Ökad klimatmedvetenhet vid IT-inköp

Vi ser ett ökat fokus på klimatstrategier både inom offentliga och privata företag, vilket gör att även IT-inköpen får en allt viktigare roll.

Med CO2 Offset kan företag klimatkompensera alla sina datorinköp från Lenovo, genom satsningar på solcellsteknik, vindkraft och bioenergi för att neutralisera mängden koldioxid som datorn beräknas ge upphov till under sin livstid.

Vad kunderna efterfrågar

Med CO2 Offset får företagen ett certifikat kopplat till respektive serienummer, där de kan följa klimatkompensationen på ett öppet och överskådligt sätt. Därmed kan de enkelt visa kunder och samarbetspartners hur IT-inköpen bidrar till deras klimatstrategi. Samtidigt kan de redovisa sina klimatåtgärder relaterade till IT-inköp på ett mycket tydligare sätt, vilket ger bättre förutsättningar att identifiera och prioritera olika initiativ.

Så här fungerar det

  • Tjänsten CO2 Offset kan köpas till för alla konfigurerbara datormodeller.
  • Eftersom olika datormodeller genererar olika mycket koldioxidekvivalenter, varierar priset för klimatkompensering beroende på vilken produkt kunden väljer.
  • Klimatkompensationen sker bland annat i form av utbyggnad av förnybara energikällor som solcellsteknik, vindkraft och bioenergi.
  • Kunder som köper CO2 Offset-tjänsten får ett certifikat med den faktiska kompensationen för deras IT-inköp, som kan redovisas i klimaträkenskaperna.

Beställ ThinkPads med CO2-offset hos ALSO!

Alla ALSOs nya ThinkPads i lager har nu CO2 offset inkluderat.

Detta innebär att du bara informerar din kund om de nya, gröna fördelarna som deras företag drar nytta av när de beställer sina nya ThinkPads.

X-ThinkPads med CO2 offset T-ThinkPads med CO2 offset P-ThinkPads med CO2 offset L-ThinkPads med CO2 offset E-ThinkPads med CO2 offset


ALSOs Lenovo-specialister står redo att hjälpa dig

Kontakta våra Lenovo-specialister om du har frågor
eller behöver hjälp med din Lenovo-försäljning eller företagsutveckling.

Kontakta oss