Dynamics 365 Business Central

Driv ett helt företag med en enda lösning.

Förändrar hur organisationer arbetar

Förenkla processer, fatta mer välgrundade beslut och boosta tillväxt med Dynamics 365 Business Central. Det är en omfattande hanteringslösning för företag som har designats särskilt för små till medelstora företag.

Smidig integrering

Minska behovet av manuella arbetsuppgifter genom att integrera Microsoft-appar och -verktyg som organisationer använder varje dag med Dynamics 365 Business Central.

Ge medarbetare tillgång till Office 365 och Outlook-integrering och hjälp dem boosta effektiviteten genom att förenkla åtkomst till viktiga dokument, kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och andra nödvändiga resurser.

Business Central Essentials

För företag som behöver sofistikerade processer som tillhandahåller stabila verksamhetsfunktioner inom ekonomi, hantering av leverantörskedjor, CRM, HR och mycket mer.

Business Central Premium

En hanteringslösning för företag som fungerar från startpunkt till slutpunkt och innefattar allt som Essentials erbjuder, i tillägg till flera nyckelfunktioner för tillverkning och hantering av serviceordrar.

Utökad ekonomisk översikt

Dynamics 365 Business Central spårar och analyserar viktig affärsinformation. Med slutpunkt till slutpunkt-integrering kan organisationer:

Fatta välgrundade beslut

Sammankoppla data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundtransaktioner för att säkerställa att alla viktiga beslut fattas med empiriskt underlag.

Kartlägg ekonomisk prestanda i realtid

Den inbyggda instrumentpanelen Power BI hjälper till att identifiera mönster och trender. Användare kan få viktig information med djupgående analys och visualisering.

Optimera redovisning och rapportering

Säkerställ efterlevnad av föreskrifter med en snabb, precis och effektiv huvudbok och översikt av leverantörsskulder.

Förbättra noggrannhet i beräkningar

Användare kan utföra datamodellering och -analys för att få mer precisa framtidsberäkningar som enkelt kan integreras med Excel.

Optimera leverantörskedjor

Med en integrerad verktygsarsenal för planering, hantering och utförande av tillverkning i världsklass kan organisationer utöka sin drifteffektivitet genom att:

Förutse när lager behöver fyllas på

Använd försäljnings- och lagerstatusberäkningar för att automatiskt skapa beställningar.

Få en holistisk lageröversikt

Spåra transaktioner och rörelser genom att upprätta foldrar utifrån lagrets upplägg och förvaringsdimensioner.

Förbättra produktionsplanering

Kalkylera och optimera tillverkningskapacitet och resurser för att möta efterfrågan.

Hantera lagerhållningen mer effektivt

Automatisk beräkning av lagerkvantiteter, ledtider och beställningspunkter.

Öka försäljning och förbättra service

Med Outlook-integrering förser Dynamics 365 Business Central säljare med pålitlig information om kunder och beställningar för att hjälpa dem utforma produktiva och lönsamma konverteringar.

Prioritise sales leads

Få en översikt över kundinteraktioner och råd om bästa merförsäljning, korsförsäljning och förlängningsmöjligheter.

Effektivisera säljprocesser

Hantera snabbt säljrelaterade förfrågningar, serviceförfrågningar och betalningar – allt med intern Outlook-integrering.

Effektiv personalhantering

Se dina serviceuppgifter, arbetsbelastningar och de anställdas färdigheter på en och samma plats för att effektivt fördela resurser och förenkla hantering av ärenden.

Slutför projekt i tid och under budget

Reducera komplexitet, gör projekt mer tydliga och bibehåll målinriktningen. Med Dynamics 365 Business Central kan team:

Hantera och spåra kundprojekt

Utveckla, modifiera och kontrollera budgetar för att säkerställa projektets lönsamhet.

Hantera resursnivåer

Spåra fakturering till kunder mot planerade kostnader för beställningar och offerter.

Fatta effektiva beslut

Ge medarbetare information i realtid om projektstatus, lönsamhet och metrik för resursanvändning.

Skydda din data och stöd efterlevnad av GDPR

Respect customers’ right to privacy

Se till att ditt företag efterlever Dataskyddsförordningen (GDPR).

Handle, store, and transmit data securely

Hela systemet skyddas av ett säkerhetssystem som förhindrar att obehöriga kommer åt användares data med Microsofts automatiska datacenterkryptering.

Driv din verksamhet var du än är

Get the same user experience no matter how you deploy

På molnet, på plats, eller både och.

Take your business on the go

Konsekventa, intuitiva upplevelser på Windows, Android eller iOS med mobil åtkomst till Business Central.

Vill du accelerera företagets tillväxt med Business Central?

Hamna inte på efterkälken! ALSO har ett nätverk av Business Applications-partner som täcker hela Europa, och kan hjälpa till med allt från inköp, implementering och optimering av din Business Central-lösning. Ring oss för att komma igång.

Vill du bli en Dynamics 365-partner?

Bli en betrodd implementeringspartner och hjälp dina SMF-kunder att få ut mer av deras investeringar i Business Applications. Ring oss nu för att få tillgång till support, resurser och träning så att du kan utvidga din verksamhet.

Ny potentiell CSP-partner: registrera här

Populära verktyg och resurser för Microsoft Dynamics 365

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg från Microsoft Business Applications.

Visa mer

eLearning courses

Besök ALSO Academy för gratis träning med Dynamics 365-experter.

Visa mer

Customer cases

Se hur andra företag har använt Microsoft Business Applications

Visa mer