1. tillbaka

2018-apr-27 - Kista (Stockholm)

Utökade dataskyddsfunktioner från Acronis blir tillgängliga på ALSO Cloud Marketplace

ALSO lägger till de nya och utökade funktionerna för säkerhetskopiering samt tilläggstjänster från Acronis på ALSO Cloud Marketplace, och gör det därmed möjligt för kanalpartners att erbjuda sina kunder fullständigt dataskydd och flexibla molntjänster.

ALSO, som har samarbetat med Acronis sedan 2010, återlanserar nu Acronis utökade dataskyddstjänster, vilka ger en mer ingående och avancerad integrering som resulterar i en helt ny nivå av kvalitet och flexibilitet i tjänsterna. Med Acronis Files Cloud kan både stationära och mobila användare på ett säkert sätt komma åt, synkronisera och dela filer i en lättanvänd, komplett och säker värdbaserad molnlösning. Företag som försöker få snabbast möjliga återställningstid och samtidigt göra säkra och välavvägda investeringar i haveriberedskap kan nu använda tjänsten Acronis Disaster Recovery som är tillgänglig via Cloud Marketplace.

"Vi är glada att kunna integrera de nyskapande säkerhetskopierings- och molntjänsterna från Acronis på Cloud Marketplace. Med funktionerna i Acronis Files Cloud och Acronis DRaaS kan våra återförsäljare få löpande intäkter och undvika att förlora kunder med hjälp av säker dataöverföring, avancerat dataskydd och nyskapande molntjänster", sade Leo Wiegel, European Cloud Manager på ALSO Cloud Oy.

"Hos Acronis är vi stolta över att vara en del av ALSO Cloud Marketplace, som gör det enkelt att leverera nyskapande lösningar till företag som behöver tillförlitliga och beprövade molntjänster. Acronis Files Cloud och Acronis DRaaS är mycket starka nytillskott till det utbud som redan finns på plattformen", sade Jan-Jaap Jager, Chief Revenue Officer på Acronis.

De utökade dataskyddsfunktionerna från Acronis är nu tillgängliga på ALSO Cloud Marketplace. www.alsocloud.se

Kontakt

Kontaktuppgifter för mediaförfrågan

Brigitte Van den Boogaard
024 3333 222
Brigitte.vandenBoogaard@also.com