1. Tillbaka

Användarvillkor

1. Allmänt

Välkommen till vår webbplats. Läs igenom användarvillkoren i detta dokument. Genom att använda denna webbplats går du med på att följa dessa villkor.

2. Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

ALSO Holding AG (nedan kallat ALSO) strävar efter att se till att informationen på webbplatsen är riktig, fullständig och aktuell men kan inte hållas ansvarig för oriktig, ofullständig eller felaktig information som publiceras på webbplatsen.

3. Upphovsrätt

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i form av texter, bilder eller annat innehåll på denna webbplats är ALSOs egendom eller har publicerats med respektive ägares tillstånd.

All kopiering, delning eller reproduktion eller annan användning av informationen, varumärkena, bilderna, texterna eller logotyperna eller delar av dessa för kommersiella ändamål är strängt förbjuden. Om du vill reproducera någon av den information som finns på denna webbplats, måste du skicka in en ansökan om godkännande till avdelningen ALSO Corporate Communications på corporate.communication@also.com.

4. Dina uppgifter

ALSO använder personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt (se meddelandet om uppgiftsskydd). Som användare av webbplatsen är du helt och hållet ansvarig för all information som du skickar till oss och för att kontrollera att tredje parters rättigheter inte överträds.

5. Länkar till andra webbplatser

Under vissa omständigheter kan du genom länkar på ALSOs webbplats omdirigeras till webbplatser utanför ALSO-koncernens nätverk och system. ALSO-koncernen tar inget ansvar för innehållet, riktigheten eller funktionen med avseende på dessa tredjepartswebbplatser. Länkarna tillhandahålls i god tro och ALSO-koncernen tar inget ansvar för ändringar på de tredjepartswebbplatser som vi länkar till. Tillhandahållandet av länkar till andra webbplatser utgör ingen rekommendation å ALSO-koncernens vägnar. Vi rekommenderar att du noga kontrollerar informationen om rättsliga krav och uppgiftsskydd på andra webbplatser som du kan komma att besöka.

6. Garanti och friskrivningsklausul

a) Denna webbplats tillhandahålls på grundval av nuvarande kunskap och tillgängliga uppgifter. Den är endast avsedd att användas i Europa. ALSO ger därför inte några garantier, vare sig uttryckligen eller implicit, om att innehållet på webbplatsen är fullständigt, korrekt, tillförlitligt eller uppdaterat, eller om att det inte strider mot tredje parters rättigheter eller om att denna webbplats kan nås utan avbrott eller fel eller virus. Den information som lämnas innebär inte någon garanti eller något ansvar från ALSOs sida. Att gå in på och använda denna webbplats och lita på den information som lämnas sker på egen risk.

b) ALSOs webbplats och den information som den innehåller är avsedd för informations- och försäljningsändamål. Informationen på denna webbplats utgör varken bindande citat eller innehåller råd eller instruktioner med avseende på användningen av ALSOs produkter och tjänster.

c) ALSO och/eller andra personer som anlitas av oss för arbetet med att skapa, designa eller tillhandahålla denna webbplats tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador, kostnader, förluster eller skadeståndskrav av någon typ som har att göra med åtkomst, användning eller oförmåga att använda webbplatsen, ändringar i innehåll, fel eller användningen av andra webbplatser.

7. Ändringar

ALSO förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa användningsvillkor eller i webbplatsens innehåll när som helst och utan föregående meddelande, i synnerhet vad gäller de produkter, produktspecifikationer, tjänster, priser och/eller den tillgänglighet som anges på denna.

8. Tillämplig lagstiftning

Alla tvister eller krav som kan uppstå till följd av användningen av denna webbplats eller som har anknytning till den omfattas av Schweizisk lagstiftning. De ansvariga domstolarna i Emmen (LU) har exklusiv behörighet i dessa frågor.

Februari 2015