Företagets styrelse

Med kompetens och effektivt ledarskap månar ledningen på ALSO om sina anställdas, kunders och affärspartners intressen.

Med kompetens och effektivt ledarskap månar ledningen på ALSO om sina anställdas, kunders och affärspartners intressen.

Prof. Dr. Ing. Gustavo Möller-Hergt

Styrelseledamot hos ALSO Holding AG och ordförande sedan den 13 mars 2014. Verkställande direktör för ALSO-koncernen och sedan 2011 ledamot i koncernförvaltningen.

Milstolpar i karriären

Driftchef för ALSO-koncernen; tidigare högsta representant för Droegekoncernen. Har haft olika tjänster hos Warsteinerkoncernen och arbetade till sist som verkställande direktör och högsta representant. Han var medlem i SIAC:s tillsynsstyrelse i Douala, Kamerun, och ordförande för CASA Isenbecks tillsynsstyrelse i Buenos Aires, Argentina.

Utbildning

Ingenjörsexamen från Münchens tekniska universitet, Tyskland, och akademisk examen från Harvard Business School, Boston, USA. Doktorsgrad från Berlins tekniska universitet, Tyskland, där han föreläser om driftförvaltning.

Andra aktiviteter och personliga intressen

Ledamot i den rådgivande kommittén vid Deutsche Bank, Düsseldorf, Tyskland.

Ole Eklund

Ledamot i ALSO Groups koncernledning sedan juli 2015 och VD för ALSO A/S sedan juni 2014. Ansvarig for Holland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen.

Karriär

Sales Director för de skandinaviska länderna i ALSO Group fram till 2014. Efter sina studier arbetade han i ledande befattningar inom Ingram Micro A/S, Magirus A/S och Avnet Technology Solutions. Ordförande i Prolog Development Center A/S. Ledamot i styrelsen för ITB.

Utbildning

Examen i företagsekonomi och marknadsföring vid Handelshögskolan i Köpenhamn och en Bachelor of Education vid University College KDAS, Danmark.

Dr. Ralf Retzko

Finansdirektör för ALSO-koncernen och sedan 2011 ledamot i koncernförvaltningen.

Milstolpar i karriären

Kontrollchef, affärschef och finansdirektör vid Actebiskoncernen. Tidigare kontrollansvarig vid Karstadt AG, Essen, Tyskland, och efter sina studier forskningsassistent vid Institute of Business Information Technology, Göttingens universitet, Tyskland.

Utbildning

Har studerat affärsförvaltning, matematik och informationsteknik för företag i Göttingen, Tyskland. Tog därefter en doktorsgrad i affärsförvaltning.