1. Tillbaka

Vad är ALSO Workplace+?

Workplace+-lösningen är ett smart IoT-teknikpaket för kontor som hjälper dina kunder att komma igang med sin första IoT-lösning.

Paketet innehaller ett urval av sensorer - samt LoRaWAN-anslutning, ALSO:s IoT-plattform och användningsklara applikationer - som hjälper dina kunder att övervaka och optimera beläggningen, användningen och miljön pa sina arbetsplatser.

Genom att samla in data fran sensorerna och visualisera dem med applikationer i ALSO IoT-plattformen kan dina kunder fatta bättre beslut, förbättra sina kontorsmiljöer och kontrollera storleken, säkerheten och användningen av sina kontorsytor.

IoT utan krangel

Det har aldrig varit enklare att utöka ert IoT-tjänstutbud och förbättra hanteringen av kundernas kontorsytor, och de anställdas produktivitet.

Enheterna i ALSO Workplace+ använder förkonfigurerade LoRaWAN-anslutningar, vilket gör att de integreras sömlöst med IoT-plattformen. Följden blir en enkel och problemfri utrullning. När ALSO Workplace+-lösningen har installerats kan dina kunder direkt börja visualisera data via via ALSO:s IoT-plattform och dess utbud av användningsklara applikationer.

Workplace+-enheter

Sensorer där LoRaWAN-anslutningen är provisionerad i förväg.

Titta pa videon

ALSO:s IoT-plattform

Säker och skalbar IoT-plattform som kopplar upp enheterna och samlar in och visualiserar data.

Titta pa videon

Applikationer

Med hjälp av applikationer som är klara att användas direkt kan dina kunder börja förbättra sina kontor direkt.

Titta pa videon

Användningsomraden för ALSO Workplace+

Läs om olika omraden där Workplace+ kan hjälpa dina kunder.

Använd ROI-kalkylatorn för att se den möjliga avkastningen pa investeringen, och den langsiktiga vinsten dina kunder kan göra med ALSO Workplaces+.

Motverka spridningen av COVID-19

Hjälp dina kunder att halla socialt avstand och optimera rengörings- och säkerhetsatgärderna pa sina kontor.

ROI-kalkylator

Optimera det sociala avstandstagandet

Övervaka användningen av skrivbord och mötesrum för att säkerställa att anställda pa kontoret kan halla socialt avstand.

Upprätthalla rengörings- och säkerhetsatgärder

Övervaka användningen av skrivbord och mötesrum i realtid för att säkerställa att rengörings- och säkerhetsatgärder kan utföras med minimal risk.

Implementera säkerhetsvarningar

Konfigurera säkerhetsvarningar för att informera kontorsanvändarna när de använder ett "icke-sanerat" skrivbord eller mötesrum.

Optimera utnyttjandet och användningen av kontorsytor, för att minska kostnaderna

Spara pengar at dina kunder genom att hjälpa dem optimera kontorsytor, hyreskostnader samt el- och VVS-användning genom användningsdata och sparningsfunktioner i realtid.

ROI-kalkylator

40%

Minska energikostnaderna med upp till 40%1

30%

Öka kontorskapaciteten med upp till 30%2

20%

Öka utnyttjandet av kontorsytorna med upp till 20%2

Öka produktiviteten och förbättra kontorsmiljöerna

Förbättra de anställdas komfort, produktivitet och resultat genom att övervaka och kontrollera luftkvaliteten, belysningen och ljud- och temperaturnivaerna i realtid.

ROI-kalkylator

11%

Förbättrad ventilation kan öka produktiviteten med upp till 11%*

15%

Bra belysning kan förbättra produktiviteten med upp till 15%

66%

Störande ljud kan minska produktiviteten med upp till 66%*

20-25°C

Optimal temperatur ur produktivitetssynvinkel är mellan 20-25°C*

Optimera användningen av parkeringsplatser, för att minska kostnaderna

Underlätta för de anställda att hitta lediga parkeringsplatser genom sparning i realtid, och använd historiska data för att optimera företagets parkeringsbehov och -kostnader.

ROI-kalkylator

Övervaka användningen av parkeringsplatser realtid

Underlätta för anställda att snabbt hitta lediga parkeringsplatser

Använd historiska data för att optimera framtida parkeringsbehov och kostnader

Köp Workplace+-produkter och samla bonuspoäng

Köp nagon av följande produkter eller kit för att samla bonuspoäng och utöka ditt IoT-tjänstutbud.

1500 Poäng

Workplace+ Starter Kit

Ett lättanvänt startpaket som innehåller allt kunderna behöver för att komma igång med IoT.

Innehåller:

  • x1 LoRa-gateway
  • x5 Desk devices (skrivbordsenheter)
  • x1 Eye device (övervakningsenhet)
  • x1 Environmental device (miljöenhet)
  • x1 device (ljudenhet)

200 Poäng

Eye Device (övervakningsenhet)

Övervaka användningen av mötesrum.

100 Poäng

Desk Device (skrivbordsenhet)

Övervaka användningen av arbetsplatser.

200 Poäng

Sound Device (ljudenhet)

Övervaka ljudnivån inomhus.

200 Poäng

Environmental Device (miljöenhet)

Övervaka koldioxidnivån inomhus.

300 Poäng

Parkeringsplatssensor

Övervaka användningen av parkeringsplatser.

1. När alla system i en byggnad är integrerade och optimerade
2. Baserat på resultat från ALSO:s ROI-kalkylator
*Oseland, N, Creating the Perfect Meeting Environment (Sharp Report, 2019)