Logistiktjänster

Optimala bryttider, enskilda varor och partier i en mängd olika storlekar, omfattande flerkanalskapacitet

Inom vårt europeiska logistiknätverk med nästan 300 000 kvadratmeter behandlar vi upp till 14 miljoner kollin per år i olika storlekar, från små USB-stickor till storformatsskrivare. Tjänsteutbudet sträcker sig från spårning av beställningar till fullständigt slutförande och ett spårningssystem som omfattar hela Europa.