SMART LICENSLÖSNING

Lösningen i korthet: Med ALSO:s smarta licenslösning kan du uppnå en besparingspotential på cirka 28 % av dina Microsoft-licenskostnader genom att helt enkelt minska antalet aktiva licenser när dina anställda är frånvarande.

ALSO

Slutkundens profil

  • Sektor: Alla licenskunder som har Microsoft 365, Dynamics 365 och Office 365.
  • Område: Alla ALSO Cloud Marketplace-kunder med cirka 50 anställda/licenser eller mer.

Bakom kulisserna

Lösningskomponenter

  • Leverantörer: aConTech GmbH, Microsoft, ALSO
  • Produkter: ILiaaS, Office 365, Microsoft 365, Dynamics 365, ALSO Cloud Marketplace
  • Tjänster: Rådgivning om licenser

Mervärde

  • Individuell optimering av modellen där man betalar per användning
  • Kostnadsbesparingar på upp till 28 %
  • Fakturering dag för dag minskar de individuella licenskostnaderna avsevärt.


Möjliga tillämpningar

Frånvaro av personal är en del av den dagliga verksamheten. Vi har utvecklat ALSOs smarta licenslösning för att säkerställa att det sker utan onödiga kostnader tills alla är tillbaka vid sitt skrivbord. Så snart det noteras i systemet att en användarlicens inte används fullt ut, oavsett anledning, är det möjligt att med endast ett klick skala ner den. Om en anställd behöver snabb åtkomst under sin frånvaro kan licenserna återställas till sin ursprungliga status med en gång utan problem. Arbetsflödet flyter på, inga besvärliga och tidskrävande förändringsprocesser. Det logiska resultatet är vid alla tillfällen kostnadsminskningen för individuella Microsoft/Office365-licenser. För den avsedda målgruppen, dvs. kunder med mer än 50 licenser, har detta en märkbar effekt.


Vem kommer att dra nytta av lösningen och hur?

För företagsledare kan det enorma potential för kostnadsbesparingar öppna möjligheter till andra investeringar och vidareutveckling.

IT-ansvariga kan öka budgetarna för kärnprocesser.

Administratörer upplever stor flexibilitet.

Personalavdelningen kan dra nytta av en optimerad arbetshantering redan efter en kort tid efter att ha implementerat lösningen.


ALSOs smarta licenslösning i detalj

Sammansättningen av den smarta licenslösningen är förhållandevis enkel men har ändå en enorm potential: de tre komponenterna ALSO Cloud Marketplace (ACMP), Microsoft O365/M365 och ILiaaS från aConTech är tillräckliga för att ge företags licenshantering ett nytt, vänligare ansikte.

ALSOs lösning gör det enkelt: tillhandahållande, bokning och till och med fakturering av iLiaaS sker centralt via ACMP. Dessutom kan den växande efterfrågan på molntjänster mötas med den här lösningen.

Förutom den individuella definitionen av frånvaro (helger, semestrar, semester osv.) erbjuder ILiaaS en omfattande övervakning, inklusive anställdas utvärderingar av besparingar och förmåner. På så sätt kan lösningen när som helst anpassas optimalt till företagets individuella behov. Microsoft 365, Office 365 och Dynamics 365 är de enda exklusivt kompatibla produkterna.

Varför betala full licenskostnad 365 dagar om året när du kan göra det med en perfekt passande lösning?


Hur drar slutkunden nytta av lösningen?

Med lösningen ALSOs smarta licenslösning kan användarnas licenskostnader optimeras med minimal ansträngning. Den aktuella statusen för varje licens är alltid synlig via en intuitiv instrumentpanel. Under alla 147 dagar per år då medarbetare är frånvarande på grund av sjukdom, helger eller helgdagar återställs licenserna automatiskt till minsta möjliga variant. Det finns inget enklare sätt att spara pengar på.


Tänka framåt

De betydande besparingarna gör det möjligt för din kund att investera i produkter av högre kvalitet eller i ytterligare produkter.


Mervärde för ALSO-partners

Tidigare har företagsavtal som ingåtts direkt via Microsoft dominerat vilket gör att ALSO-partners kan säkra en stor konkurrensfördel med den här lösningen. På samma sätt kan partners på ett smart sätt utöka sitt tjänsteutbud i form av djupgående konsultationsscenarier om Microsoft-licensiering och på så sätt ge sina kunder en bra känsla för den här dynamiska lösning. Till detta tillkommer den utökade flexibiliteten både på servicenivå och vid fakturering, vilket gynnar ALSO-partners och kunder. Så den här lösningen är ett absolut måste för din partnerportfölj, eller hur?

Har du frågor eller vill veta mer:

Datacenter.Sverige@also.com