1. takaisin

Noudattamamme periaatteet

Ensisijainen tavoitteemme ei ole noudattaa vain lain asettamia vähimmäisvaatimuksia, vaan olla yritysvastuun kärkijoukoissa.

Asianajaja Dr. Carsten Thiel von Herff toimii ALSO konsernin välimiehenä yhtiön periaatteiden noudattamiseen liittyvissä asioissa. Välimies on henkilökunnan jäsenten ja kolmansien osapuolien käytettävissä riippumattomana ja ulkopuolisena neuvonantajana ALSO konsernin periaatteiden rikkomista koskevissa asioissa, erityisesti jos on tapahtunut rikos tai kilpailunrajoitussopimuksia on loukattu. Dr. Thiel von Herff on ammattinsa puolesta velvollinen säilyttämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Tarvittaessa hän tutkii myös nimettömänä tehdyt valitukset tai vihjeet. ALSO ei saa välimieheltä tietoja ilman tiedon luovuttajan suostumusta. Välimieskäytännön tarkoituksena on auttaa yhtiötä käsittelemään periaatteiden noudattamista koskevat rikkomukset siten, ettei niistä tietoja antavan henkilön tarvitse pelätä itseensä kohdistuvaa haittaa.

Yhteystiedot

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Puhelin: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

Sähköposti: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO periaatteiden noudattaminen: compliance@also.com

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet muodostavat yritysetiikkamme perustan. Ne ohjaajat kaikkea liiketoimintaamme ja päivittäistä kanssakäymistä. Eettiset ohjeemme voidaan tiivistää seuraaviin perussääntöihin:

 • Kunnioitamme ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Jokainen ALSOn työntekijä saa samat mahdollisuudet ilman syrjintää.
 • Noudatamme niin toimipaikkojemme lakeja kuin kansainvälistä lainsäädäntöä ja sitoumuksiamme. Erityisesti tätä sovelletaan kieltoon solmia kilpailua rajoittavia sopimuksia sekä kieltoon ottaa vastaan tai tarjota sopimattomia etuja.
 • Vältämme joutumasta ALSOlle haitalliseen eturistiriitaan, erityisesti on kiellettyä ryhtyä ALSOn kanssa kilpailevaan toimintaan.
 • Säilytämme luottamuksellisen tiedon kuten ALSOn liiketoiminta-, talous- ja tekniset tiedot sekä muut luottamukselliset sisäiset asiakirjat ja tiedot salaisina
 • Edesautamme ALSOn eettisten ohjeiden noudattamisen valvomista ja huolehdimme yrityksen julkisuuskuvasta.

ALSO Finland Oy:n ympäristöpolitiikka

ALSO Finland Oy:lle myönnettiin ISO 14001 ympäristösertifikaatti vuonna 2017 ja olemme sitoutuneet pitämään sen. Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökohdat niin ympäristönsuojelun, ympäristöriskien kuin ympäristön kuormituksen näkökulmista. Tavoitteemme on toimia niin, että ympäristövaikutuksia syntyy mahdollisimman vähän: säästämme luonnonvaroja vähentämällä materiaalien ja energian kulutusta sekä tehostamme kierrätystä.

Henkilökunta

Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen on sitoutunut koko henkilökunta yritysjohtoa myöten. Koulutamme ja kannustamme henkilökuntaamme huomioimaan ympäristönäkökohdat toiminnassaan. Toimintaamme seurataan säännöllisillä ympäristöauditoinneilla. Yritysjohtomme tekee näiden ympäristötarkastusten tuloksien pohjalta vaaditut muutokset toimintaamme, jotta ympäristöpäämäärät saavutetaan.

Lisäksi yrityksen toimistotyöntekijöillä on etätyömahdollisuus, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäristön näkökulmasta. ALSO Finlandin organisaatiorakenne on kevyt, joten ympäristöön vaikuttavia uusia toimintatapoja on helppo ja nopea ottaa käytäntöön.

Logistiikkakeskus

Energiatehokkuus- ja ympäristönäkökohdat ovat olleet tärkeässä roolissa ALSO Finlandin vuonna 2016 käyttöönotetun logistiikkakeskuksen suunnittelussa ja käytössä.

Kiinteistö on ympärivuorokautisessa energiatehokkuusseurannassa

 • Lämmitys ja jäähdytys maalämmöllä
 • Standardeja paremmat eristykset
 • Valaistus uusinta led-tekniikkaa
 • Lithium-ion trukit
 • Käyttämämme energia on 100% sertifioitua tuulivoimaa
 • Monipuoliset jätteenlajittelu ja -kierrätysjärjestelmät

Jätteiden lajittelu ja jatkokäsittely

Toiminnastamme syntyvät jätteet lajittelemme tarkoituksenmukaisesti ja varmistamme jätteiden oikean jatkokäsittelyn. ALSOn logistiikkakeskuksella on Lassila&Tikanojan toimittama jätteenkäsittelyjärjestelmä. ALSOn puolesta tätä ylläpitää Ympäristöhuolto, jossa yksi työntekijä hoitaa jätteenkäsittelyä päivittäin.

Technopoliksella ALSOn tiloissa roskat lajitellaan seka-, bio- ja pahvijätteisiin. Lisäksi keräyspaperille ja tietoturvalliseen hävitykseen menevälle materiaalille löytyy omat kierrätysastiat.

Elektroniikan kierrätys

Vastaanotamme huomattavia määriä käytettyä elektroniikkaa. Tavoitteemme on saada suurin osa käyttökelpoisista laitteista turvallisesti jälkimarkkinoille, jolloin tuotteiden elinkaaret pitenevät. Elinkaaren lopussa olevien laitteiden osalta teemme yhteistyötä vain luotettavien, eettisesti oikein toimivien ja ympäristöasiat tuntevien kierrätyskumppaneiden kanssa. Esimerkkinä tästä on elinkaaren loppupalvelut, missä noudamme ja kierrätämme käytettyjä laitteita jälleenmyyjiemme asiakkailta, kun laitteet poistetaan käytöstä.

Pakkaukset

Olemme optimoineet pakkauksien kokoa, jotta voimme minimoida pakkausmateriaalien käytön. Täytteenä käytämme Fillair-ilmatyynyä, joka on suojausominaisuuksiltaan ja ympäristön kuormitukseltaan vaatimuksemme täyttävää. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uusia pakkausyksikkökokoja vähentääksemme lähetyskohtaista pakkausmateriaalin määrää. IT-järjestelmiemme avulla voimme yhdistellä asiakkaan lähetyksiä, jolloin vähennämme pakkausmateriaalien määrää ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Kuljetukset

Toimitamme 98% kotimaan kuljetuksista hiilineutraaleilla kuljetuksilla. Myös kuljetusten konsolidoinnilla pyritään vähentämään kuljetusten ympäristökuormitusta. Kuljetusliikkeiden kanssa käydään keskustelua ympäristöriskien ja -kuormituksen minimoimisesta.