Säkerhet & Windows

Säkerhet & Windows

Microsoft täcker mer än bara produktivitet och samarbete; De erbjuder också en robust uppsättning säkerhetsfunktioner för att skydda företag och organisationer av alla storlekar. Små företag kan dra nytta av Defender för företag, som ger avancerat skydd mot hot, medan stora företag kan dra nytta av de extra säkerhetsfunktioner som erbjuds av Microsoft 365 E5. 

Små och medelstora företag 

För små och medelstora företag är cybersäkerhet av yttersta vikt. Därför erbjuder Microsoft Defender för företag skydd i företagsklass mot avancerade hot och cyberattacker. Med funktioner som slutpunktsskydd, e-postfiltrering och molnbaserad hantering tillhandahåller Defender för företag en omfattande säkerhetslösning som företag kan lita på. Klicka här för mer information 

Läs mer om partnersäkerhetslösningar för SMB

Företag 

För stora företag erbjuder Microsoft 365 omfattande säkerhetslösningar som utformats för att skydda företag mot avancerade hot. Från enhets- och dataskydd till identitets- och åtkomsthantering – Microsoft Defender för företag tillhandahåller de verktyg som behövs för att skydda känsliga data och enheter från cyberattacker. Klicka här för mer information 

Läs mer om partnersäkerhetslösningar Enterprise