Identitetsskydd och åtkomsthantering

Nu när allt fler organisationer och information flyttas till molnet har identitetsskydd och

åtkomsthantering blivit huvudkomponenter i framgångsrika säkerhetsstrategier.

Stärk säkerheten i molnet

Säkerhetsåtgärder som begränsas till nätverkets gränser gör ingen större nytta längre. I dag måste autentisering ske så fort en användare loggar in på någon av företagets appar eller tjänster, oavsett var hen befinner sig eller vilket nätverk eller enhet de använder. Microsofts säkerhetsteknologi innefattar avancerade funktioner för identitetsskydd och åtkomsthantering som garanterar ett robust skydd utan att försämra användarupplevelsen eller bromsa produktiviteten.

Identitetsbaserade dataintrång ökar

Identitetsbaserade cyberattacker ökar, och klassiska lösenord är en del av problemet. De allra flesta av oss måste komma ihåg otaliga lösenord – för jobbet, bankärenden eller för att handla – och mer än hälften av oss återanvänder helt enkelt samma lösenord för både privata och arbetsrelaterade tjänster.

Det innebär med andra ord att det räcker med ett komprometterat lösenord för att komma åt flera konton. Med tanke på att 80 % av alla dataintrång 2018 var en följd av komprometterade inloggningsuppgifter bör ett starkt identitetsskydd vara en prioritet för alla företag.

Källa: The Next Domino to Fall: Empirical Analysis of User Passwords across Online Services, Virginia Tech (2018); Verizon: 2019 Data Breach Investigations Report

Stärk identitetsskydd med MFA

Microsoft Office 365 använder en multifaktorautentisering (MFA) som ger ett extra lager skydd för anställdas konton. Istället för att förlita sig på ett potentiellt osäkert lösenord kräver MFA att användare autentiserar sig själva med ytterligare en metod – vanligtvis en kod som skickas via SMS eller en biometrisk verifiering som ett fingeravtryck. Detta gör det betydligt svårare att hacka kontot.

Genom att använda ett av de många alternativen för multifaktorautentisering i Office 365 skyddas användare till 99,99 % mot de vanligaste identitetsattackerna.

Källa: Microsoft data www.microsoft.com/en-us/windows/windows-hello

Byt till 100 % lösenordsfri auktorisering med Windows Hello

Windows Hello tar säkerhetsnivån ett steg vidare genom att ersätta lösenord på samtliga Windows 10-plattformar, inklusive mobila enheter. Windows Hello använder stark multifaktorautentisering med krypterad biometri eller kodverifiering.

Användare kan logga in med sitt ansikte, sitt fingeravtryck eller en pinkod för att komma åt appar, innehåll eller tjänster.

Med andra ord finns det inga lösenord att stjäla längre, och användarens biometriska data lämnar aldrig enheten.

Källa: Microsoft data www.microsoft.com/en-us/windows/windows-hello

Förenkla MFA med en app

Microsofts autentiseringsapp är ett alternativt sätt att minska beroendet av lösenord på moderna arbetsplatser. Den förvandlar en smartphone med iOS eller Android till en stark, lösenordsfri inloggningsenhet som kan användas på vilken plattform eller webbläsare som helst.

Användaren får en tidsbegränsad engångskod på sin smartphone som man matar in i enheten och sedan man bekräftar med biometrisk eller pinkodsbaserad autentisering.

Behöver du hjälp med att höja säkerhetsnivån på ditt IT-system?

ALSO:s nätverk av Microsoft-konsulter inkluderar hundratals specialister med erfarenhet av att åtgärda brister i säkerheten och efterlevnadskraven. Sök efter en partner i vårt nätverk för att hitta en som passar dina behov.

Populära verktyg och resurser för Microsoft Security

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg.

Visa mer

Information security assessment

Gör en snabb utvärdering av organisationens säkerhetsnivå.

Visa mer

Accountability Readiness Checklist

Få tillgång till informationen som krävs för att efterleva GDPR-kraven när du använder Microsoft Office 365.

Läs mer

Customer cases

Upptäck hur andra företag har dragit nytta av Microsoft Security.

Visa kundfall