ALSO Workplace+ Solution Accelerator

Ett enkelt och kostnadseffektivt erbjudande som hjälper dina kunder att upptäcka hur de kan använda internet of things för att öka sin produktivitet.

En IoT-idé i praktiken

Vi har lagt ner mycket arbete på att göra kundernas liv enklare. Eftersom vi sömlöst har integrerat sensorer och LoRa-anslutning i vår ALSO IoT-plattform får du en perfekt start utan att behöva lägga ner mycket tid och pengar.

Workplace+-enheter

Sensorer med förinställd LoRaWAN-anslutning

VIA ALSO
E-handel

ALSOs IoT-plattform

Säker och skalbar IoT-plattform för att ansluta enheter och registrera och visa data.

VIA ALSO Cloud Marketplace

Tillämpningar

En färdig applikation för snabbstart eller utveckling av skräddarsydda applikationer.

VIA plattformens programvarukatalog

Potentiella användningsområden för snabb försäljning!

Garantera social distansering och hygien på arbetsplatsen

 • Spårning i realtid för att säkerställa att bord och konferensrum desinficeras före nästa användning.
 • Fjärråtkomst till bord och konferensrum för att kunna tilldela och boka utan direktkontakt.
 • Larm i realtid när icke-desinfekterade bord eller konferensrum används.

Werden Sie Reseller

Optimering av kostnader, kapacitet och användning av arbetsutrymmen.

 • Optimering och kostnadsbesparingar för elförbrukning, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering i byggnader med hjälp av realtidsdata.
 • Effektiv användning av bord och konferensrum tack vare information om beläggningsstatus.
 • Förbättra utnyttjandet av utrymmena och maximera lönsamheten på grundval av data.

Werden Sie Reseller

40%

Kostnadsbesparingar

40 % minskning av energikostnaderna

30%

Kapacitet

Ökad kontorskapacitet

20%

Användning

Effektivare användning av arbetsutrymmen

Stöd för produktivitet och prestanda tack vare optimala förhållanden

 • Övervakning av luftkvalitet, temperatur, fuktighet, bullernivåer och belysning i realtid för ökad komfort, produktivitet och prestanda.
 • Fjärråtkomst för individuell konfiguration av inställningar.

11%

Produktivitet

Bättre ventilation kan öka produktiviteten med upp till 11 %.

15%

Prestanda

Bra belysning kan öka prestationen med 15 %.

20-25°C

Optimala förhållanden

Prestandan minskar med 2 % för varje grad över 25 °C och 4,7 % för varje grad under 21 °C.

En framtidssäker IoT-affärsmodell med ALSO


Ändra din affärsmodell med ALSO

 • Enkelt att beställa med hjälp av ALSO Cloud Marketplace & E-commerce
 • Automatisk leverans och betalning hanteras av ALSO
 • Samförsäljning, marknadsföringsverktyg och dedikerad kundtjänst

Bättre marginaler än för konventionella IT-produkter


Generera ytterligare försäljning och vinster

 • Säkerställa nya och hållbara inkomstkällor genom att använda enheter, månatliga SaaS-abonnemang och tilläggstjänster.
 • Tillväxt och merförsäljning bland befintliga kunder

Differentierad portfölj jämfört med konkurrenterna

Bygg en IoT-portfölj

 • Öka din kundbindningsgrad
 • Skilj dig ut från konkurrenterna tack vare förkonfigurerade lösningsacceleratorer med driftskostnadsmodeller.
 • Betjäna nya marknader med lösningar som stöder IoT-affärsscenarier, både horisontellt och vertikalt och inom en mängd olika branscher.

Öka din omsättning och kundbindningsgrad

Första försäljningenEngångshändelse:
Sälj den nödvändiga hårdvaran
Återkommande:
Basabonnemang på ALSOs IoT-plattform
Konfigurera lösningen Installationstjänster, hanterade tjänster
Lösningens livscykel Programmarginal:
När kunden använder en applikation
Merförsäljning - Utvidgning av lösningar: ny hårdvara
- Skräddarsydda utvecklings- och integrationstjänster
- Prenumeration på den merförsäljande plattformen (fler enheter/privat instans)


Village Director, Co.Station

Geert Coupez

Co.Station deltog i utvecklingen av Workplace+ Solution Accelerator. Vi ville se hur IoT kunde förbättra vår produktivitet. Mot bakgrund av de utmaningar som vi för närvarande står inför med COVID-19 anser vi att Workspace+ Solution Accelerator är ett användbart verktyg för att hålla vårt co-working-utrymme säkert.