3S-liiketoimintamallit: SUPPLY, SOLUTIONS, ja SERVICE

ALSO konsernin vakaa ja laaja asiakaskunta on keskeinen menestystekijä, joka luo liiketoiminnan kehittämiseen uusia mahdollisuuksia.

Nämä perustuvat kolmeen erilliseen liiketoimintamalliin. Liiketoimintamallit eroavat toisistaan dynamiikaltaan, markkinarakenteeltaan sekä tarvittavan käyttöpääoman että henkilöstön osaamisalueiden suhteen. Vuonna 2012 ALSO eriytti liiketoimintamallit toisistaan tehostaakseen niiden kehitystä. Supply – perinteinen tukkukauppa – perustuu mittakaavaetuihin Konsultointikeskeisen ratkaisuliiketoimintamallimme perustana on IT-hankkeiden ammattitaitoinen määrittäminen ja testaus. Palveluliiketoimintamallimme perustuu prosessilähtöiseen liiketoimintamalliin. Eriyttämisen tuloksena eri liiketoimintamallien riskien rakenne on erilainen, ja hajauttaminen on parantanut yhtiön vakautta.

  • SUPPLY – volyymiliiketoimintamalli
  • SOLUTIONS – ratkaisuliiketoimintamalli
  • SERVICE – palveluliiketoimintamalli