Integritetspolicy

1. Allmän information

Vi tar mycket allvarligt på personuppgifter och vi följer den gällande lagstiftningen. Den nedanstående förklaringen innehåller information om den typ av personuppgifter som samlas in på vår webbplats, syftet med användningen och i vilken utsträckning uppgifterna har gjorts tillgängliga för tredje part.

2. Ansvarig för behandlingen av uppgifterna

Den här Integritetspolicyn gäller för uppgifter som behandlas ALSO Sweden AB

Borgarfjordsgatan 14 6TR, 16440 KISTA, tel: 0046 8 633 90 00 (nedan kallad: ”ALSO” eller ”vi”), nåbar via sverige@also.com.

3. Dataskyddsombud

Du kan skicka dina dataskyddsfrågor till vår kundtjänstpersonal eller direkt till vårt dataskyddsombud via DPO.SE@also.com eller via post till Data Protection Officer, ALSO Sweden, Borgarfjordsgatan 14 6TR, 16440 KISTA, Sverige.

4. Behandling av uppgifter vid besök på vår webbplats

När du besöker vår webbplats, skickas det automatiskt information till oss via den webbläsare som du använder, detta för att möjliggöra strukturen på vår webbplats. Den tillhandahållna informationen inkluderar IP-adressen till den begärande Internet-kompatibla enheten, datan och tiden för begäran samt webbläsarinformationen. Den här informationen lagras temporärt i en så kallad loggfil och raderas sedan automatiskt efter maximalt 9 veckor. Den insamlade datan tillåter inte några direkta slutsatser om din identitet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av IP-adressen är artikel 6.1 f) i General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med att behandla datan är att säkerställa ett smidigt upprättande av anslutningar och systemsäkerhet. Vårt berättigade intresse ligger i säkerheten hos dina uppgifter, upptäckande och försvar av attackförsök, statistisk utvärdering samt optimering och tillhandahållande av våra online-tjänster.

Dessutom använder vi kakor och analystjänster, när du besöker vår webbplats. Se punkt 7 och 8 för fler detaljer.

5. Registrering av ny kund och efterföljande affärsrelation

När du registreras som en ny kund, behandlar vi dina överförda uppgifter i enlighet med artikel 6.1 b) eller f i GDPR i syfte att genomföra åtgärder inför ett avtal. Under registreringsprocessen beställer vi en kreditrapport om dig från Bisnode. Vi behandlar informationen om kreditvärdigheten i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR på grundval av ett berättigat intresse av en stabil affärsrelation.

Under affärsrelationen behandlar vi dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 a) i GDPR, om du har gett tillåtelse att använda dina uppgifter för exempelvis vissa marknadsföringskampanjer eller marknadsföringsstimulanser.

Dessutom behandlar vi dina överförda uppgifter i enlighet med artikel 6.1 b) i GDPR för att genomföra åtgärder inför ett avtal, exempelvis erbjudanden, eller för implementering av sälj- eller leasingavtal.

6. Evenemang

Registrerar du dig för att delta i evenemang, säljtävling, konferenser eller liknande ALSO-event, kommer dina personuppgifter att samlas in i avsikt att kunna planera, implementera och fakturera dessa erbjudanden.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter här är artikel 6.1 b) i GDPR. Exempelvis är behandling nödvändig inför skapandet av ett avtal, i vilket den registrerade är en part, eller för implementering av åtgärder som har vidtagits av den registrerade inför ett avtal.

De kategorier som tar emot dina personuppgifter är ALSO Sweden AB och om nödvändigt anställda på bokningsföretag, hotell och resebyråer.

7. Användning av Cookies

Cookies: Vi använder cookies för vissa erbjudanden. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De möjliggör för oss att identifiera, om du upprepade gånger besöker webbplatser från samma dator.

Sessioncookies är små textfiler som lagras på din dator endast under en Internet-session och som behövs för transaktioner. Sessioncookies används endast för anslutningskontroll och navigering. De gör det möjligt för dig att surfa på vår webbplats på ett användarvänligt sätt (exempelvis för att genomföra ett köp, när du är inloggad i våra butikssystem). Sessionscookies raderas när du stänger webbläsaren.

Vid vissa erbjudanden använder vi beständiga cookies som används för att känna igen besökare och som lagras på din dator inför framtida sessioner. Dessa beständiga cookies gäller i 6-24 månader (exempelvis behövs en beständig cookie för att förhindra att ditt surfbeteende registreras av de spårningsverktyg som används).

