Beträffande omhändertagende av elektronikavfall WEEE-direktivet - El-Kretsen

I augusti 2005 infördesWEEE-direktivet beträffande omhändertagande av elektriska och elektroniska produkter i svensk lagstiftning. I praktiken innebär direktivet att importörer av elektronik (producent eller distributör) är förpliktigade att tillse att deras varor kan omhändertas på ett miljömässigt försvarbart sätt. Se El-Kretsen lista här.

Vad skall du göra?

För den enskilde medborgaren eller verksamheten betyder WEEE-direktivet att man har en skyldighet att skrota sin uttjänta elektriska och elektroniska utrustning, på ett ansvarigt sätt. Företag kan lämna sitt elektronikavfall på den kommunala återvinningsstationen om avfallet i mängd och varor svarar till elektronikavfall från hushåll. Vid större mängder el- & elektronikavfall kan den kommunala återvinningsstationen inte användas, utan avfallet kan i stället lämnas gratis på en av El-Kretsen upparbetningsstationer. Ett villkor för avlämningen är att det inhämtas tillstånd från El-Kretsen.

Läs mer om WEEE-direktivet på www.el-kretsen.se.

Certifikat (UK)