Tavoitteet ja Strategia

Mahdollistamme sen, että asiakkaamme, toimittajamme sekä laitteistojen, ohjelmistojen ja palvelujen ostajat pystyvät täysin hyödyntämään olemassa olevan potentiaalinsa ja toteuttamaan uudet liikeideansa

MORE-strategia

ALSOn päätavoite on kestävä ja kannattava kasvu. ALSOn kasvutavoitteita määrittää yhtiön pääomarakenne ja kannattavuus. Nämä kulmakivet määrittävät toiminta-alueemme, ja jokainen päätöksemme tehdään linjassa niiden kanssa.

Toiminta-alueen sisällä olemme asettaneet etusijalle neljä ulottuvuutta:

M eli MAINTAIN (ylläpito) tarkoittaa liiketoimintamallimme turvaamista. Liiketoimintamallin perusteella palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaa laajennetaan edelleen, jotta saavutettaisiin asetetut kasvu- ja tuottotavoitteet.

O eli OPTIMIZE (optimointi) tarkoittaa jatkuvaa prosessien optimointia toiminta-alueillamme. Merkittävänä apuna tässä ovat Profit Improvement Program (PIP) sekä Process Optimization Program (POP).

R eli REINVENT (uudelleenkeksiminen). ALSO jatkaa liiketoimintamalliinsa perustuvan kasvun saavuttamista ja tuottaa samanaikaisesti lisäkasvua ratkaisuliiketoimintamallin ja palveluliiketoimintamallin avulla.

E eli ENHANCE (laajentuminen). Tällä tarkoitetaan pääasiassa markkina-asemamme parantamista yritysostojen avulla.

Tavoitteemme

 • Pyrimme olemaan suurin tietotekniikkajakelija kaikissa maissa, joissa toimimme.
 • Pyrimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja kannattavuuttamme jatkuvalla kasvulla.
 • Pyrimme takaamaan kustannustehokkuutemme jatkuvalla prosessien optimoinnilla.
 • Pyrimme saavuttamaan mahdollisimman paljon asiakkaita ja pitämään heidät mahdollisimman tyytyväisinä.
 • Pyrimme innovatiivisten palvelujen avulla tarjoamaan liikekumppaneillemme suurempia lisäarvoa kuin kilpailijamme.
 • Pyrimme olemaan kaikkien toimittajiemme johtava jakelukumppani.
 • Pyrimme olemaan houkuttelevin työnantaja, sillä henkilökuntamme on menestyksemme avain.

Pyrimme aina ja kaikissa toimissamme luotettavuuteen, yhteiskuntavastuuseen sekä ympäristövastuuseen.

Omistautuneena liikekumppanina tärkein tehtävämme on tarjota lisäarvoa asiakkaillemme – toimittajille, jälleenmyyjille, vähittäismyyjille ja verkkokaupoille. Tämä luonnollisesti edellyttää erinomaista ja henkilökohtaista palvelua samoin kuin ammattitaitoa ja kilpailukykyä. Pyrimme luomaan pitkäkestoisia liikekumppanuuksia, joihin asiakkaamme voivat luottaa. Saavuttaaksemme päämäärämme elämme ja työskentelemme yritysfilosofiamme mukaisesti:

 • Tarjoamme asiakkaille enemmän lisäarvoa kuin kilpailijamme.
 • Minkä lupaamme, sen pidämme.
 • Sitoudumme jokaiseen yhteistyökumppaniimme henkilökohtaisesti.
 • Kehitämme pitkäaikaisia liikekumppanuuksia.
 • Tavoitteenamme on toimintamme virheettömyys.