1. Tillbaka

2020-mar-17 - Kista (Stockholm)

Konsekvenser av coronavirus

ALSO hjälper

Vi har följt den senaste utvecklingen sedan coronaviruset började spridas och arbetar kontinuerligt med ett brett spektrum av åtgärder för att säkerställa leveranskedjan och personlig säkerhet för anställda, kunder och partners.

Skydd av anställda:
På ALSOs samtliga 23 kontor har vi vidtagit åtgärder för att skydda anställda, kunder och partners. Möten hålls digitalt när det är möjligt, många av våra anställda har under en tid instruerats att arbeta från sina hemmakontor och vi har gjort Trends + Visions 2020 till den första virtuella mässan i Tyskland.

Support för återförsäljare:
ALSO hjälper kunder som hamnar i kortvarig likviditetsbrist till följd av coronaviruset. Med förbehåll för försäljningsvolym erbjuder vi att utöka betalningsvillkor för återförsäljare som påverkas. För detta ändamål ställer ALSO Holding med dotterbolag ett substantiellt belopp till förfogande. Företaget kommer också att svara flexibelt på den enskilda återförsäljarens belägenhet när det gäller kreditsituationen. Genomförandet kommer att ske med kort varsel, åtgärder genomförs initialt fram till slutet av april. Men företaget kommer att fortsätta därefter för att hjälpa och råda SMB-återförsäljare med problem när de uppstår.

Vänligen ställ dina frågor i förhållande till detta till: support4corona@also.com .

Hjälp i samhället:
I veckan framöver kommer ALSOs lokala dotterbolag också att aktivt närma sig anläggningar så som sjukhus , äldreboenden och icke-statliga organisationer som läkare utan gränser för att erbjuda hjälp med utveckling och tillhandahållande av en IT-infrastruktur som underlättar kommunikation eller undervisning i hemmet.

ALSO kommer att göra sitt yttersta för att skydda sina kunder, partners och anställda. Hela teamet ställer upp för att ge en hjälpande hand. Vi kommer inom kort att publicera detaljer om ytterligare specifika åtgärder.

Ta hand om er själva, era familjer och håll dig frisk!

Gustavo Möller-Hergt
CEO ALSO Holding AG

Kontakt

Kontaktuppgifter för mediaförfrågan

Fredrik Nicklasson
+46 76 834 01 10
Fredrik.Nicklasson@also.com