Miljöpolicy

På ALSO är vi fokuserade på att driva en lönsam verksamhet som bygger på principen om respekt för individen och vår gemensamma miljö. Vi ser till verksamhetens samlade miljöpåverkan och strävar efter att minska företagets miljöbelastning.

Transport

CO2-utsläpp från transportföretaget och deras ersättning.

Återtag

Optimering av materialflöde, säkerställa återvinning och omhändertagande samt förebygga avfall enligt miljökrav på våra partners.

Återvinning och kassering

Optimering av materialflöde, se till återvinning och korrekt bortforsling, förebygga avfall enligt miljökrav på våra partners.

Effektiv energi

Minskning av el- och gasförbrukning genom förbättrat uppvärmnings- och belysningskoncept samt optimal byggnadsisolering.