Tjänstepaketeringar

Den moderna arbetsplatsen ställer höga krav på tillgänglighet och mobilitet. Med ALSO Arbetsplats som tjänst (WaaS*), möter vi dessa krav genom att erbjuda en kundanpassad och komplett arbetsplats.

Läs mer om Slutkundsinformation (Du är inte inloggad) och Slutkundsprislista (Du är inte inloggad)