Du kan välja att ställa in din webbläsare, så att dessa cookies inte lagras alls, eller så att de raderas i slutet av din Internet-session. Men tänk då på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktionerna i online-tjänsten.

Du kan även när som helst hantera användningen av cookies i ALSO:s verktyg för hantering av samtycke (se punkt 8). Där kan du när som helst ändra ditt beslut och därför bevilja eller återkalla ett samtycke. För det syftet kan du se inställningsalternativen här.

8. Usercentrics plattform för hantering av samtycke

Vi använder Usercentrics plattform för hantering av samtycke från Usercentrics GmbH, Rosental 4, D-80331 München, Tyskland. Usercentrics samlar in loggfilsdata och uppgifter om samtycke genom att använda JavaScript. Den här JavaScripten gör det möjligt för oss att informera användaren om dennes samtycke till vissa cookies och andra teknologier på vår webbplats och att erhålla, hantera och dokumentera dem.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna är artikel 6.1 c) i GDPR. Målet är att känna till användarnas preferenser och att agera utifrån dem.

Uppgifterna raderas direkt, när de inte längre behövs för vår loggning. Livslängd för cookien är 60 dagar. Uppgifterna om samtycke måste lagras i minst 3 år för att uppfylla kraven i ansvarsskyldigheten i enlighet med artikel 5.2 i GDPR.

Du kan när som helst permanent hindra utförandet av JavaScript genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare, vilket även skulle hindra Usercentrics från att utföra sin JavaScript.

9. Google Tag Manager

Google Tag Manager används på webbplatsen. Den här tjänsten tillåter webbplatstaggar att hanteras via ett gränssnitt. Googles Tag Manager implementerar enbart taggar. Det innebär att inga cookies används och att inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som i sin tur kan samla in uppgifter. Men Google Tag Manager kommer inte åt de uppgifterna. Har en inaktivering gjorts på domänen eller på cookienivån, kommer den att gälla för alla spårningstaggar, om de är implementerade med Google Tag Manager.

10. Nyhetsbrev

På vår webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Enligt artikel 6.1 a) i GDPR behandlar vi dina uppgifter på grundval av ett beviljat samtycke.

ALSO använder ELAINE från Artegic AG för att skicka nyhetsbrevet. ALSO informerar sina kunder och affärspartner med jämna intervaller genom ett nyhetsbrev (om möjligt individuellt) med information om produkter, kampanjer, tävlingar och nyheter. Emellanåt använder vi tjänsten även för undersökningar för att öka kundnöjdheten. Nyhetsbrevet från vårt företag kan tas emot av den berörda personen, (1) endast om denne har en fungerande e-postadress (2) och om denne registrerar sig för att få nyhetsbrevet. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till den e-postadress som registrerades första gången av en berörd person genom att använda den dubbla opt-in-proceduren för att skicka nyhetsbrev. Det här bekräftelsemeddelandet är avsett för kontroll av om ägaren till e-postadressen har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet som registrerad.

Vid registreringen av nyhetsbrevet sparar vi även den av Internet-leverantören tilldelade IP-adressen för det datorsystem som används av den berörda personen vid tidpunkten för registreringen, liksom datumet och tidpunkten för registreringen. Insamlingen av de här uppgifterna är nödvändig för att kunna spåra ett (eventuellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare datum och därför är avsett för att ge ett rättsligt skydd åt den person som är ansvarig för behandlingen.

De personuppgifter som samlas in under registreringen för nyhetsbrevet används endast för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom skulle prenumeranter på nyhetsbrevet kunna informeras via e-post, om det är nödvändigt för hanteringen av nyhetsbrevstjänsten eller registreringen. Det kan vara fallet, om det finns ändringar i erbjudandet av nyhetsbrevet, eller om det finns ändringar i de tekniska förhållandena. De personuppgifter som samlas in om nyhetsbrevstjänstens omfattning kommer inte att lämnas vidare till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avbrytas av den berörda personen. Samtycket till lagring av de personuppgifter, som den berörda personen har gett oss för sändning av nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. Det finns en särskild länk till ett formulär för avprenumerering från alla nyhetsbrev i syfte att återkalla samtycket. Dessutom är det även möjligt att när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges webbplats eller genom att informera den registeransvarige på något annat sätt.

