Abonnemang och priser för Microsoft Azure

Uppskattade kostnader baserade på uppgiftsexempel i Azure

Microsoft Azure hjälper företag att möta deras affärsmål inom budget med en konkurrenskraftig prissättning där man endast betalar för vad man använder. Azure låter företag bygga och implementera, lägga till komponenter och tjänster, och skala vid behov samtidigt som man bara betalar för det man använder. Detta gäller allt från att migrera de första arbetslasterna till att finjustera komplexa driftsättningar.

Utforska alternativen för de utvalda Azure-projekten här nedan.

Dataarkitekturer

Datalagerhantering och dataanalys

Azure erbjuder lösningar som gör det möjligt att integrera stora mängder data från flera källor i en och samma analysplattform. Det här scenariot är baserat på en försäljnings- och marknadsföringslösning, men upplägget är relevant för alla branscher som kräver analyser av stora datamängder, såsom e-handel, detaljhandel och sjukvård.

I detta exempel är företagets mål att kombinera olika typer av datakällor i en molnplattform, definiera en gemensam struktur för att förenkla jämförelser och göra det möjligt att utföra snabba analyser samtidigt som man reducerar kostnaden för underhåll av fysisk infrastruktur.

Potentiella användningsområden

 • Etablera ett datalager där man har tillgång till all data.
 • Integrera relationsdatakällor med andra ostrukturerade datauppsättningar.
 • Använda semantisk modellering och kraftfulla visualiseringsverktyg för enklare dataanalys.

Lösningsarkitektur

1. För varje datakälla exporteras uppdateringar periodvis till en mellanlagringsplats i Azure Blob-minnet.

2. Data Factory laddar stegvis data från Blob-minnet till mellanlagringsregistret i Azure Synapse Analytics. Data rensas och transformeras under den här processen. Polybase kan parallellisera processen för större datauppsättningar.

3. När en ny databatch laddas upp till lagret kommer en tabellmodell som skapats tidigare i Analysis Services att uppdateras. Den här semantikmodellen simplifierar analysen av företagsdata och relationer.

4. Företagsanalytiker använder Microsoft Power BI för att analysera lagrad data via semantikmodellen Analysis Services.

Prisexempel

Kostnadsexempel per månad för en informationslagringslösning med Azure Synapse och Power BI inbäddat:

98 290,77 EUR

Finjustera uppskattningen med Azure-kalkylatorn

AI

Konverserande chattbot

Genom att använda Azure-tjänster som Bot Service, Language Understanding eller Speech API, kan företag hjälpa sina kunder, hantera beställningar och reservationer med automatiserade skalbara robotar.

Det här scenariot är applicerbart på företag som behöver integrera konverserande chatt botar i appar. En C#-chattbot används för en hotellkedja som låter kunder kolla upp tillgänglighet och boka boende genom en webbplats eller mobilapp.

Potentiella användningsområden

 • Se en restaurangs avhämtningsmeny och beställa mat
 • Kolla tillgänglighet och reservera rum på hotell
 • Söka efter tillgängliga bilder och beställa tryck

Lösningsarkitektur

1. Kunden använder chattbotten via en app.

2. Användaren autentiseras med Azure Active Directory B2C

3. Användaren interagerar med robottjänsten och begär information om hotellets tillgänglighet.

4. Cognitive Services bearbetar förfrågningen på ett naturligt språk.

5. När användaren är nöjd uppdaterar roboten kundens reservation i en SQL-databas.

6. Application Insights samlar in telemetri under processen för att hjälpa DevOps-team att förbättra prestandan.

Prisexempel

Kostnadsexempel per månad för en kommersiell chattbot med upp till 50 000 användare per månad:

1 330,21 EUR

Finjustera uppskattningen med Azure-kalkylatorn

Webbappar

E-handelsklient

Många e-handelssidor upplever en varierande mängd trafik vid olika tidpunkter. När efterfrågan på produkter och tjänster ökar gör PaaS-verktyget det möjligt att hantera fler kunder och hantera fler transaktioner automatiskt. Den här onlineplattformen för konsertbiljetter drar nytta av molnbaserad flexibilitet för att minimera nackdelarna med skiftande trafikmängder så att ägarna bara betalar för vad de använder.

Potentiella användningsområden

 • Alla applikationer som behöver skalas för att hantera plötsliga ökningar i trafik vid olika tidpunkter.
 • Applikationer designade för att drivas med hög tillgänglighet i olika Azure-regioner runt om i världen.

