Svenska Skatteverket kommer att införa omvänd avgift 01.04.2021. Då införs nya bestämmelser om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige. Detta gäller alla återförsäljare som är belägna i Sverige och där material levereras inom Sverige (Inhemskt.) Bestämmelserna innebär att det är köparen som är skattskyldig vid omsättning av sådana varor om beskattningsunderlaget sammantaget överstiger 100 000 kr i fakturan, och omsättningen avser något av följande

Produkter som inkluderas för omvänd skattskyldighet:

Bärbara datorer

Läsplatta

Mobiltelefoner

Processor (CPU i en låda)

Spelkonsol
(inte inom ALSOs sortiment)

Reserveringsavgiften träder i kraft om fakturavärdet är + 100.000 SEK.

Exempel på beställning / faktura:

1. Återförsäljare köper 25 bärbara datorer (5000, - kr per enhet) + 25 bildskärmar.

ALSO har lager för alla material.
I det här fallet fakturerar vi 125.000 SEK omvänd avgift för bärbara datorer.
Bildskärmarna är ett fullständigt skattematerial och kommer att faktureras med SE-moms som vanligt.

2. Återförsäljare köper 30 mobiltelefoner (4000 kr per enhet) + 10 adaptrar.

ALSO har 10 mobiltelefoner i lager + 10 adaptrar.
Eftersom materialet på fakturan som är relaterat till omvänd avgift och har ett lägre värde än 100.000 SEK kommer båda varuposterna faktureras med SE-moms.

3. Återförsäljare köper 30 bärbara datorer i ett paket.

Paketet innehåller bärbara datorer + dockningsstation.
Skattebestämmelsen är alltid kopplad till huvudmaterialet i paketet.
I det här fallet skulle det vara den bärbara datorn och ALSO fakturerar omvänd avgift för hela paketet om fakturan har ett värde på +100.000 SEK.

Obs! Den omvända avgiften är alltid kopplad
till fakturan från ALSO, inte den order vi fick av återförsäljaren

För mer information hos skatteverket