DOLLY +

ALSO Smart & Secure Trolley Skyddar och lokaliserar dina mest värdefulla tillgångar

Kontakta oss

Digital logistik med ALSO Smart & Secure Trolley

Lyft godstransportering till en helt ny nivå med ALSO Smart & Secure Trolley.

Dolly+ är byggd som en vanlig logistikvagn och erbjuder kompromisslöst stöldskydd både innan och under transport. Tack vare GPS-baserad spårning vet kunderna alltid exakt var deras värdefulla varor befinner sig – de kan till och med styra åtkomst och borttagning. Dessutom erbjuder Dolly+ även mobil och säker förvaring i mottagarens lokaler. ALSO erbjuder denna lösning i en ”as-a-service”-affärsmodell för tillverkare och återförsäljare inom IKT-industrin, samt deras kunder.

Ready-to-use-lösning

Smart & Secure Trolley

Elektroniskt lås

Handhållen

Platssensor

Via ALSO Cloud Marketplace

ALSO:s IoT-plattform

IoT-anslutning

Tillgångs-/Enhetshantering

PIN-kodlås

Spårning av plats

Via ALSO Cloud Marketplace

Smarta och säkra applikationer

Åtgärder och analyser

Översikt över lösning

Övervaka värdefulla varor och visualisera data

Vi erbjuder dig den smarta lösningen

Vagnens plats kan övervakas i realtid med hjälp av den inbyggda GPS-trackern, vilket ger både avsändaren och mottagaren en tydlig uppfattning om var vagnen befinner sig vid en given tidpunkt. Tillträdesrättigheter kan hanteras elektroniskt, vilket drastiskt minskar risken för stöld under transport och bidrar till att sänka transportförsäkringen. Tack vare ett elektroniskt lås har fysiska nycklar ersatts av PIN-koder. Koder kan skickas via e-post eller SMS. Detta förhindrar obehöriga personer från att öppna låset och att varor avlägsnas om de levereras till fel plats.

Användarfall

Säkra butiksleveranser av smartphones, surfplattor och andra enheter

Skyddat återlämnande av bärbara datorer som innehåller konfidentiella data och manipuleringssäker leverans av förkonfigurerade brandväggar och servrar till kunder

Mobil och säker tillfällig lagring för bärbara datorer i företag, butiker eller skolor

Säker, förpackningsfri leverans och retur av enheter

Sex skäl att börja nu!

Förhindra stöld av värdefullt gods under transport och på arbetsplatsen

Blockera obehörig åtkomst till konfidentiellt och värdefullt innehåll

Spåra värdefulla varor

Hantera åtkomsträttigheter elektroniskt utan fysiska nycklar

Realtidsövervakning, loggning av händelser och meddelanden

Få analyser baserade på insamlade data

Förmån för återförsäljare

Utöka din tjänsteportfölj och erbjud dina kunder Smart & Secure Trolley som en extra tjänst eller använd den själv för att leverera och skydda värdefulla varor. Återförsäljare kommer åt alla fördelar med Dolly+ genom en ”as-a-service”-modell.

Ytterligare fördelar

  • Dolly+ GPS-spåraren kan omedelbart hitta förlorade eller fellevererade varor, vilket sparar tid och mycket administrativt arbete.
  • Lättmanövrerad på golv och genom dörrar och hissar
  • Minska försäkringskostnaderna
  • Undvik dyra, direkta point-to-point-leveranser med kurirer
  • Minska förpackningsavfallet

Vi svarar gärna på dina frågor

Ta gärna kontakt vid eventuella frågor!