Mål och strategi

Vi gör det möjligt för våra kunder och leverantörer av hårdvara, programvara och tjänster att helt och fullt uppnå sin befintliga potential och att göra verklighet av sina nya affärsidéer.

Vår strategi

Företagets främsta mål är att uppnå hållbar och lönsam tillväxt. ALSOs tillväxt tar hänsyn till företagets kapitalstruktur och lönsamhet. Dessa hörnstenar definierar vad som är viktigast i vår verksamhet och alla beslut anpassas därefter.

Inom detta område har vi definierat och prioriterat fyra verksamheter:

M för MAINTAIN (behålla) står för ett säkerställande av den transaktionsbaserade affärsmodellen, utifrån vilken affärsverksamheterna tjänster och lösningar kommer att vidareutvecklas, så att vi kan uppnå de avsedda tillväxt- och inkomstmålen.

O för OPTIMIZE (optimera) står för en kontinuerlig optimering av processerna i olika regioner. Den största hävstångseffekten kommer från programmet för förbättring av vinster (PIP, Profit Improvement Program) och programmet för processoptimering (POP, Process Optimization Program).

R står för REINVENT (tänka nytt). ALSO kommer att fortsätta att uppnå tillväxt med den transaktionsbaserade affärsmodellen och samtidigt generera ytterligare tillväxt genom affärsmodellerna för lösningar och tjänster.

E står för ENHANCE (förbättra). Detta innebär främst att vi utvidgar vår marknadsposition genom förvärv i linje med målet om nytänkande.

ALSO introduced the MORE strategy in 2011.

Våra mål

 • Att vara nummer ett eller två inom ICT-distribution i alla länder där vi bedriver verksamhet
 • Att öka vår omsättning och lönsamhet genom kontinuerlig tillväxt
 • Att säkra vår kostnadsledande position genom konstant processoptimering
 • Att nå det största antalet kunder och ge dem högsta möjliga kundnöjdhet
 • Att erbjuda våra affärspartner större fördelar än jämförbara konkurrenter med innovativa tjänster
 • Att vara ledande distributionspartner till alla säljare som vi arbetar med
 • Att vara den mest attraktiva arbetsgivaren, eftersom våra anställda är avgörande för vår framgång
 • Att alltid vara ett pålitligt, socialt inriktat och miljömässigt ansvarsfullt företag inom allt som vi gör

Som en engagerad affärspartner är vår högsta prioritet att ge våra kunder fördelar: säljare, specialistdistributörer, återförsäljare, detaljhandlare och e-handlare. Detta inkluderar givetvis fantastisk och personlig service liksom kompetens och konkurrenskraft. Vårt mål är att bygga långsiktiga partnerskap som våra kunder kan lita på. För att uppnå detta mål lever och arbetar vi enligt vår affärsfilosofi:

 • Vi erbjuder mer kundfördelar än våra konkurrenter.
 • Vi lovar bara det vi kan hålla.
 • Vi är personligt engagerade i alla våra kunder.
 • Vi bygger långsiktiga partnerskap.
 • Vi bedömer oss själva mot nollfelsprincipen.