1. Back

2019-dec-02 - Kista (Stockholm)

HPE:s produkt-SKUs ändras

Alla HPE-återförsäljare behöver uppdatera alla eventuella listor med produkt-SKUs man använder när man beställer HPE:s Hybrid-IT-produkter och -tjänster. Från och med den 2 december ska du använda nya SKUs när du beställer och konfigurerar den typen av produkter.

Från och med den 2 december 2019 delar HPE in sina hybrid-IT-produkter och tjänsteportfölj i fyra olika segment: Compute, Specialized Compute, Storage och Advisory & Professional Services (A&PS).

Planera framåt för de här ändringarna innebär att ni ska ange nya segmentspecifika SKUs när ni ska beställa maskinvara. Det är dock endast vissa alternativ för SSD, HDD, Memory, GPU och Fabric som påverkas.

Konfigurationsverktyg som iQuote uppdateras automatiskt. Priserna och produkterna ändras inte, och inte heller servicen vi ger.

På länken nedan hittar du mer information och ändringsanvisningar så att allt kan rulla på som vanligt den 2 december 2019.

Läs mer

Kontakt

Kontaktuppgifter för mediaförfrågan

Mikkel Hjorth
+45 4355 9206
Mikkel.Hjorth@also.com