Intelligent molnplattform

Lösningen i korthet: Med hjälp av en skräddarsydd molnlösning har du som återförsäljare möjlighet att erbjuda molntjänster i ditt eget datacenter och därmed erbjuda dina kunder den bästa och säkraste grunden för molntjänster.

Leverantörens profil

 • Sektor: leverantörer av molntjänster och de som vill bli det.
 • Område: IaaS, PaaS, SaaS.

Bakom kulisserna

Lösningskomponenter

 • Leverantörer: Ormuco, andra leverantörer av IT-infrastruktur
 • Produkter: Ormuco-programvara, infrastruktur för datacenter (server, lagring, nätverk).
 • Tjänster: Planering, installation, drift

Valet av leverantörer är upp till dig. Vi arbetar bland annat med HPE, Fujitsu, Lenovo och Huawei.

Mervärde

 • Snabbt och billig tillhandahålla egna molntjänster
 • Kostnadsbesparingar genom enhetlig licensiering
 • Förenkling av installation, hantering, drift, uppdatering och support.
 • Öppet ekosystem – blir inte låst till ett leverantörssystem
 • Flexibel anslutning av molnresurser till din egen IT

Success Story anschauen


Vem ska det tilltala?

Leverantörer av molntjänster

Som driver sitt eget datacenter och vill utöka sin portfölj med IaaS och PaaS.

Systemleverantörer och återförsäljare

Som vill bli leverantörer av molntjänster/som vill förnya sina hanterade tjänster genom att börja med molntjänster.

Slutkunder

Som inte kan/vill använda ett offentligt moln av dataskydds- eller efterlevnadsskäl.


Intelligent molnplattform i detalj

Alla pratar om molnet, men utmaningarna när det kommer till säkerhet och dataskydd i en molnmiljö är betydande. Därför är det första steget ofta svårt att ta för många företag. Molntjänstleverantörer har insett att det är en boom på gång och uppfyller redan de flesta önskemål från kunderna om hanterade tjänster. De kan hantera alla problem och undanröja slutkundens rädsla för det okända. Säkerställ att du inte missar möjligheten att komma i gång med molntjänster, utnyttja dess potential fullt ut och utvecklas från återförsäljare till leverantör av molntjänster. ALSO Solutions Team hjälper dig att uppnå detta!

ALSO Solutions teamets tänker utanför boxen och fokuserar på nya affärsmöjligheter och individuella krav med den här framtidsorienterade lösningen. Det speciella är att business solutions teamet tar hand om alla aspekter av utvecklingen av din lösningsbaserade affärsverksamhet och ser igenom varje projekt i minsta detalj.

Tror du fortfarande att det är omöjligt med en helt hanterad molnlösning som är både okomplicerad och säkert? ALSO Solutions Team är här för att göra din transformation till en molntjänstleverantör till en framgångshistoria.

Vad gör vår molnlösning så oslagbar?

Vår molnlösning består av omfattande programvara för att tillhandahålla en molninfrastruktur i kombination med underliggande hårdvara och kompletterande tjänster.

Medel för att nå målet är Ormuco Stack och det ...

 • Erbjuder ett fullt utbyggt privat moln med funktioner och flexibilitet som ska finnas i ett offentligt moln.
 • Stänger gapet mellan privata och offentliga molnmiljöer.
 • Möjliggör tillgång till infrastrukturfördelar utan att behöva acceptera begränsningar baserade på rättsliga bestämmelser.
 • Underlättar hanteringen av resurser och program i en hybridmiljö.
 • Ger ett öppet ekosystem för tjänsteleverantörer, kanalpartners och slutkunder.


Maximalt mervärde i ett enda paket

Vår helt hanterade molnlösning omfattar övervakning och support, drift av plattformen, kapacitetshantering samt omfattande mätnings- och faktureringsalternativ för distributionsmodeller med flera nivåer. Lösningen möjliggör fullständig 360°-drift utan ytterligare programvara eller tjänster från tredje part. Det är ett stort plus för att utöka din egen försäljningsavdelning eftersom det bara ger dig mer tid.


Användning av Ormuco Stack är endast till fördel för molntjänstleverantörerna

Systemleverantörer har vanligtvis nära regionala kundrelationer som de inte vill förlora om de beslutar sig för att flytta till molnet. Om du som systemleverantör eller återförsäljare blir operatör av dina egna molnlösningar kan du helt enkelt ta med dig dina kunder genom att driva ditt eget datacenter. Detta förhindrar kundernas rädsla eller förlust av förtroende eftersom de fortfarande kan få allt från en enda källa och ha en central kontaktperson.

Du drar nytta av en intuitiv portal som gör det möjligt att tillhandahålla tjänster på flera nivåer, och du kan när som helst dra nytta av molnexperternas expertis utan att behöva anställa dem internt. Hantering, drift och uppdateringar är också direkta och enkla via Ormuco. Om du vid något tillfälle behöver mer kan ett globalt nätverk av offentliga moln enkelt anslutas med hjälp av multikolnteknik.


I korthet:

 • Utvidgning av den offentliga molnupplevelsen samtidigt som datasuveränitet kontroll bibehålls.
 • Billigt och mångsidigt tillhandahållande av molntjänster och detaljerade faktureringsmodeller.
 • Flexibel anslutning av molnresurser till din egen IT.


Andra som också gillar den här lösningen

Förutom återförsäljare och systemleverantörer som vill utöka sin molnkompetens snabbt och praktiskt finns det en tredje grupp för vilken vår lösning kan fungera mycket bra:

Oberoende programvaruförsäljare

Med den här lösningen kan du visas som certifierad programvaruleverantörer och visas i ormuco-appcentret. Det finns också en utgivarportal för hantering av din egen programvara, som till och med kan säljas direkt via ALSO Acloud.


Är du inte redo för ett eget moln?

Med Acloud tillhandahåller ALSO molnresurser som återförsäljare kan erbjuda under eget namn. Tack vare white labelling är detta ett bra alternativ och ett enkelt första steg mot att skapa en molnverksamhet. Ta en titt själv med vår gratis demo.


Eller kontakta oss direkt för att få tillgång till tester och mer information.

Lösning är också helt anpassningsbar och kan skräddarsys exakt för att passa en mängd olika krav. ALSO Solutions Team har ett nära samarbete med dig och tar inte bara hand om implementeringen utan även de preliminära genomförbarhetsstudierna, efterföljande analyser och optimeringsåtgärder.

För mer information:

Datacenter.Sverige@also.com