Information

ALSOs europeiska B2B-marknadsplats fungerar som ett handelscentrum för IKT-industrins varor och tjänster och är perfekt anpassad efter de mest skiftande kunders behov och krav. Detta gör ALSO till en kompetent, pålitlig och hållbar partner.