Presentationer

Förenkla och säkra er IT med Arbetsplats som tjänst. Börjar idag och minska era IT-kostnader. Arbetsplats som tjänst (WaaS) inkluderar hårdvara, Microsoft Office 365 molnlagring och supporttjänster.

Modern arbetsplats

Välj mellan noga utvalda varumärken och modeller som håller högsta kvalité och bästa pris / presestanda. Moderna programvaror som stöder ett mobilt arbetssätt med tillgång till all information i dator och mobila enheter. Och om olyckan är framme har ni access till support dygnet runt alla dagar på året.

Minska IT-kostnaderna

Det finns ingen anledning för företaget att äga arbetsplatsdatorerna när ni kan få det som en tjänst med nödvändiga program och tjänster, för en fast månadsavgift. Enligt flera studier är kostnaden för hårdvara endast 25% av den totala ägandekostnaden för IT. Er tid är alldeles för värdefull för att ni ska leta och köpa datorer och program själva.

Fast månadskostnad

Med Arbetsplats som tjänst, får ni en fast månadsavgift, med full transparens och förutsägbarhet. Hyreskostnaden är avdragsgill i företaget. Den tas upp som en driftskostnad i resultaträkningen. Budgetering och kostandsplanering blir enkel, eftersom månadsavgiften är fast under hyrestiden.

Fokusera på kärnverksamheten

Arbetsplats som tjänst (WaaS) frigör kapital för andra investeringar och möjliggör för personalen att fokusera på kärnverksamheten. Det är en komplett, kostnadseffektiv, säker och skalbar IT-lösning, med hårdvara, mjukvara, molntjänster, drift och support - och dessutom utan initiala investeringar.

Läs mer om Partnerinformation (Du är inte inloggad) och Partnerpresentation (Du är inte inloggad)