Arbeta för ALSO

Vi har en mycket öppen företagskultur.

Viktiga inslag i denna kultur skiljer oss från andra arbetsgivare.

Företaget ALSO

Genom att noggrant välja våra anställda skapar vi rätt förutsättningar för bästa resultat. Spännande arbetsuppgifter, mycket eget ansvar, samarbetande personalledning och fantastiska utvecklingsmöjligheter gör våra anställda nöjda.

ALSOs principer:

 • Vi erbjuder mer kundfördelar än våra konkurrenter.
 • Vi lovar bara det vi kan hålla.
 • Vi är personligt engagerade i alla våra kunder.
 • Vi bygger långsiktiga partnerskap.
 • Vi bedömer oss själva mot nollfelsprincipen.

Våra personal riktlinjer:

Våra personliga riktlinjer uttrycker vad vi förväntar oss av varandra och hur vi förhåller oss till varandra.

 • Vi förväntar oss engagemang, flexibilitet och en känsla av personligt ansvar.
 • Vi belönar individuella insatser och efter företagets framgång.
 • Vi agerar modigt och rättvist, och med respekt.
 • Vi utvecklar individer och grupper till förmån för organisationen.

Etiska regler (Code of Conduct)

De etiska reglerna utgör grunden för vår företagsetik. De vägleder våra kommersiella verksamheter och vårt dagliga agerande. Våra etiska regler kan sammanfattas med följande grundläggande bestämmelser:

 • Vi har respekt för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Alla ALSOs anställda får samma möjligheter utan diskriminering.
 • Vi följer lagarna i respektive jurisdiktion liksom internationella föreskrifter och åtaganden. Detta gäller i synnerhet förbudet mot att ingå konkurrensbegränsande avtal och förbudet mot att ta emot eller erbjuda otillbörliga förmåner.
 • Vi undviker att hamna i intressekonflikter som skadar ALSO. I synnerhet är det inte tillåtet att delta i verksamheter som konkurrerar med ALSO.