Lösning för hanterad uthyrning

Lösningen i korthet: Med ALSOs lösning för hanterad uthyrning kan du enkelt och effektivt ändra din leveransmodell mot en konsumtionsbaserad eller för hanterade tjänster och därmed erbjuda dina kunder hela ditt utbud utan höga investeringskostnader.

Slutkundens profil

  • Målsegment: branschöverskridande
  • Målgrupp: slutkunder som vill betala för sina IKT-behov med hjälp av en modell där de betalar per användning, återförsäljare som vill utforska MSP-strategin mer ingående.
  • Storlek: projekt från 1 000 euro är passande för att komma i gång.

Bakom kulisserna

Lösningskomponenter

  • ALSO-leverantörer: ALSO, Financial Services GMBH, BNP, Deutsche Leasing, HP Finance, Mercator, Targo Leasing.
  • ALSO-produkter: Flexibla MSP-uthyrningsmodeller, leasing med restvärde, uppsägningsbar leasing, avbetalning, Återförhyrning, ramavtal, Microsoft-leasing och mycket mer.
  • Återförsäljartjänster: Molntjänster, dina egna hanterade tjänster, konsulttjänster, hårdvaruleveranser, traditionell systemleverantörsverksamhet, kan integreras flexibelt i finansieringsavtal.

Mervärde

  • Enkelt att planera månadsavgifter på basis av betalning per användning i stället för en engångsinvestering.
  • Olika avskrivningsprodukter i ett och samma avtal, fullt ut avdragsgillt.
  • Flexibelt skalbara priser genom att lägga till/ta bort hårdvara, programvara och/eller tjänster efter behov under avtalsperioden.


Vem kommer att dra nytta av lösningen och hur?

Ledningen kan fokusera helt och hållet på företagets likviditetsplan och kan samtidigt förbättra balansräkningens siffror eftersom anläggningstillgångarna och soliditeten inte belastas jämfört med köpet.

CFO: er kan hålla ett öga på budgeten tack vare helt förutsägbara månadskostnader som en del av konceptet att betala per användning.

IT-avdelningen slipper hantera och marknadsföra begagnad hårdvara och kan fokusera på den dagliga verksamheten.

Alla anställda har alltid den senaste tekniken.


ALSOs lösning för hanterad uthyrning i detalj

Föreställ dig att du enkelt skulle kunna erbjuda alla lösningar från ALSO Solutions Business Team-sortimentet som en tjänst. Låter lockande, eller hur? Du skulle kunna erbjuda ett område som bara en kund är intresserad av utan att behöva göra stora initiala investeringar. Goda nyheter, detta är nu möjligt!

Lösningen för hanterad uthyrning kan delas upp i två stora områden:

Finansieringslösningen som en separat lösning gör det möjligt för slutkunder att göra månadsbetalningar. Detaljerna i avtalet är irrelevanta och även inköp från tredje part kan beaktas. Det är särskilt fördelaktigt när det gäller komplexa projektverksamheter. * Enkelt uttryckt innebär denna del av lösningen för återförsäljare att ALSO hjälper till med projektfinansiering, även om kreditgränsen kanske inte är tillräcklig.

Den andra delen av lösningen handlar om den redan beskrivna "som en tjänst"-metoden. På så sätt kan befintliga lösningar som bygger på denna byggsten erbjudas som en tjänst på ett enkelt och flexibelt sätt och faktureras efter behov.

På så sätt kan du omvandlas till en hanterad tjänsteleverantör utan att behöva ta några risker.

*Det måste finnas ett remarketing-alternativ för vissa produkter.


Hur drar slutkunden nytta av lösningen?

Beskrivningen ett helt bekymmersfritt paket har redan använts många gånger, men den här lösningen är ett utmärkt exempel på det. Genom din utveckling mot att bli ett konsumtionsbaserat företag och en MSP drar slutkunden nytta inte bara av den kontinuerliga tillgången till ny hårdvara eller mjukvara utan också av möjligheten att enkelt kunna utöka, koppla ihop och ändra sina avtal – allt utan stora extrakostnader. Slutkunden betalar bara för det han eller hon behöver. Omfattande supportalternativ leder till stora mervärdesfördelar.


Mervärde för ALSO-partners

En sak borde vara helt tydligt vid det här laget: med lösningen för hanterad uthyrning kan du utveckla en stabil kundlojalitet som inte är lätt att svika. Du har alltid möjlighet att förse kunderna med ny teknik och nya tjänster innan kontraktet löper ut för att skapa en smidig övergång till ett nytt kontrakt. Det faktum att utvecklingen sker online och dygnet runt (inklusive erbjudande, kreditkontroller och kontrakt) gör lösningen till ett föredöme när det kommer till att vara enkelt och smidigt.

Andra saker som underlättar återförsäljarens liv:

Produkter kan erhållas från olika leverantörer oberoende av ALSO

Optimal livscykelhantering med motsvarande kundlojalitet.

Möjlighet till provision och attraktiva återköpsalternativ samt insamling av återförsäljaravgifter.

Refinansierade återförsäljarleasingavtal kan förses med återförsäljarens logotyp.

Enhetspriserna för hårdvara, mjukvara och dina tjänster visas inte, vilket innebär mindre prisgenomskinlighet och en konkurrensfördel för dig.

För mer information:

Datacenter.Sverige@also.com