Lösningsarkitektur

1. Azure Traffic Manager omdirigerar en användares förfrågan till e-handelssidan som Azure App Service är värd för

2. Azure CDN delar statiska bilder och innehåll med användaren.

3. Användare loggar in i appen via en Azure Active Directory B2C-klient.

4. Användare söker efter konserter med Azure Search.

5. Hemsidan tar fram uppgifter om konserter från Azure SQL Database.

6. Hemsidan hänvisar till köpta biljettbilder i Blob Storage.

7. Databasens sökresultat cachas i Azure Cache för Redis för att förbättra prestandan.

8. Användare skickar biljettbeställningar och konsertomdömen som placeras i kön.

9. Azure Functions hanterar orderbetalning och konsertomdömen.

10. Cognitive Services utför en analys av konsertomdömet för att avgöra dess inställning (positiv eller negativ).

11. Application Insights tar fram mätvärden för prestanda som används för bevakning av webbapplikationens hälsotillstånd.

Prisexempel

Kostnadsexempel per månad för ett medelstort kommersiellt e-biljettsystem med ett (sessions) klientantal på (100 000 användare per månad):

774,25 EUR

Finjustera uppskattningen med Azure-kalkylatorn

Dataarkitekturer

Bedrägerikontroll i realtid

Det kan ta flera timmar för traditionella analyssystem att transformera och analysera data för att identifiera bedrägliga transaktioner och avvikande aktiviteter. Genom att använda Azure-tjänster som Event Hubs och Stream Analytics slipper företag hantera enskilda servrar, samtidigt som kostnader går ner och man får tillgång till Microsofts expertis inom skalbar datainmatning på molnet och realtidsanalys.

Potentiella användningsområden

 • Upptäcka bedrägliga telefonsamtal inom telekommunikationssektorn.
 • Identifiera bedrägliga betalkortstransaktioner för banker.
 • Identifiera bedrägliga köp inom detaljhandel eller e-handel.

Lösningsarkitektur

1. Metadata från mobilsamtal skickas från källsystemet till en Azure Event Hubs-instans

2. Ett Stream Analytics-jobb påbörjas där data tas emot via händelsehubbens källa.

3. Stream Analytics kör en fördefinierad begäran för att transformera indataströmmen och analysera den utifrån en algoritm för bedrägliga transaktioner. Denna begäran använder ett rullande fönster för att dela in strömmen i distinkta tidsberäknade enheter.

4. Stream Analytics skriver den transformerade strömmen som representerar upptäckta bedrägliga samtal till en utdatamottagare i Azure Blob-lagret.

Prisexempel

Kostnadsexempel per månad för en medelstor processhantering av 100 miljoner händelser fördelade på fem olika enheter för Streaming:

909,88 EUR

Finjustera uppskattningen med Azure-kalkylatorn

Azure och ALSO Cloud Marketplace – den perfekta kombinationen

ALSO Cloud Marketplace erbjuder mycket mer än automatisk provisionering av molntjänster. Det är den mest kompletta marknadsplatsen online för försäljning, support, rapportering och självadministration. Inom Also Cloud Marketplace så kan vi kombinera en rad olika molntjänster.

 • Expertsupport lokalt
 • Fakturering per minut – betala endast för vad du använder
 • Enkel fakturering och rapportering, och absolut inga betalningar med betalkort i förväg
 • Enkelt att betala med faktura
 • Gratis vägledning för hur man kommer igång med dina Azure-abonnemang

Med faktureringssystemet från ALSO Cloud Marketplace kan du hantera ditt Azure-abonnemang lika enkelt som med andra applikationer från ALSO Marketplace. Azure och ALSO Cloud Marketplace är den perfekta kombinationen.

Utforska ALSO Cloud Marketplace

Utforska ALSO Cloud Marketplace

ALSO hanterar ett nätverk av professionella Azure-partner som kan hjälpa till att utvärdera, planera och budgetera dina behov av Azure. Boka ett möte och kick starta ditt projekt.

Behöver du support eller en offert för din kunds Azure-projekt?

Som ALSO-partner kan du kontakta våra Azure-experter när som helst för att utvärdera omfattning och kostnad av din kunds projekt. Du kan också komma åt flera verktyg och resurser som säkerställer att du levererar en överlägsen molntjänst.

Populära verktyg och resurser för Microsoft Azure

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg för Microsoft Azure.

Visa mer

E-Learning courses

Besök ALSO Academy för gratis träning tillsammans med Azure-experter.

Visa mer

Azure calculator

Beräkna kostnaden för din resa till molnet med priskalkylatorn för Microsoft Azure.

Genom att klicka på länken skickas du till en extern sida som kan komma att be om ytterligare information.

Visa mer

ALSO Value-Add Services

Visa mer