Så här kommer du igång med Microsoft 365

ALSO åtar sig att tillhandahålla heltäckande support till sina partner, och därigenom även deras kunder. ALSO hjälper att framtidssäkra verksamhetsutvecklingen för många år framöver genom att underlätta teknisk utveckling och erbjuda heltäckande supporttjänster. Organisationer som överväger att byta till Microsoft 365 kan räkna med ALSO:s expertis under varje steg i processen.

Här är en 5-stegsprocess för att komma igång.

Steg 1: Identifiera organisationens specifika behov

Microsoft 365 är tillgängligt i flera versioner med olika funktioner och abonnemang. Ett viktigt första steg är därför att kartlägga organisationens behov (inklusive storlek, typ och befintligt IT-system) för att hitta den bästa lösningen. ALSO gör analyser för IT-partner som ger meningsfulla insikter och kompletta handlingsplaner genom att identifiera specifika organisatoriska behov och tillhandahålla utökade och partnerspecifika utvärderingar.

Steg 2: Utvärdera kostnader gentemot fördelar

Att gå över till Microsoft 365 medför kostnader, men det är viktigt att sätta dessa kostnader i förhållande till de konkurrenskraftiga fördelarna som plattformen tillhandahåller. En molnbaserad lösning medför migrerings- och upplärningskostnader, men ökad produktivitet och efterlevnad kommer generera större värde i längden.

Steg 3: Planera migreringen

Övergången till Microsoft 365 kräver en noggrann planering eftersom flera konton och åtkomstbehörigheter måste skapas, och migreringen av befintligt system till en molnbaserad struktur. Migreringen kan bli extra komplex om det finns många användare eller komplexa krav. Under dessa omständigheter kan ALSO tillhandahålla partner med en certifierad Microsoft-tekniker som har kompetensen som krävs för att snabba upp planeringen, implementeringen och hanteringen av en full integrering av Microsoft 365 på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.

Steg 4: Förstå vad det innebär säkerhetsmässigt

Det är viktigt att förstå vad det innebär säkerhetsmässigt att migrera information från den lokala miljön till en molnbaserad, och att kunna avgöra den lämpliga säkerhetsnivån. Även om lösningar som Microsoft 365 är bäst lämpade för att möta efterlevnadsstandarder, kräver alltid en migrering att man noggrant ser till att inte bryta mot den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Steg 5: Support för slutanvändare

Microsoft 365 har utvecklats för att omvandla sättet människor arbetar på. Full support är därför viktig för en snabb och positiv anpassning av användarna. ALSO erbjuder komplett träning för organisationers IT-avdelningar. Med heltäckande workshoppar och detaljerade supportpaket kommer de få den nödvändiga kunskapsbasen för att besvara och ge fullt stöd till sina medarbetare och kunder.

Hitta en partner för implementeringen

Som en av Europas ledande IT-tjänsteleverantör har ALSO ett nätverk av tusentals återförsäljare och konsulter i 18 europeiska länder som är specialiserade på Microsoft 365. Sök efter en partner i vårt nätverk för att hitta en som passar dina behov.

Är du en ALSO-partner?

Besök vår sida för Marknadsförings- och försäljningsverktyg om du behöver support, marknadsföringsmaterial eller försäljningsverktyg för att stödja dina klienter på deras resa med Microsoft 365.

Populära verktyg och resurser för Microsoft 365

Download center

Få tillgång till samtliga resurser och verktyg i Microsoft 365.

Visa mer

eLearning courses

Besök ALSO Academy för gratis Microsoft-träning med experter inom specifika områden.

Visa mer

ROI calculator

Se vad Microsoft 365 kan göra för ditt företag och din avkastning.

Genom att klicka på länken skickas du till en extern sida som kan komma att be om ytterligare information

Visa tekniska specifikationer

Customer cases

Se vad andra företag har åstadkommit med hjälp av Microsoft 365.

Visa mer