden kanssa monimutkaisten pilviratkaisujen suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja optimoimiseksi heidän asiakkailleen parantaen samalla toiminnan tehokkuutta ja vähentäen kustannuksia.

Hallinnoitujen palvelujen tarjoajat:
Opastamme hallinnoitujen palvelujen tarjoajia kattavan pilvipalveluvalikoiman kehittämisessä ja hallinnassa infrastruktuurin hallinnasta sovellustukeen, korkealaatuisten asiakaskokemusten ja pitkän aikavälin kasvun varmistamiseen.

Etu jälleenmyyjille

Tekemällä yhteistyötä ALSO Konsultointipalvelun kanssa jälleenmyyjät voivat:

Vahvistaa kumppanin ja kanavan välisiä suhteita

Laajentaa tietämystä ja asiantuntemusta Azuresta

Parantaa asiakastyytyväisyyttä

Edistää liikevaihtoa ja kannattavuutta

Hyödynnä paikallisen tiimimme kokemusta pilviarkkitehtuurista, myyntiä edeltävästä tuesta, projektinhallinnasta ja koulutuspalveluista nopeuttaaksesi markkinoille pääsyä ja lisätäksesi tulovirtoja. Liiketoiminnan konsultointipalvelumme, mukaan lukien markkina-analyysit ja go-to-market-strategian kehittäminen, varmistavat, että erotut kilpailijoista ja saavutat liiketoimintatavoitteesi. ALSO tarjoaa resursseja ja tukea, joita tarvitset menestyäksesi pilvimarkkinoilla.

Jätä takaisinsoittopyyntö