ALSO Azure-koncept test

Visa upp värdet i Azure-lösningar och övertyga dina kunder med ett gratis koncepttest från ALSO.

Få ett gratis koncepttest

Vad är ett Azure Access CSP-koncepttest (Proof of Concept – PoC)?

Som ALSO-partner ger dig koncepttestet Azure Access CSP ett kraftfullt verktyg som ökar dina chanser att övertyga dina kunder. Att använda ett koncepttest i en specifik arbetsmiljö låter dig demonstrera värdet av Azure på ett ytterst konkret sätt. Det gör det enklare för dina kunder att förstå vilka fördelar de kan förvänta sig i framtiden.

ALSO underlättar dessutom ditt jobb genom att förse din kund med gratis Azure-kredit via ALSO Cloud Marketplace. Det innebär att ALSO betalar upp till en överenskommen summa, alla kundens köp i Azure under koncepttestperioden. Det enda du behöver göra är att ro avtalet i hamn.

Vilka Azure-projekt gäller detta?

Krediter för koncepttest i Azure är tillgängliga för alla ALSO-partner som har möjlighet att sluta ett nytt Azure-avtal som uppfyller tre grundkriterier.

Krav på krediter för koncepttest

  • Kunder måste vara små eller medelstora företag, eller stora företag.
  • Projektets förväntade årliga Azure-kostnad måste vara minst 6 000 EUR.
  • Partner kan begära in max 2 testkoncept per kund.

Maximera testupplevelsen med stöd från ALSO

Våra ingenjörer hjälper dig:

Bedöma kundens befintliga miljö

Skapa ett lösningsupplägg

Förbereda en migreringsplan

Hantera support efter migrering

Hur man får kunderna att komma igång med Azure-koncepttest

STEG 1:

Hör av dig till din lokala ALSO Azure-representant för att diskutera möjligheten (inklusive kreditvärde och tidsram).

STEG 2:

ALSO behandlar förfrågan och fattar ett beslut, vilket vanligtvis tar 2-4 arbetsdagar.

STEG 3:

Skapa din kunds Azure-abonnemang på ALSO Cloud Marketplace.

STEG 4:

Sätt igång koncepttestet utan några Azure-avgifter under den tidsperiod ni kommit överens om i steget ovan.* ALSO-ingenjörer bistår med support vid behov.

När krediten eller perioden för koncepttestet överskrids (det som infaller först) faktureras partnern för den överstigande konsumtionen. Köp av reserverade instanser (RI), reserverad kapacitet eller användning av Azure Marketplace är inte tillåtet under koncepttest-perioden.

Vill du bli en Azure-partner?

ALSO erbjuder verktygen, träningen, supporten och resurserna som behövs för att bygga upp lönsamma Azure-lösningar. Bli en del av ALSO och förbättra din molnverksamhet.

Lär dig mer om vanliga Azure-scenarier

Microsoft Azure erbjuder hundratals tjänster och tusentals appar, vilket gör det till en mångsidig och kraftfull lösning som medför en värdeökning till dina kunder oavsett vilken bransch de är verksamma inom.

Utforska scenarier

Populära verktyg och resurser för Microsoft Azure

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg för Microsoft Azure.

Visa mer

eLearning courses

Besök ALSO Academy för gratis träning tillsammans med Azure-experter.

Visa mer

Azure calculator

Beräkna kostnaden för din resa till molnet med priskalkylatorn för Microsoft Azure.

Genom att klicka på länken skickas du till en extern sida som kan komma att be om ytterligare information.

Visa mer

Customer cases

Se hur andra företag har använt Microsoft Azure.

Visa mer