Support upphör: Windows Server 2008 och SQL 2008

Utökad support för Windows Server 2008 och SQL 2008 har nu upphört. Det innebär att många företag är utsatta för säkerhetsrisker och att de har förlorat sitt konkurrensmässiga övertag.

Servrar utan support? Lär dig mer om riskerna

Att fortsätta köra appar och data på Windows Server 2008 och SQL Server 2008 är extremt riskabelt för företag och deras kunder. Utan regelbundna säkerhetsuppdateringar eller allmänna uppdateringar står organisationer helt ensamma inför allt mer komplexa och fientliga cyberhot.

Dataintrång är bara en tidsfråga, och det spelar inte längre någon roll hur väl man garderar sig.

Att inte göra något kan resultera i:

Verksamhetsavbrott

Kritiska appar kan plötsligt sluta fungera.

Juridisk talan

Dataägare bär ansvaret om kundernas privata data blir stulna.

Minskat förtroende

Kunder tappar förtroendet om de misstänker att deras data inte är säkra.

Ingen efterlevnad av GDPR

Att köra databaser som inte längre stöds är en direkt överträdelse av GDPR.

1Source: Costs and Consequences of Gaps in Vulnerability Response, Ponemon Institute, 2019

380,000

Betalkortsuppgifter läcktes ut vid ett dataintrång hos British Airways

Source: https://www.theguardian.com/business/2018/sep/07/british-airways-data-breach-what-to-do-if-you-have-been-affected

Migrera till Azure för att få nästa generations säkerhet och innovationer

För innovationsfokuserade företag är slutet på support för SQL och Windows Server ett ypperligt tillfälle för att lägga sig i framkant rent teknologiskt.

Genom att vara initiativtagande och flytta till Azure kan organisationer få mer än bara bättre säkerhet och efterlevnad, de får tillgång till ett växande universum med nya verktyg och metoder som gör att de kan ta vara på nya möjligheter och leverera mervärde för kunderna.

1Source: The digital business divide. Keystone Strategy whitepaper.

Bli flexibel med olika migreringsalternativ

Det finns migreringsalternativ som passar olika behov

Flytta till virtuella datorer

Att flytta data och appar till virtuella datorer (VM:er) som körs på Microsoft Azure är det enklaste och snabbaste migreringsalternativet. Det här alternativet medför många viktiga fördelar för organisationer som behöver tid på sig för att förbereda en komplett modernisering:

  • Låt appar köra på i befintligt skick, även de som körs på SQL 2008
  • Få 3 års utökad support från Microsoft
  • Kör på som vanligt medan omstrukturering och migrering planeras i sin egen takt

Överväger du VM-migrering? ALSO kan hjälpa dig

Flytta till SQL Database Managed Instance

För vissa organisationer är en flytt till SQL Database Managed Instance ett ännu bättre alternativ. Den här vägen till molnet är inte lika komplex sett över en längre tidsperiod, och den har flera olika fördelar:

  • Eliminerar kompatibilitetsproblem
  • Inget behov av att göra ändringar i appar
  • Avsevärda minskningar av driftkostnader för databaser

Reducera affärskostnader med Azure

På datacentermigrering (TCO vs. Lokal infrastruktur)

På ”Host” byte för applikationer till Azure

På att omstrukturera appar på Azure

Fördelar med Microsofts konkurrenskraftiga molnerbjudande

Över 95 % av Fortune 500-företagen använder Microsoft Azure, och en av huvudanledningarna är kostnadseffektiviteten. Azure är upp till fem gånger billigare än Amazon Web Services (AWS) och det kommer med rabattprogrammet Azure Hybrid Benefit samt utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server 2008.

Source: https://azure.microsoft.com/en-gb/overview/azure-vs-aws/cost-savings/

Populära verktyg och resurser för Microsoft Azure

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg för Microsoft Azure.

Visa mer

E-Learning courses

Besök ALSO Academy för gratis träning tillsammans med Azure-experter.

Visa mer

Azure calculator

Beräkna kostnaden för din resa till molnet med priskalkylatorn för Microsoft Azure.

Genom att klicka på länken skickas du till en extern sida som kan komma att be om ytterligare information.

Visa mer

ALSO Value-Add Services

Visa mer