ALSO Cloud marknadsplats

Din lokala marknadsplats med ALSO-kvalificerade molnlösningar och mervärdestjänster.

Mer information

4000 Medarbetare 23 länder

Vi söker ständigt efter nya kollegor.

Alla tjänster

Supply. Services. Solutions.

ALSOs B2B-marknadsplats fungerar som ett handelscentrum för ICT-industrins varor och tjänster och är perfekt anpassad efter de mest skiftande kunders behov och krav. Detta gör ALSO till en kompetent, pålitlig och hållbar partner.

Mer information

Den dynamiska ICT-industrin gör det nödvändigt att optimera funktioner och processer kontinuerligt och kräver investeringar i nya plattformar. Utifrån detta ansvar har ALSO byggt en B2B-marknadsplats. ALSOs B2B-marknadsplats fungerar som ett handelscentrum för ICT-industrins varor och tjänster och är perfekt anpassad efter de mest skiftande kunders behov och krav.

På grund av de obefintliga stordriftsfördelarna betjänas inte alltid små och medelstora kunder direkt av leverantörerna. Här tar ALSO till exempel över betalningstransaktionerna, finlogistiken och kreditkontrollerna. Större kunder, som av ekonomiska skäl också lägger ut funktioner och processer på entreprenad, kan ladda ner dessa från ALSO som moduler.

För leverantören leder övertagandet av dessa uppgifter till minskad komplexitet och därigenom enklare åtkomst till olika kanaler och regioner. Mindre leverantörer som inte har någon egen landsorganisation använder ALSO för att nå marknaden.