Spårning av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en inbäddad miniatyrgrafik för att möjliggöra registrering och analysering av loggfiler. Den tillåter en statistisk utvärdering av om online-marknadsföringskampanjer har lyckats eller misslyckats. Med hjälp av den inbäddade räknepixeln kan den ansvarige personen se om och när ett e-postmeddelande öppnades av den berörda personen. Anpassade länkar kan också användas för att registrera vilka länkar i e-postmeddelandet som öppnades av den berörda personen.

Sådana personuppgifter, som samlas in via de spårningspixlar och länkar som finns i nyhetsbrevet, lagras och utvärderas av den registeransvarige för att kunna optimera sändningen av nyhetsbreven och för att kunna anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre efter den registrerades intressen. De här personuppgifterna lämnas inte vidare till tredje part. Registrerade har rätt att när som helst återkalla det samtycke som har getts i det här avseendet. Det är samma sak som att avprenumerera från nyhetsbrevet.

ELAINE kommer att användas på grundval av våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR och ett behandlingsavtal enligt artikel 28.3 i GDPR.

ELAINE kan använda mottagarens uppgifter i pseudonym form, exempelvis utan koppling till en användare, för optimering eller för förbättring av sina egna tjänster, exempelvis för teknisk optimering av sändningen och presentation av nyhetsbreven eller för statistiska ändamål. Dessutom använder inte ELAINE uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till mottagarna eller för att lämna uppgifterna vidare till tredje part.

Nyhetsbreven skickas via e-postleverantören ”MailChimp” som är en plattform för sändning av e-postmeddelanden från Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, US-GA 30308, USA. Här kan du se integritetspolicyn för e-postleverantörer: https://mailchimp.com/legal/privacy. Mailchimp är baserat på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f) i GDPR och ett orderhanteringsavtal i enlighet med artikel 28.3 i GDPR.

Mailchimp kan använda mottagarens uppgifter i pseudonym form, exempelvis utan koppling till en användare, för optimering eller för förbättring av sina egna tjänster, exempelvis teknisk optimering av sändningen och presentation av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål. Dessutom använder inte Mailchimp uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem eller för att lämna vidare uppgifterna till tredje part.

11. Googles webbteckensnitt

Googles webbteckensnitt används för att förbättra den visuella presentationen av skiftande information på vår webbplats. Webbteckensnittet överförs till webbläsarens cache-minne, när sidan anropas för att användas under sessionen. Stöder inte webbläsaren Googles webbteckensnitt eller hindrar en åtkomst, visas texten i ett standardteckensnitt. Det ställs inte in några cookies för besökaren på webbplatsen, när sidan anropas. Uppgifter som överförs i samband med att sidan visas skickas till resursspecifika domäner, såsom fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. De är inte associerade med uppgifter som kan samlas in eller användas i samband med den parallella användningen av verifierade Google-tjänster, exempelvis Gmail. Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt, att teckensnitten inte laddas ned från Googles servrar. På https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy finns det information om villkoren för dataskydd rörande Googles webbteckensnitt.

På Googles sekretesscentrum finns det allmän information om dataskydd, se http://www.google.com/intl/de-DE/privacy.

12. YouTube

Vi använder YouTube, som är en tjänst från Google, för att integrera videofilmer.

De här videofilmerna, som lagras på www.youtube.com, kan spelas upp direkt från vår webbplats. YouTube använder cookies för att samla in uppgifter och för att utvärdera statistiska data. YouTube använder cookies även för att bland annat samla in pålitlig videofilmsstatistik, förhindra bedrägerier och förbättra användarens upplevelser. Den information som skapas av cookien om din användning av den här webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras på YouTube-servrar bland annat i USA. Din IP-adress kan inte tilldelas, såvida du inte har loggat in på YouTube eller någon annan Google-tjänst, innan du besökte webbplatsen, eller såvida du inte är permanent inloggad. Vill du inte vara inloggad, måste du logga ut från ditt YouTube-konto och dina andra Google-konton.

YouTube-cookierna förser oss med statistiska data om hämtning av individuella videofilmer, som är inbäddade på webbplatsen, utan någon koppling till den individuella användaren. De videofilmer som är inbäddade på YouTube används i den utsträckning som tillåts av YouTube och som alla användare måste acceptera. Rapportera direkt till YouTube, om du ser någon copyright-överträdelse. Vi använder inbäddade videofilmer från YouTube i ett utökat sekretessläge. Det innebär att YouTube inte lagrar cookies för en användare som visar en webbplats, med en inbäddad videospelare från YouTube, utan att klicka på videofilmen för att starta en uppspelning. Klickar du på videofilmen från YouTube, kan YouTube lagra cookies på användarens dator. Som leverantör av sidorna vill vi peka på, att vi inte har kunskap om innehållet i den överförda datan eller om användningen av de här uppgifterna via YouTube. Se https://www.google.de/intl/de/policies/privacy och https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de för mer information om YouTubes officiella integritetspolicy.

13. Lagringstid gällande personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter under den respektive lagstadgade lagringstiden eller så länge som syftet med samlingen uppfylls. När lagringstiden har gått ut, raderas datan enligt rutinerna, utom om det är nödvändigt för att initiera eller uppfylla ett avtal. Raderas inte användarens uppgifter, på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna syften, begränsas behandlingen av dem så mycket som möjligt. Följaktligen kommer uppgifterna att blockeras, där det är möjligt och de kommer inte behandlas för andra syften. Det gäller till exempel användardata som måste behållas av kommersiella anledningar eller på grund av skattelagstiftningen.

14. Kontaktformulär och kontakt

Vi erbjuder dig en möjlighet att kontakta oss via kontaktformulär, telefon, e-post eller sociala media. De uppgifter som överförs på det här sättet behandlas utifrån syftet att behandla kontaktförfrågan till den ansvarige personen, baserad på artikel 6.1 b) i GDPR för avtal och åtgärder som har vidtagits inför ett avtal, exempelvis erbjudanden och på artikel 6.1 f) för andra förfrågningar. Dina uppgifter kan komma att lagras och behandlas i vårt kundvårdssystem.

15. Automatiserat beslut

Vi använder automatiserade beslut, när sändningarna och personuppgifterna matchas mot exportkontrollerna och sanktionslistorna från den Europeiska unionen och andra länder, varifrån exporter kan göras. Beroende på resultatet av den här granskningen måste vi kanske vidta lämpliga åtgärder under de exportkontrollregler som har ålagts av den Europeiska unionen och andra länder, varifrån exporter kan göras. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6.1 c) i GDPR. Jämförelsen säkerställer överensstämmelse med tillämplig exportlagstiftning.

16. Säkerhetsinformation

Genom att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder gör vi allt vi kan för att behandla dina personuppgifter på ett sådant sätt, att reglerna i dataskyddslagarna följs och att uppgifterna skyddas.

17. Ändring av integritetspolicyn

ALSO förbehåller sig rätten att när som helst ändra den här integritetspolicyn i enlighet med de tillämpliga dataskyddsreglerna och andra lagstadgade bestämmelser.

18. Var kommer mina uppgifter att behandlas?

Dina uppgifter kommer att behandlas inom EU och inom EES. I den utsträckning som lagen tillåter sker databehandling även i ickeeuropeiska länder.

19. Överföring av data till tredje part

Vi lämnar data vidare till tredje part, om det är nödvändigt för uppfyllandet av avtalet och/eller om vi säger det uttryckligen i den här dataskyddsförklaringen och/eller om vi är juridiskt skyldiga och/eller om vi är berättigade att göra det i individuella fall.

Baserat på det berättigade intresset i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR och med artikel 48 i GDPR, kan vi lämna dina uppgifter vidare till dotterbolag inom ALSO Group.

20. Rättigheter till registrerade personer

Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt till information om behandlingen av dina personuppgifter.

Dessutom har du rätt att använda dig av dina rättigheter till korrektion, radering och, om det inte går att radera, begränsning av behandlingen och dataöverförbarheten i enlighet med artiklarna 16-18 och 20 i GDPR. Kontakta vårt dataskyddsombud, om du önskar använda dig av den här rättigheten.

Misstänker du att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddslagarna, vill vi be dig att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dessutom har du rätt att när som helst klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Datainspektionen :
Drottninggatan 29, plan 5
Box 8114
104 20 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 13.2 b) i GDPR.

Personuppgifter som du överför till oss i samband med nyttjandet av den registrerades rättigheter kommer att lagras av oss i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR för vårt berättigade intresse. Det berättigade intresset består i att din begäran kan verifieras.

Enligt villkoren i artikel 21.1 i GDPR går det att motsätta sig databehandlingen av skäl som uppkommer från den registrerades specifika situation.

Den ovanstående, allmänna rätten till invändning gäller för alla de behandlingssyften som beskrivs i den här integritetspolicyn och som är baserade på artikel 6.1 f) i GDPR. ALSO är skyldig att uppfylla en sådan allmän invändning, endast om du har ett överordnat intresse som påverkar dina rättigheter och friheter (exempelvis en möjlig fara för livet eller hälsan).

***

  1. Tillbaka