Erbjudanden och priser på Surface

Avtalsregistrering

Avtalsregistrering (Deal registration) är ett program som identifierar återförsäljare som investerar resurser i utveckling av kundrelationer och slutför affärer med kunder. Syftet med avtalsregistreringen är att driva på partnerinvesteringar i försäljning samt skapa pipeline-synligheten. Avtalsregistrering är avsedd att belöna återförsäljaren för sin investering av resurser och tid i att utveckla och främja Surface, genom att ge den tillgång till utvalda produkter och kunddatabaser.

Minsta beställningsmängd: 50 kvalificerade enheter. 25 enheter för Studio. 3 enheter för Hub 2S

Bid Grid

Bid Grid är ett förgodkänt rabattprogram för distributörer som fastlägger högsta godkända rabatt för affärer som uppfyller minsta beställningskrav. Distributörer ska följa rabattstegen som beskrivs i dokumentet ”Bid Grid” i Readyness App för att fastlägga en rabatt.

Minsta beställningsmängd: 1 000 kvalificerade enheter.

Specialpriser

Programmet Specialpriser är utformat för att utvärdera möjligheter för stora volymer (fler än 1 000 enheter) och fastlägga mängdrabatter och strategisk försäljning. Rabatter baseras på en rad olika faktorer och kan variera beroende på SKU vid utdelning. Krediten betalas ut till distributörerna via en dedikerad kreditnota.

Minsta beställningsmängd: 1 000 kvalificerade enheter.

Accelerate Pricing

Programmet Accelerate Pricing är Microsofts första konsumtionsbaserade prismodell för hårdvara. Den är utformad för att motivera partner att locka nya Surface-kunder och främja försäljningen med befintliga kunder. Det här programmet riktar sig även till att belöna kunders lojalitet och köp, utan mängdkrav.

Minsta beställningsmängd: 1 kvalificerad enhet.

Kombinationsmöjligheter

Tabellen nedan visar möjligheten att kombinera rabatter från Microsoft.

Om inget annat anges, är Microsofts kombinationspolicy följande: