1. Back

5.6.2019 - Tampere

ALSO ja Fujitsu rakentavat kumppanuutta

ALSO ja Fujitsu syvensivät kumppanuuttaan liiketoimintakaupalla maaliskuussa 2017, jolloin Fujitsun esiasennustoiminta sekä toimitus- ja varaosalogistiikka siirtyivät ALSOn hoidettaviksi. Hyvin toteutetun transitioprojektin jälkeen siirryttiin jatkuvaan palveluun logististen palveluiden osalta.

Matkalla oli haasteita, mutta niistä päästiin yli hyvällä yhteistyöllä. Kustannustehokkuus ja toiminnan laatu ovat parantuneet, SLA:t ovat yhä paremmin hoidossa ja monimuotoisista asiakkuuksista huolehtimiseen on löydetty standardoituja tapoja ja parannusta järjestelmien ohjaamana.

Kumppanuus on myös kehittynyt yhä laaja-alaisemmaksi. Yhteisenä ohjenuorana on luoda jatkuvaa kilpailuetua.

"Me Fujitsussa keskitymme asiakkaille lisäarvoa tuottavien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen myymiseen ja toimittamiseen. Logistiikka ei ole meidän ydinliiketoimintaamme, joten osaava palvelukumppani tällä alueella vapauttaa aikaamme, jotta pääsemme keskittymään omaan ydintehtäväämme”, sanoo Fujitsun Pohjoismaiden tuoteliiketoiminnoista vastaava johtaja Kari Petri Kallio.

”Alussa oli hieman käynnistysvaikeuksia, mutta yhteistyöllä olemme saaneet toimitukset pelaamaan hyvin”, Kari Petri jatkaa.

”Yhteistyössä yksi tärkeimmistä asioista on se, mitä organisaatio voi oppia. Hyvältä kumppaniltahan oppii asioita. Usein kumppanuuksissa myös yllätytään ja saadaan sellaisia hyötyjä, joita ei lähdetty alun perin edes hakemaan.”

”Liiketoimintakaupan kohteena ollut logistiikan ja esiasennuksen palvelutuotanto on meidän ydinliiketoimintaamme ja jatkuvan investoinnin kohde kilpailukykymme ylläpidossa ja kehittämisessä. Parin vuoden aikana olemme rakentaneet Fujitsun kanssa hyvin läpinäkyvän ja luottamuksellisen suhteen niin strategiselle, taktiselle kuin operatiiviselle tasolle ja korjattu myös toimintaa ihan konkreettisiin yksityiskohtiin menemällä", ALSO Finlandin toimitusjohtaja Hans-Mikael Helenius toteaa.

"Yhteistyö tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille. Se kehittää ALSOn prosesseja edelleen ja parantaa toimintaamme kaikkien asiakkaidemme palvelemiseksi.”