1. Tillbaka

Kunder

De två kundkategorierna ”leverantörer” och ”återförsäljare” utgör grunden för ALSOs affärsmodeller.

ALSO-koncernen har en portfölj med mer än 350 tillverkare inom de olika IKT-produktkategorierna maskinvara, programvara och IT-tjänster, vilket inkluderar alla globala marknadsledare. Vi ger de 100 000 köparna tillgång till ett brett nätverk av runt 50 000 återförsäljare för små och medelstora företag som kan tillhandahålla ytterligare anpassade logistik, finans- och IT-tjänster och digitala tjänster liksom traditionella distributionstjänster. ALSO erbjuder tjänster längs med hela värdekedjan från en enda källa.