Företagets styrelse

Med kompetens och effektivt ledarskap månar ledningen på ALSO om sina anställdas, kunders och affärspartners intressen.

Med kompetens och effektivt ledarskap månar ledningen på ALSO om sina anställdas, kunders och affärspartners intressen.

Prof. Dr. Ing. Gustavo Möller-Hergt

Styrelseledamot hos ALSO Holding AG och ordförande sedan den 13 mars 2014. Verkställande direktör för ALSO-koncernen och sedan 2011 ledamot i koncernförvaltningen.

Milstolpar i karriären

Driftchef för ALSO-koncernen; tidigare högsta representant för Droegekoncernen. Har haft olika tjänster hos Warsteinerkoncernen och arbetade till sist som verkställande direktör och högsta representant. Han var medlem i SIAC:s tillsynsstyrelse i Douala, Kamerun, och ordförande för CASA Isenbecks tillsynsstyrelse i Buenos Aires, Argentina.

Utbildning

Ingenjörsexamen från Münchens tekniska universitet, Tyskland, och akademisk examen från Harvard Business School, Boston, USA. Doktorsgrad från Berlins tekniska universitet, Tyskland, där han föreläser om driftförvaltning.

Andra aktiviteter och personliga intressen

Ledamot i den rådgivande kommittén vid Deutsche Bank, Düsseldorf, Tyskland.

Dr. Ralf Retzko

Finansdirektör för ALSO-koncernen och sedan 2011 ledamot i koncernförvaltningen.

Milstolpar i karriären

Kontrollchef, affärschef och finansdirektör vid Actebiskoncernen. Tidigare kontrollansvarig vid Karstadt AG, Essen, Tyskland, och efter sina studier forskningsassistent vid Institute of Business Information Technology, Göttingens universitet, Tyskland.

Utbildning

Har studerat affärsförvaltning, matematik och informationsteknik för företag i Göttingen, Tyskland. Tog därefter en doktorsgrad i affärsförvaltning.