4.5.2023

Yli puolet suomalaisista työläisistä kokee tietokoneen valinnanvapauden vaikuttavan positiivisesti tehokkuuteen ja pehmeisiin tekijöihin

Suomen suurin ICT-tukkuri ALSO on tutkinut suomalaisten työssäkäyvien näkemyksiä vapauteen valita oma työkoneensa. Yksi tuloksista on mielenkiintoinen: vain 6 prosentilla on työkoneena Mac-tietokone, vaikka selvästi useampi haluaisi sellaisen.

Tutkimuksen mukaan yli puolet (52 %) kaikista työssäkäyvistä kokee työssä käytettävän tietokoneen valinnanvapauden vaikuttavan positiivisesti tehokkuuteen ja monenlaisiin mitattuihin pehmeisiin tekijöihin. Vastaava luku on peräti 68 prosenttia alle 28-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa.

Tutkimukseen vastanneista 37 prosenttia pitää työssä käytettävän tietokoneen valinnanvapautta tärkeänä. Vaikka näin moni kokee hyötyvänsä ja pitävänsä työkoneen valinnanvapautta tärkeänä, vain 18 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan tarjoavan siihen mahdollisuuden. Naisille tarjotaan miehiä huomattavasti harvemmin vapaus valita työkone, sillä vain kymmenellä prosentilla heistä on mahdollisuus työkoneensa valintaan.

Valinnanvapauden hyötyjä pidettiin moninaisina. Peräti 38 prosenttia vastanneista koki, että työkoneen valinnanvapaus vaikuttaa työn tehokkuuteen. Seuraavaksi tärkeimpinä hyötyinä pidettiin viihtyvyyttä (26 %), työmotivaatiota (23 %), arvostuksen tunnetta (17 %) ja työpaikan houkuttelevuutta (13 %).

Pääsääntöisenä työkoneenaan kannettavaa tietokonetta käytti 73 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Työkoneenaan Apple Mac -tietokonetta käytti kuusi prosenttia vastanneista. Selvästi suurempi joukko vastaajia kuitenkin haluaisi Macin työkoneeksi, sillä 15 prosenttia kaikista vastanneista ja peräti 22 prosenttia alle 28-vuotiaista nuorista aikuisista haluaisi käyttää sitä mieluiten työssään. Avoimissa kommenteissa mainittiin tärkeimmiksi syiksi Macin valintaan muun muassa Macin helppokäyttöisyys, tuttuus, luotettavuus ja tehokkuus.

Kotikäytössä Mac on työkäyttöä suuremmassa suosiossa, sillä 12 prosenttia kaikista vastanneista ja peräti 21 prosenttia alle 28-vuotiaista nuorista aikuisista käyttää sitä kotonaan. Myös työpuhelin on merkittävässä osassa työkoneen valintaa, sillä iPhone-omistajista yli 17 prosentilla oli työkäytössään Mac ja 30 prosenttia iPhone-käyttäjistä valitsisi Macin työkoneekseen.

ALSO muistuttaa, että teknisesti Mac ei ole haaste modernille IT-osastolle ja myös tukipalveluita on hyvin saatavilla.

Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyhtiö Kantar Finland helmikuussa 2023. Tutkimukseen vastasi 1091 työssäkäyvää suomalaista.

Lisätietoja

Geraldine Battegay

press-CH@also.com
Wolfgang Krainz

press-AT@also.com
Pekka Palo-oja
+358 44 7797394
pekka.palo-oja@also.com