ALSO CLOUD
MANAGEMENT
SERVICE

Multiplicera din framgång med ALSO och Microsoft Azure

ALSO CLOUD MANAGEMENT SERVICE

ALSO gör det möjligt för leverantörer av hanterade tjänster, ISV:er och partners att fokusera sina operativa insatser, på sina viktigaste styrkor. Genom vårt tjänsteerbjudande Cloud Solution Management kompletterar ALSO partners expertis och hjälper dem i slutändan att öka sina Microsoft Azure-molnleveranser.

Begär att bli uppringd

TJÄNSTEN

ALSO Cloud Management Service -tjänsterna avser generellt sett förvaltning av Microsoft Azure-miljöer. Det är när kundernas data redan finns i molnet och du vill erbjuda tjänster som automatisering, återställning, konfiguration, övervakning och identitetshantering, för att nämna några exempel. Många kunder förväntar sig att dessa uppgifter ska hanteras av deras partner. Med ALSO kan du erbjuda dessa tjänster även om de faller utanför din kärnkompetens.

Tjänsten har en top-down-strategi när det gäller kundernas molnlösningar. Från den allmänna definitionen av affärslösningar som körs i molnet till Azure-komponenterna. Lösningarna kan bestå av vilken kombination som helst av Azure Platform as a Service (PaaS), Azure Software as a Service (SaaS) samt Azure Infrastructure as a Service (IaaS) resurser. Det ger insikt i dessa kunders molnlösningar med övervakning, förbättrar Azure-plattformens säkerhetsläge genom att patcha virtuella maskiner i Azure och ökar tillförlitligheten genom att konfigurera och övervaka säkerhetskopiering av tjänster i Azure.

En snabb inblick i deras molnlösningsstatus

Övervakning av hela lösningen från början till slut

Övervakning av lösningen, varningsreaktion

Behandling av förfrågningar inom den tid som fastställs i SLA:s.

Fullt hanterad Azure-plattform enligt önskad arkitektur

Stöd dygnet runt för mycket kritiska varningar och incidenter.

WIN-WIN

Om du är en befintlig leverantör av hanterade tjänster eller ISV kan ALSO:s expertis hjälpa dig att skala din verksamhet genom att du kan fördela dina resurser mer effektivt. För nya leverantörer av hanterade tjänster hjälper vi dig genom att täcka kompetenser som du kanske ännu inte har i ditt team och för ISV:er hjälper vi dig genom att täcka operativa uppgifter. I båda scenarierna hanterar vi tillhandahållandet av tjänsterna och ni hanterar försäljningen och kontanthanteringen. Alla vinner på det!

Begär att bli uppringd

ALSO Cloud Marketplace

Har du ännu inte registrerat dig på ALSO Cloud Marketplace? Nu är det dags. Det är gratis att registrera sig och ger dig tillgång till ett stort urval av produkter från Microsoft och andra leverantörer

De viktigaste fördelarna i korthet

"White labeling”

Digital försäljning

Affärsinformation

Enkel fakturering

Beställning och tillhandahållande av tjänster

Support dygnet runt

Automatiserade kunduppdateringar