ALSO Remote Maintainance 4.0

Lösningen i korthet: Styr solpanelerna i Abu Dhabi från en arbetsplats i Tyskland, utvärdera motsvarande data, optimera processerna och spara aktivt pengar. Allt detta är möjligt med ALSOs lösning Remote Maintenance 4.0.

Slutkundens profil

  • Sektor: Industri
  • Område: Maskin- och anläggningsteknik, energisektorn, vatten- och miljöteknik, byggnadsteknik.

Bakom kulisserna

  • Leverantörer: INSYS icom, AllThingsTalk.
  • Produkter: icom Smart IoT-gateways och hanterade tjänster, ALSO IoT-plattform.
  • Tjänster: Konsulttjänster: Rådgivning, nätverkstäckning och installation, programvaruutveckling, hanterade tjänster.

Value added

  • Global åtkomst och ökad systemtillgänglighet oavsett typ av anslutning eller enskild leverantör.
  • Flera kostnadsbesparingar: Investeringskostnader, resekostnader och underhållskostnader
  • Ökad produktivitet och konkurrenskraft
  • Kostnader som redan är avskrivna från det första (sparade) servicetillfället.


Mögliche Möjliga tillämpningar

Energiomställningen har gjort sol- och vindkraftverk populära och de är en idealisk spelplan för den här lösningen. Fältenheter som är direkt installerade i kontrollskåp i dessa anläggningar kan enkelt övervakas och styras med hjälp av ALSOs Remote Maintenance 4.0-lösning. Bildas det gradvis för mycket vatten i en silo? Systemet slår larm och öppnar den relevanta ventilen. Så enkel blir felsökningen!


Vem kommer att dra nytta av lösningen och hur?

Återförsäljare/systemleverantörer utökar sin portfölj och kan enkelt koppla ihop IT och OT med varandra.

Integratörer/leverantörer kan använda nya affärsmodeller och erbjuda långsiktiga underhållsavtal.

Programvaruutvecklare kan utveckla tillämpningar för förebyggande underhåll.

Leverantörer av underhållstjänster/underhållspersonal kan uppfylla de nya kraven på digitalisering.

Slutkunderna behöver ingen ytterligare specialiserad personal utan kan fortsätta att arbeta med sin befintliga expertis.

Projektplanerare kan falla tillbaka på praktiska, beprövade och testade standardprodukter från välkända leverantörer.


ALSOs Remote Maintenance 4.0-lösning i detalj

Tidigare har fjärrunderhållslösningar (inklusive vår ALSO Visual Remote Guidance Solution ) fokuserat på direkt, manuell support från personalen. Tyvärr hjälpte det industriella IoT lite eller inte alls. Vi ändrar detta tillsammans med INSYS icom! INSYS icom erbjuder IoT-gateways och routrar för industriella tillämpningar inom marknadssegmenten maskinteknik, energi, vatten- och miljöteknik samt byggnadsteknik. När det gäller den här lösningen för det industriella IoT är mottot: så nära och ändå så långt borta!


Förbundet för maskinindustrin (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - VDMA)

estimerar att 80–85 procent av industrianläggningarna ännu inte är nätverksanslutna. Trenden mot "maskinkommunikation" har funnits länge och IT (informationsteknik) och OT (driftsteknik) närmar sig varandra alltmer. Om det redan finns en integrerad digital strategi mellan OT-design och IT-strategi är detta grönt ljus för vår lösning ALSO Remote Maintenance 4.0. Datakommunikation är nyckeln till framgång. Enheter och komponenter som är anslutna till industriella routrar - till exempel sensorer, rulljalusier eller ventiler - kan fjärrstyras med hjälp av vår centrala molnbaserade plattform. Global åtkomst till varje system görs enkelt!

Och eftersom vi gillar att vara flexibla består lösningen av olika moduler som kan sättas ihop för att passa behov och krav. Vi skiljer mellan fältenheter (sensorer, ställdon, styrenheter) från olika leverantörer, anslutningslösningar (routrar, gateways, VPN:er, industriprotokoll) från INSYS icom, vår skalbara ALSO IoT-plattform för datautvärdering och applikationer (mobil- och webbappar, API:er) från utvecklare. Som återförsäljare eller systemleverantör kan du erbjuda ytterligare hanterade tjänster som VPN-tjänster eller enhetshantering från INSYS icom.


Hur kan användarna dra nytta av denna lösning?

Misstag händer även i toppmoderna industrianläggningar, men de behöver inte vara dyra – varken i tid eller pengar! Med ALSO:s lösning Remote Maintenance 4.0 förbättras tillgängligheten och effektiviteten i anläggningarna enormt, eftersom enheter och maskiner kan nås på distans utan tidsspill. Detta resulterar i minskade driftstoppstider och frigör mer tid för den dagliga verksamheten. Kontinuerlig insamling och utvärdering av data under drift gör det möjligt för operatörerna att utveckla moderna IoT-koncept som till exempel förebyggande underhåll. Dessa kan i sin tur enkelt integreras i befintliga underhållsavtal. Som du ser finns det många sätt att dra nytta av den här lösningen.

Kunder som sedan länge har upptäckt potentialen med fjärrunderhåll inom industrisektorn kan nu till och med utföra förebyggande systemunderhåll självständigt, eftersom de har samlat in och utvärderat tillräckligt med data. Potentiella fel eller problem kan förutsägas genom att titta på historiska mätdata. Detta ökar företagets effektivitet och ökar återigen det mervärde som lösningen ger. Det faktum att Remote Maintenance 4.0-lösningen är helt integrerad sparar tid och pengar.


Mervärde för ALSO-partners

Förutom en återkommande månadsinkomst drar ALSO-partners nytta av flexibla alternativ för tillhandahållande av tjänster och okomplicerad fakturering. Med detta nya tillvägagångssätt som även omfattar industrisektorn kan du använda lösningen för att öppna upp nya affärsområden och positionera dig på ett område där intresset är stort. Som alltid får vi inte glömma möjligheterna att växa och sälja vidare till befintliga kunder. Missa inte chansen att revolutionera industrisektorn.

För mer information och specifika projektfrågor:

Datacenter.Sverige@also.com